Hírek, infók
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-18:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig
Hivatkozások

elugy logo

 

mentoauto
Orvosi ügyelet

 

onkormanyzati tv

 

napenergia
Az iskolai étteremkonyhánál
felszerelt naperőmű
teljesítmény-adatai
ide kattintva megtekinthetők

 

360halasikisterseg
Virtuális séta Tompán

 

polgaror tompa

 

 Együttműködő médiapartnerünk:
logo halasihir

 

elbir logo

 

nemzeti jogszabalytar resize

 

mak logo

 

elelmiszerbank logo resize
Tompát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

 • A városháza
 • Szabó Dénes Általános Iskola
 • Kapisztrán Szent János templom
 • Játszótér a központi parkban
 • Művelődési Ház és Könyvtár
 • Naperőmű az iskolai étteremkonyha tetején
 • Piaccsarnok
 • Redl-kastély
 • Sétány a központi parkban
 • Szent Anna templom
 • Szökőkút a város főutcáján
 • A Kapisztrán Szent János templom kertje
 • Gyűjtemények Háza (helyi múzeum)

Pályázat Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására

Közzététel dátuma

Tompa Város Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház Tompa
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017.július 5.- 2022. július 4.-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6422 Tompa, Szabadság tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató a közművelődési feladatok ( kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését,az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, teljes jogkör képviseletéért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
 • nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával
 • a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a b) pontban megnevezett szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat.
 • Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • A Korm. rendelet 6/G. § (1) (3) bekezdései szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzése a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatónak vagy szándéknyilatkozat a megbízás a kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 3 éves vezetői tapasztalat. - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzéseket.Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, vannak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.A szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléshez hozzájárul.A pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez. A pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy
 • zárt ülés keretében tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. július 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Véh László nyújt, a 0677/551500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tompa Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6422 Tompa, Szabadság tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2133-1/2017/P , valamint a beosztás megnevezését: Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) .
 • Személyesen: Tompai Polgármesteri Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6422 Tompa, Szabadság tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd az önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg döntését. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • tompa.hu - 2017. április 25.
 • Tompai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. április 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tompa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.