Hírek, infók
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-18:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig
Hivatkozások

elugy logo

 

mentoauto
Orvosi ügyelet

 

onkormanyzati tv

 

napenergia
Az iskolai étteremkonyhánál
felszerelt naperőmű
teljesítmény-adatai
ide kattintva megtekinthetők

 

360halasikisterseg
Virtuális séta Tompán

 

polgaror tompa

 

 Együttműködő médiapartnerünk:
logo halasihir

 

elbir logo

 

nemzeti jogszabalytar resize

 

mak logo

 

elelmiszerbank logo resize
Tompát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

 • A városháza
 • Szabó Dénes Általános Iskola
 • Kapisztrán Szent János templom
 • Játszótér a központi parkban
 • Művelődési Ház és Könyvtár
 • Naperőmű az iskolai étteremkonyha tetején
 • Piaccsarnok
 • Redl-kastély
 • Sétány a központi parkban
 • Szent Anna templom
 • Szökőkút a város főutcáján
 • A Kapisztrán Szent János templom kertje
 • Gyűjtemények Háza (helyi múzeum)

Temető kapu felújítás

Tisztelt Tompai Lakosok!

 

Örömömre szolgál, hogy szervezésemnek köszönhetően a Központi temető főbejárati kapuját az Önkormányzat vezetése, Bella István lakatos, Véh Béla kőfaragó mester és munkatárasai, valamint Kiss György festő segítségével felújítottuk, társadalmi munkában! Köszönet a segítő kezeknek!


A felújításról készült képeket megtekinthetik a honlap Képgalériájában.

Farkas Tibor
vállalkozó

Felhívás a lakossághoz

Tisztelt tompai lakosok!

Szerda éjszaka betörtek az iskola padlására és elvitték többek között egy új írásvetítő tükör- és lencserendszerét: kb. 35-40 cm hosszú, az egyik végén csavarral rögzíthető, a másik végén található a tükör és a lencse. Ez másra nem használható, és e nélkül a vetítő sem használható.
Kérjük Önöket, hogy ha a város területén megtalálják, akkor az iskolába vagy a rendőrségre adják le!

Köszönettel: Kucsó István igazgató

Rekultivációs program tájékoztató

Tisztelt Látogatóink!

A Szegedi Regionális Hulladékkezelési Program Hulladéklerakók Rekultivációja című
KEOP - 2.3.0/2F/09-2009-0012-es kódszámú – projekt megvalósítási szakaszába lépett.

A tájékoztató anyag letölthető honlapunk Dokumentumtárából.

Polgármesteri tájékoztató - 2011. augusztus

Tisztelt Tompaiak!

Az elmúlt időszak fontosabb történéseiről szeretnék beszámolni, illetve néhány közérdekű információt megosztani Önökkel.

A közbiztonsággal kapcsolatban: nyár elején felröppentek olyan hírek, mely szerint a 10 fős tompai rendőrőrs helyét 4 fős körzeti megbízotti hivatal veszi át. Tompai rendőrök kerültek áthelyezésre más vidéki szolgálati helyekre. Tudomásom szerint előfordult az is, hogy nem volt éjszakai szolgálat. Ennek okán megbeszélést kezdeményeztem a rendőri vezetőkkel egy testületi ülésen, melynek sikertelensége után felvettem  a kapcsolatot a megyei rendőrfőkapitány úrral, akivel megállapodtunk, hogy ez év július 16-tól ismételten 10 fő rendőr látja el a szolgálatot Tompa területén, döntően a lakott részen.
Sokan panaszkodnak arra, hogy rengeteg lopás történik a településen, főleg mezőgazdasági terményeket, állatokat visznek el, valamint sok kerékpár is eltűnt. Nyomatékosan kérem Önöket, hogy minden egyes lopást, értékhatártól függetlenül, azonnal jelezzenek a helyi rendőröknek, akiknek ilyenkor jegyzőkönyvet kell felvenniük az esetről. Hadar Zoltán, a helyi őrs parancsnoka elmondta, hogy a statisztikájukban szereplő bűncselekmények felderítési mutatója nagyon jó, ami jelzi azt, hogy a tudomásukra jutott eseteket nagy százalékban derítik fel.
A helyi rendőrök segíteni akarnak, segítsük a munkájukat azzal, hogy jelezzük az elkövetett bűncselekményeket.
Ne feledjék: ma csak 5 szem barack, holnap 5 kg, holnapután a fa tűnik el! Tegyünk ellene!
Amennyiben mégis előfordulna, hogy a rendőrök nem járnak el az ügyben, kérem keressenek fel személyesen engem, és az önkormányzatnál felvesszük a jegyzőkönyvet, amelyet eljuttatunk az illetékes minisztériumnak.

Ismertetném a rendőrjárőr valamint az orvosi ügyelet telefonszámát:
A rendőrjárőr telefonszáma: 06-20-539-85-11
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-70-940-70-80    

Szeretném felhívni a figyelmüket a szeptember 1-jén induló tanyafejlesztési programra.
Pályázni 2011. szept. 1-30-ig lehetséges, a leadott pályázatokat 60 napon belül bírálja el a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI). A támogatás mértéke települési és térségi fejlesztéseknél a beruházás teljes költségének 90%-a, míg tanyagazdaságok fejlesztésénél 75%-a. Előleget is lehet igényelni, amely a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a lehet.
Tanyagazdaként a következő támogatási célokra lehet pályázni:
- tanyai lakóépület felújítása
- gazdálkodási célú épületek felújítása, építése
- gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése
- karám, kerítés létesítése, felújítása
- vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése
- állatállomány kialakítása, bővítése
- tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása
- egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása
- természet közeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése.
A pályázattal kapcsolatos részletes ismertetés Lakitelken 2011. augusztus 31. (szerda) 14 órakor lesz. Cím: 6065 Lakitelek (Népfőiskola) Felsőalpár 3. Előzetes bejelentkezés szükséges, melynek adatlapját önkormányzatunknál kérhetik.

A LEADER pályázatok közül kiemelném a következőket:
Helyi termékek megtermelésének, előállításának és piacra jutásának elősegítése őstermelők részére: Csak a 4 EUME üzemméret alatti gazdálkodások pályázhatnak. Támogatható: építés, felújítás, infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés, marketing. Támogatási összeg: min. 300.000 Ft, max. 4.000.000 Ft.
Falusi szálláshelyek és szolgáltatásaik fejlesztése. Támogatás vehető igénybe olyan szálláshelynek- és a hozzá kötődő szolgáltatásnak fejlesztésére, amely legfeljebb 5 férőhellyel rendelkezik. Támogatási összeg: min. 300.000 Ft, max. 2.500.000 Ft.  

Önkormányzatunk segít a pályázatok megismertetésében és megírásában, akit érdekel és szívesen pályázna, kérem keresse Danis Éva kolléganőmet.

Tájékoztatni szeretném az őstermelőket, hogy az iskola konyhájára termékeiket ismételten felkínálhatják eladásra, amennyiben rendelkeznek permetezési naplóval. (Érdeklődni: Véh Jánosnénál lehet)

Augusztus 11-én a képviselő-testület az iskola igazgatójának Kucsó Istvánt, óvodavezetőnek Horváthné Tóth Andreát nevezte ki. A testületi ülés zárt volt, mert a két pályázó nem járult hozzá azon kezdeményezésemhez, hogy nyilvános ülésen tárgyaljuk meg a pályázatukat. Álláspontom szerint az általuk betöltött munkakörök eléggé fontosak ahhoz, hogy a pályázatukban szereplő terveket, elképzeléseiket nyilvánosságra hozzák, hiszen valamennyi szülőt érinti és érdekli, hogy gyermekeiket a következő 5 éves ciklusban milyen program mentén kívánják oktatni és nevelni. A pályázók azonban – élve a zárt ülés kérésének lehetőségével – ettől valamilyen oknál fogva elzárkóztak. Mivel a kiírt állásokra több pályázó nem volt, ezért választási lehetősége az önkormányzatnak nem volt.

Szeptember 1-jétől a Volán 16.00-kor Kiskunhalasról Tompára induló járata megszűnik.
Sokan jelezték, hogy a gyerekeik miatt nem szeretnék, ha ez a járat kiesne. Ezért kérem mindazokat, akik szeretnék, hogy ez a járat visszaállításra kerüljön, az önkormányzatnál található kérdőívet írják alá. Amennyiben elegendő aláírás gyűlik össze, kezdeményezni fogom a Kunság Volán felé a járat mielőbbi visszaállítását.

Az 53-as út megerősítésével együtt járó kisajátítás ügyében lakossági fórumot nem tart a Nemzeti Infrastrukturális Fejlesztési Zrt., mert 2009-ben már tartott. Amennyiben az érintettek keveslik a felkínált összeget, kérem jöjjenek be a hivatalba, ahol Ladányiné Pilisvári Andrea ismerteti Önökkel a lehetőségeiket.

Előreláthatólag szeptember 22-én a helyi gazdákkal megbeszélést tartunk, amin a dűlőutak rendbetétele, fásítása, valamint a mezőőri szolgálat felállításának lehetősége lesz a téma. A pontos időpontról tájékoztatni fogom Önöket.

Tompai vállalkozóknak lehetőséget szeretnénk biztosítani a város honlapján, hogy képekkel és egyéb ismertető anyagokkal bemutatkozzanak. Aki szeretne élni a felkínált ajánlattal, kérem keresse Kovács Viktor kollégámat a hivatalban.

Végül pedig szeretnék köszönetet mondani az augusztus 20-i programsorozat kapcsán mindazoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak az ünnepség megszervezéséhez. Először is azon családoknak mondanék köszönetet, akik az erdélyi testvértelepülésről hozzánk érkezett családokat, barátokat vendégül látták, programokat szerveztek a számukra. Továbbá kollégáimnak, vállalkozóknak és civileknek, akik adományaikkal, önzetlen munkájukkal segítették, hogy tartalmas és felemelő rendezvény keretében ünnepelhessünk. Köszönöm látogatóink jelenlétét, mert Önökért dolgoztunk. Utoljára, de nem utolsó sorban az erdélyi testvértelepülésről érkezőknek mondanék köszönetet, hogy részt vettek, itt voltak, és emelték jelenlétükkel, szeretetükkel, barátságukkal ennek a négy napnak a színvonalát. Köszönöm.

Tompa, 2011. augusztus 24.
Dr. Homoki-Szabó Róbert
polgármester
cimer_kicsi

Lakosság értesítése

Tisztelt Lakosság!

A temető nagykapuját karbantartási, javítási munkák végett ideiglenesen levettük! Előre láthatóan a javítási munkákat a héten befejezzük. Megértésüket köszönjük. A helyi hatóságokat a fokozott védelem végett értesítettük.

Dr. Homoki-Szabó Róbert
polgármester

cimer_kicsi

Köszönetnyilvánítás

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/201108koszonetny/ovoda_kemence_1_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/201108koszonetny/ovoda_kemence_2_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/201108koszonetny/ovoda_kemence_3_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/201108koszonetny/ovoda_kemence_4_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/201108koszonetny/tantermek_festese_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/201108koszonetny/ivokut_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/201108koszonetny/sportpalya_festes_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/201108koszonetny/2011aug19-20a_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/201108koszonetny/2011aug19-20b_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/201108koszonetny/rovasiras_tabla_resize.jpg'
Augusztus hónap:

„A közös tervek kovácsolása mindig közelebb hozza egymáshoz az embereket…”
Clive Staples Lewis

Augusztus hónapban a lakosság összefogásával, társadalmi munkában több helyen is tudtunk segíteni. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak városunk megszépítéséhez, segítettek a lakossági problémák megoldásában, rendezvények megszervezésében, a testvérvárosi jó kapcsolat fenntartásában.
Többek között az augusztus 19-20-i rendezvénysorozatra megszépült a Sportpálya, a felajánlásoknak köszönhetően egy színvonalas műsor jöhetett létre, átadásra került a rovásírásos tábla. Elkészült az óvodában a kemence, a fajátékok új színt kaptak, az iskolában szülői összefogással szépültek a termek, a központi parkban kihelyezésre került az ivókút, ahol tudtunk segítettünk a lakosságnak.
Óvoda:

ovoda_kemence_1_resize

ovoda_kemence_2_resize

ovoda_kemence_3_resize

ovoda_kemence_4_resize

Tisztelt Tompaiak!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden olyan kedves lakosnak, aki szerepet vállalt óvodánk kemencéjének felépítésében.
Úgy vélem szép példáját láthattuk a városunk összefogásának.  Felhívásomra rengeteg üveget kaptunk, de felajánlásból származik a kemenceajtó, a cserép, az agyag. A kemence megépítése is társadalmi munkával történt. Az óvó nénik szabad idejükben lefestették a kemence mögötti kerítést.
Augusztus 20-án az újkenyér és a kalács már óvodánkban sülhetett. Nagyon készültünk óvodásaimmal az átadásra, de a színvonalat emelte a gyergyóújfalui zenekar és mazsorett csoport műsora is.
Sokan megkérdezik tőlem minek nekünk ez a kemence. Bizonyára többen tudják, hogy óvodánk programja az évszakok körforgására és a néphagyományok őrzésére épül. Mi hozhatná jobban össze az idősebb generációt a fiatalokkal, mint egy Luca- napi pogácsa egy karácsonyi bejgli közös megsütése.  Ezen kívül számos lehetőség nyílik a kihasználására, munkánk színvonalának emelésére. A gyerekek óvodai élményének gazdagítására is remek lehetőségeket fog biztosítani.
Külön öröm volt látni, milyen lelkesen dolgoztak óvodánk régi lakói. Meg szeretném köszönni mindazoknak a segítségét, akik időt és pénzt nem kímélve dolgoztak a kemencénken, játékaink, padjaink felújításán valamint az óvoda udvarának rendbetételén. Ladányi Tamásnak és kedves feleségének Andreának, Horváth Attilának és Propszt Róbertnek, Tomicskó Tibornak, Kocsis Lajosnak és Horváth Jánosnak, Ági óvó néninek, Kozla Lászlónak, Ifj. Horváth Jánosnak, Horváth Bencének, Horváth Mátyásnak, Hajós Ádámnak, Hajós Évának, Barta Bencének, Danis Évának, Czombos Beátának, Király Rékának, Király Dávidnak, Musák Andreának, Kosztán Miklósnak, Batik Tamásnak, Farkas Tibornak és csapatának, az óvónőknek valamint minden hivatali dolgozónak, aki munkájával segített.

Horváthné Tóth Andrea
Óvodavezető


Iskola:

tantermek_festese_resize

Tisztelt Szülők!

A szülői összefogásnak köszönhetően, társadalmi munkában szépültek a termek az iskolában, hogy az iskolakezdésre tisztán és szépen várják a gyerekeket. Köszönjük minden szülőnek a munkáját!

Kucsó István
Iskola igazgató

Ivókút

ivokut_resize

Kihelyezésre került a központi parkban az ivókút. A szülők és gyerekek nagy örömmel vették használatba a meleg nyári napokon. Köszönetet szeretnénk mondani Fütyű Mihálynak és Molnár Zsoltnak, kik társadalmi munkában, saját szabadidejükben segítettek a bekötési munkákban.

Sportpálya:

sportpalya_festes_resize

Farkas Tibor és csapata ismételten felajánlotta segítségét és átfestette a sportpálya külső homlokzatát, a sportpálya körüli vaskorlátokat és a kapukat. Köszönjük.

Gyergyóújfalusi testvértelepülés fogadása:

2011aug19-20a_resize

2011aug19-20b_resize

A közel 20 éve tartó testvértelepülési kapcsolatokat idén is tovább ápoltuk. Bár idén a szűkös anyagi keretek miatt nem tudtunk annyi programot biztosítani a testvértelepülésünkről ideérkező vendégeknek, mint a korábbi években, de a fogadó családoknak, támogatóknak köszönhetően reméljük jól érezték magukat nálunk a vendégeink. Külön köszönet illeti Hajósné Szegedi Ritát, aki a szervezőmunkát, kapcsolattartást magára vállalta.

Támogatóink:
-    Csenger Árpád
-    Gubics Lajos
-    Horváthné Tóth Andrea
-    Hajós Mihály
-    Jakus Lászlóné
-    Kancsár Ferenc
-    Kicsi Ricsi Diszkont
-    Kovács Istvánné
-    Kovacsics István
-    Pálma Presszó
-    Royal Bolt
-    Szakáll András
-    Szalai László
-    Varga Zoltán
-    Véh Béla
-    Vörös József
-    Zvertyel Hús Kft

Fogadó családok:
Kovács Gábor, Kotroczó László, Kucsó István, Hajós Mihály, Véh Béla, Szűcs Erzsébet, Horváth M. János, Horváthné Tóth Andrea, Simoláné Konkoly Dóra, Morvainé Szigeti Zsanett, Szigeti János, Szalai János, ifj. Szalai János, Vezdán János, Nagy Bettina, Dr. Máriási Károly, Erdősi Ernő, Jakus Lászlóné, Kubicsné Piroska, Deák Renáta, Varga József, Budai Béla, Dobóné Csilla, Kissné Váradi Ilona


Augusztus 19-20.

Az augusztus 19-20-i rendezvények leszervezését idén is a Művelődési Ház végezte, a jobbnál jobb ételeket a konyhai dolgozók készítették. A rendezvény zavartalan lebonyolításában nagy szerepet vállaltak a Művelődési Ház dolgozói, illetve a Nyugdíjasok Dalos Találkozójánál Szabó Laci bácsi.
Reméljük a rendezvényre kilátogató emberek jól érezték magukat.
A rendezvénysorozat sikeres leszervezéséhez nyújtott segítségért szeretnénk köszönetet mondani az alábbi támogatóknak:

Anyagi, tárgyi támogatás:
-    AUTÓ ALKATRÉSZ SZAKÜZLET, FARKAS ZSOLT
-    BALOGH ÁGNES
-    CSENGER CSEMEGE
-    DUDÁS MÉHÉSZET
-    FITODOKTOR Bt.
-    GOOD’S MARKET
-    GUBICS LAJOS
-    HALAS THERMO Kft.
-    HALAS-VÍZ Kft.
-    HORVÁTHNÉ TÓTH ANDREA
-    JAKUS KÖNYVELŐIRODA KFT.
-    KANCSÁR BORÁSZAT
-    KELEBIAI POLGÁRMESTERI HIVATAL (sátrak)
-    KER-EX 94 Kft.
-    KICSIRICSI KERESKEDÉS, VARGA KRISZTIÁN
-    KOVÁCS ISTVÁNNÉ
-    KOVACSICS ISTVÁN
-    LKV & PKV Kft.
-    MANGARI KFT.
-    NAGYNÉ BARABITS EDIT
-    ORBÁN LÁSZLÓ
-    ÖTTÖMÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL (sátrak)
-    PÁLMA PRESSZÓ
-    PÁLMAI GÉZÁNÉ
-    PUERTO-RICO CUKRÁSZDA, BATIK NOÉMI
-    ROYAL SÜTŐIPARI ZRT.
-    RUBIN PATIKA
-    SZAKÁLL ANDRÁS
-    SZALAI LÁSZLÓ
-    TOMPAI CSERKÉSZCSAPAT
-    TÓTH PÁLNÉ
-    TRINÁT FESTÉK CENTRUM, FARKAS TIBOR
-    VARGA JÓZSEF ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSKERESKEDÉS
-    VARGA ZOLTÁN (pék)
-    VÉH BÉLA
-    VINCZE ANTALNÉ
-    VÖRÖS JÓZSEF
-    ZVERTYEL HÚS KFT.

Programok lebonyolításában, szervezésében segítettek:
-    FARKAS TIBOR
-    HORVÁTHNÉ TÓTH ANDREA
-    ISKOLA KONYHA
-    KÁRÁSZ DÁVID
-    KATUS ROZÁLIA
-    KIRÁLY JÓZSEF ÉS SZITARITY GERGŐ
-    KOVÁCS BÉLÁNÉ
-    MÉSZÁROS KITTI
-    NAGY TELEKI ISTVÁN
-    NAGYCSALÁDOSOK TOMPAI EGYESÜLETE
-    NAGYNÉ BARABITS EDIT
-    SZEGEDI KRISZTINA
-    TOMPAI NYUGDÍJAS KLUB
-    TOMPAI POLGÁRŐRSÉG


Rovás írásos tábla:

rovasiras_tabla_resize

Lakossági összefogással, Nagy Teleki István szervezésében elkészült a településünk nevét rovásírással jelző tábla. A tábla elkészítésében az alábbi támogatók, közreműködők vettek részt. Köszönjük a munkájukat, támogatásukat.
Dr. Homoki-Szabó Róbert, Batik Tamás, Bella István, Farkas Bálint, Farkas Tibor, Gubics Lajos, Gubicsák István, Jónás László, Jóni Antal (fafaragó), Kiss Ervin, Kosztán Miklós, Körmöci Béla, Szerencse Mihály, Szitarity Gergő, Tímár Gábor, Verseczki Mihály, Tompai Polgárőr Egyesület, 1511.számú Dugonics Titusz Tompai cserkészcsapat, Gyergyóújfalusi Fúvószenekar valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói.


Lakosság
Egy helyi lakos problémáját Czombos Lajos kőműves mester segítségével sikerült megoldani, könnyebbé téve ezáltal a mindennapjait, a közlekedést. Köszönjük


Dr. Homoki-Szabó Róbert
polgármester

Óvodai játékok festése

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ovoda_festes_1_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ovoda_festes_2_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ovoda_festes_3_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ovoda_festes_4_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ovoda_festes_5_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ovoda_festes_6_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ovoda_festes_7_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ovoda_festes_8_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ovoda_festes_9_resize.jpg'
There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ovoda_festes_10_resize.jpg'
ovoda_festes_1_resize

ovoda_festes_2_resize

ovoda_festes_3_resize

ovoda_festes_4_resize

ovoda_festes_5_resize

ovoda_festes_6_resize

ovoda_festes_7_resize

ovoda_festes_8_resize

ovoda_festes_9_resize

ovoda_festes_10_resize

Az önkormányzat dolgozói Farkas Tibor segítségével újrafestették az óvoda szabadtéri játékait.

Köszönjük a segítséget!

Rendőrségi telefonszám

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a tompai rendőrségi járőrszolgálat éjjel-nappal hívható száma: 06-20/539-8511.

Köszönetnyilvánítás

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/teniszpalya_festes_2011.jpg'

A társadalmi munkáknak, felajánlásoknak és összefogásnak köszönhetően kis lépésekben szépül településünk.

teniszpalya_festes_2011

II. Tompai Autós Ügyességi Verseny (Dél-Alföldi Autós Ügyességi Bajnokság 6. forduló)

2011. július 24-én már második alkalommal került megrendezésre Tompán a Dél-Alföldi Autós Ügyességi Bajnokság. A bajnokságot a Bácsalmási Autósport Egyesület rendezte. Az értékes díjakat a Tompai Trinát Festékcentrum ajánlotta fel. A Tompán megrendezett bajnokságon 29 induló volt, köztük 3 tompai versenyző. Három kategóriában indulhattak a magukat és autójukat próbára tevő versenyzők. Az időjárás kegyeibe fogadta a versenyt, mivel idén nem esett az eső, ennek is köszönhető a nagyszámú nézőközönség. A bajnokság a Bácsalmási Autósport Egyesület szervezte, a verseny résztvevői számára az ebédet a Bácsalmási Halászcsárda biztosította.

 

A sikeres versenyszervezésnek köszönhetően, látva a nagy érdeklődést, jövőre önkormányzati programokkal kiegészítve még látványosabbá és emlékezetesebbé szeretnénk tenni ezt a napot.

 

Végeredmény:

Időeredmény / helyezés összetettben / helyezés kategóriában / név / autó

 

78,43 mp Ö 1. / E 1. Mészáros László (Toyota Starlet)

79,80 mp Ö 2. / E 2. Dági Gábor (Toyota Starlet)

80,30 mp Ö 3. / E 3. Nikli Roland (Toyota Starlet)

83,27 mp Ö 4. / E 4. Sándor Béla (Toyota Starlet)

84,55 mp Ö 5. / H 1. Szántó Róbert (Lada 2106 „Benzintemető”)

85,17 mp Ö 6. / E 5. Puskás Márk (Opel Corsa 2.0i)

86,71 mp Ö 7. / H 2. Nagy Roland (Lada 2105 2.0i)

89,02 mp Ö 8. / H 3. Kovács Mihály (Lada 2106 „Benzintemető”)

89,79 mp Ö 9. / E 6. Fáth Ferenc (Mitsubishi Colt)

89,93 mp Ö 10. / E 7. Szűcs Szabolcs (Nissan Micra)

91,33 mp Ö 11. / E 8. Dimitroff Hubert (Trabant 1.1 Turbo)

91,38 mp Ö 12. / E 9. Prikidánovics Rudolf (Opel Corsa 2.0i)

92,45 mp Ö 13. / H 4. Szűcs Richárd (Lada 2103 Turbo)

93,23 mp Ö 14. / E 10. Hegedűs-Bite István (Suzuki Swift)

94,78 mp Ö 15. / H 5. Faddi Levente (Lada 318i)

95,28 mp Ö 16. / H 6. Horváth Árpád (Ford Sierra 2.9 V6)

96,90 mp Ö 17. / N 1. Kaszás Lívia (Nissan Micra)

99,10 mp Ö 18. / H 7. Kovács István (Lada 2106 „Benzintemető”)

100,14 mp Ö 19. / E 11. Wittner Ádám (Opel Corsa 2.0i)

102,78 mp Ö 20. / H 8. Koncz István (Lada 2105 2.0i)

103,09 mp Ö 21. / H 9. Nagy Árpád (Lada 1600)

103,51 mp Ö 22. / E 12. Klénár István (Mitsubishi Colt)

105,48 mp Ö 23. / H 10. Magyar János (Lada 2105 1600)

111,86 mp Ö 24. / N 2. Puskás Márkné (Opel Corsa 2.0i)

116,44 mp Ö 25. / E 13. Huber József (Mitsubishi Colt)

118,23 mp Ö 26. / H 11. Helle Tamás (Lada 1500)

134,51 mp Ö 27. / H 12. Serfőző Roland (Lada 1600)

137,72 mp Ö 28. / E 14. Vida József (Renault 19)

Helyezetlen (műszaki hiba miatt) Viszmeg Tamás (Ford Sierra 2.9 V6)

 

(Ö=összetett, E=első kerékhajtású kategória, H=hátsó kerékhajtású kategória, N=női kategória)

 

A verseny során készült fotók megtekinthetők honlapunk Képgalériájában.