Hírek, infók
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-18:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig
Hivatkozások

elugy logo

 

mentoauto
Orvosi ügyelet

 

onkormanyzati tv

 

napenergia
Az iskolai étteremkonyhánál
felszerelt naperőmű
teljesítmény-adatai
ide kattintva megtekinthetők

 

360halasikisterseg
Virtuális séta Tompán

 

polgaror tompa

 

 Együttműködő médiapartnerünk:
logo halasihir

 

elbir logo

 

nemzeti jogszabalytar resize

 

mak logo

 

elelmiszerbank logo resize
Tompát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

 • A városháza
 • Szabó Dénes Általános Iskola
 • Kapisztrán Szent János templom
 • Játszótér a központi parkban
 • Művelődési Ház és Könyvtár
 • Naperőmű az iskolai étteremkonyha tetején
 • Piaccsarnok
 • Redl-kastély
 • Sétány a központi parkban
 • Szent Anna templom
 • Szökőkút a város főutcáján
 • A Kapisztrán Szent János templom kertje
 • Gyűjtemények Háza (helyi múzeum)

Segítenek a helyi vállalkozók

A közelmúltban több helyi vállalkozó is felajánlotta segítségét az Önkormányzatunknak. A felajánlásoknak nagyon örültünk, hisz a szűkös anyagi keretek miatt minden segítségnek nagy jelentősége van.


arkok_asasa
A csapadékvíz elvezetési problémák megoldása végett, az árkok kiásásához, Vankó Ede felajánlotta, hogy rendelkezésükre bocsátja az egyik gépét és egy emberét. Mivel az önkormányzat nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges munkagéppel, ez a felajánlás nagyban segítette a munkánkat.

 

konyha_meszeles
A konyha éves kötelező tisztasági festéséhez Farkas Tibor nyújtott segítséget. Biztosított számunkra egy szakembert, így a konyhai munkálatok akadályoztatása nélkül, egy nap alatt elkészült a tisztasági meszelés.

Köszönjük a segítséget!

Kerékpár igazolvány a tolvajok ellen

Kisvárosunkban elharapódzott kerékpár tolvajlások okozta bosszúság szülte ötlet, amely ugyan nem gátolja a tolvajlást, viszont megnehezíti a tolvajok dolgát, ill. meg könnyíti a felkutatást. Tulajdonképpen az ellopott kerékpárokat fontos információk hiányában képtelenség felkutatni, ezért egy helyi polgár ötlete alapján a helyi kerékpárbolt (TŐKE Kft.) megkezdte a kerékpár igazolványok kiállítását, amely adatai segítségével a rendőri szervek gyorsan elkezdhetik a kutatást. Ezeket az alapvető információkat magunknál tartva egy esetleges káresemény kapcsán bármikor átadhatjuk a rendőrségnek, nem kell napokig kutatni az adásvételi bizonylatokat, ha egyáltalán meg vannak, márpedig dokumentumok nélkül nem lehet a tulajdon jogot bizonyítani.
Ez a kis segítség csupán csak 100.- Ft egyszeri költségünkbe kerül, ám sokat segíthet a bajban.

Honlapunk címe: http://tompabringa.neobase.hu

A Tompai Szent Anna Templom Megmentéséért Alapítvány tájékoztatója

Tisztelt Tompai Olvasók!

A Tompai Szent Anna Templom Megmentéséért Alapítvány Kuratóriuma május 30-án ülésezett, ahol elfogadta a 2010-es évre vonatkozó közhasznúsági jelentést.
A közhasznúsági jelentést az Alapítvány Kuratóriuma  a Kapisztráni Szent János templom hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra, ahol bárki számára elérhető.
Alapítványunkat 2010-ben 358.800 Ft-al támogatták magánszemélyek, 1.494.- Ft kamatbevételünk volt. 9.179.- Ft banki költséget  és 960.- Ft postaköltséget fizettünk ki.
Alapítványunk 2010.évi záró pénzkészlete 638.537.- Ft.

 

Tisztelt Tompaiak !

Mindenkinek megköszönjük, aki Alapítványunkat támogatta, illetve akik az Alapítvány munkáját segítették. A nyár folyamán megindul a Szent Anna templom felújítása. Tudjuk, sokan arra várnak, hogy elinduljon a kivitelezés és akkor támogatják majd a felújítást.

Nagy szükség van mindenki támogatására, mert a saját erőből fizetendő tervezési munkára nincs meg sajnos a pénzügyi fedezetünk. A Kalocsai Érsekség abban az esetben fizeti ki a tervezési díj felét, ha a település önkormányzata, az egyházközség és az alapítvány együtt kifizeti a másik felét.

2010-ben Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete még úgy döntött, hogy a  tervezési munkát 625.000.- Ft-al támogatja és a másik 625.000.- Ft-ot fizeti ki az Alapítvány az Egyházközséggel közösen.

Az önkormányzat 2011-es költségvetésében nem szerepel a Szent Anna templom tervezési munkájának támogatása. Az Egyházközség vezetését Polgármester úr úgy tájékoztatta, hogy jelenleg sajnos nincsen fedezet a tervezés, illetve a felújítás támogatására.

Őszintén reméljük, hogy azokkal  a tompaiakkal, akiknek fontos városunk legszebb épületének megmentése, össze tudunk majd fogni és el tudjuk végezni azokat a felújítási munkákat, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy templomunk megmaradhasson az utókor számára.

Tompai Szent Anna Templom Megmentéséért Alapítvány Kuratóriuma

Értesítés termelőknek

FELHÍVÁS

Tompa Város Polgármesteri Hivatalának konyhája értesíti a lakosságot, hogy az 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet alapján csak attól a termelőtől veheti át a terméket akit a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal kerületi hivatala (Kiskunhalasi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal - 6400 Kiskunhalas, Bem u. 2. - ügyfélfogadási idő: hétfő, 8-14 óráig) kistermelőként nyilvántartásba vett és regisztrációs számmal látott el.

Véh Jánosné, élelmezésvezető

cimer_kicsi

Ingatlanok és üresen álló telkek tisztántartása

Az ingatlanok és üresen álló telkek tisztántartása
Allergén növények elleni védekezési szabályok

Felhívás!

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a tulajdonában lévő ingatlan és az Ingatlan előtti járdaszakasz valamint az előtte lévő csapadékvizes árok tisztántartására és a tisztaság fenntartására. Akinek nem áll rendelkezésére megfelelő eszköz a munkák elvégzésére, az díjfizetés ellenében igényelhet segítséget az önkormányzattól (minden megkezdett óra 1000 Ft). Segítséget kérni a helyszínen vagy telefonon Szűcs Zoltántól a 77/551-513 számú telefonon lehet. Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy június 15-től kezdődően folyamatosan ellenőrizzük a tisztaság fenntartását. Amennyiben a Tompa Város rendeletében foglaltaknak nem tesznek eleget és nem gondozzák a közvetlen környezetüket, úgy a rendeletben fogalt szankciókat alkalmazzuk.

(30.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság lehetséges)

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003. (IV.01), A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendeletének II. fejezet 2. § ,4. § és a 10.§-ai, Az Ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozóan az alábbiakat írják elő:

2. § /1/ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, /továbbiakban: tulajdonos/ kezelője, használója /haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi használó stb./ köteles gondoskodni.

/2/ Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar és rágcsáló irtásról való gondoskodás.

/3/ Az ingatlan tulajdonosának kötelessége

- az önkormányzati tulajdonban lévő közutak belterületi szakaszán és a külterületi lakott utcák esetében a közút középvonaláig terjedő rész tisztántartása,

- az ingatlan előtti járdaszakasz és a csapadékvizes árok tisztántartása, a hó eltakarítása, a síkosság elleni védekezés,

- a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása beleértve a közútról a csapadékvizes szikkasztóárokba való bejutását is,

- az ingatlan előtti növényzet ápolása, a szükséges növényvédelmi munkák elvégzése beleértve a permetezést is.

4. § /1/ A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek az ingatlanukat megművelni, rendbe tartani, gyomtól, gaztó, szeméttől megtisztítani.

10. § Az egyes ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növényektől /főleg parlagfű/ mentes gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége. A parlagfű irtásáról folyamatosan, legkésőbb a virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. A parlagfű elleni védekezés szabályairól Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 21/1993. /IX.28./ ökr.sz. rendeletében gondoskodott.

 

Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester

cimer_kicsi

Újföldi Játszótér - 2. rész

Tisztelt Lakosság!


ujfold_jatszoter_kar_2

Az önkormányzat tulajdonában lévő 109/3 hrsz alatti Újföldi játszótéren ismételten megjelentek a vandálok. Ahogy a képeken is látható, a 3 db ütéscsillapító gumilap ellopása után a meseházat is szándékosan megrongálták. (A gumilapokat már pótoltuk)

A rendőrségi feljelentést megtettük. A polgárőr mozgalommal és a rendőrséggel közösen fokozottan figyeljük a játszóteret.

Kérem a lakosságot, amennyiben tudnak bármi információt azokról a személyekről, akik szándékosan rongálják a gyermekeinknek épített játszóteret, azt jelezzék felénk.

Tompa, 2011. április 15.

 

Dr. Homoki-Szabó Róbert

Polgármester

cimer_kicsi

EuroHungaricum Közhasznú Alapítvány

Az EuroHungaricum Közhasznú Alapítvány ingyen szolgáltatja a lakosság részére
a komposztálóládákat. Az alapítvány környezetvédelmi pályázat útján tudja
az 1m x 1 m x 0,8m-es komposztálóládákat kiosztani.
Célja, hogy a zöld hulladék visszakerüljön a természetbe, ezáltal a kommunális hulladék mennyisége csökkenjen és a zöld hulladék égetése minimalizálódjon.
Fontos megemlíteni a gyermekeket és fiatalokat, tehát a jövő generációt, mivel az ő nevelésük, környezettudatos oktatásuk elsődleges helyen szerepel.
 
Kérjük a kitöltött igényfelmérő kérdőíveket juttassák vissza a Polgármesteri Hivatalba, mert a programhoz való csatlakozás feltétele a lakosság körében végzett igényfelmérés.
 
Köszönettel: Dr. Homoki-Szabó Róbert, polgármester
 
cimer_kicsi
Az EuroHungaricum Közhasznú Alapítvány  Ingyen szolgáltatja a lakosság részére a komposztálóládákat. Az alapítvány környezetvédelmi pályázat útján tudja az 1m x 1 m x 0,8m-es komposztálóládákat kiosztani.
Célja, hogy  a   zöld hulladék visszakerüljön a természetbe, ezáltal a kommunális hulladék mennyisége csökkenjen és a zöld hulladék égetése minimalizálódjon.
Fontos megemlíteni a gyermekeket és fiatalokat, tehát a jövő generációt, mivel az ő nevelésük, környezettudatos oktatásuk elsődleges helyen szerepel.
 
Kérjük a kitöltött igényfelmérő kérdőíveket juttassák vissza a Polgármesteri Hivatalba, mert a programhoz való csatlakozás feltétele a lakosság körében végzett igényfelmérés.
 
Köszönettel:   Dr. Homoki-Szabó Róbert
                                 Polgármester
Az EuroHungaricum Közhasznú Alapítvány  Ingyen szolgáltatja a lakosság részére a komposztálóládákat. Az alapítvány környezetvédelmi pályázat útján tudja az 1m x 1 m x 0,8m-es komposztálóládákat kiosztani.
Célja, hogy  a   zöld hulladék visszakerüljön a természetbe, ezáltal a kommunális hulladék mennyisége csökkenjen és a zöld hulladék égetése minimalizálódjon.
Fontos megemlíteni a gyermekeket és fiatalokat, tehát a jövő generációt, mivel az ő nevelésük, környezettudatos oktatásuk elsődleges helyen szerepel.
 
Kérjük a kitöltött igényfelmérő kérdőíveket juttassák vissza a Polgármesteri Hivatalba, mert a programhoz való csatlakozás feltétele a lakosság körében végzett igényfelmérés.
 
Köszönettel:   Dr. Homoki-Szabó Róbert
                                 Polgármester

Újföldi Játszótér

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/uploads/hirek/hirek/ujfold_jatszoter20110322.jpg'

Tisztelt Lakosság!


ujfold_jatszoter20110322


Egy sajnálatos és mélyen elitélendő ügyben kell intézkednem.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 109/3 hrsz alatti Újföldi játszótéren is megjelentek a vandálok. Ahogy a képeken is látható, a gyermekeinknek elkészített játszótér elemeit lopják. 3 db ütéscsillapító gumilapot elvittek.

Ezen beruházás összértéke: 12.097.000.- Ft.

Az anyagi értéken kívül kiemelt fontosságú erkölcsi értéke van a játszótérnek, hisz a gyermekeinknek készítettük, lakossági kérésre.

A polgárőr mozgalommal és a rendőrséggel felvettük a kapcsolatot, fokozottan fogják figyelni a játszóteret.

Kérem a lakosságot, amennyiben tudnak bármi információt az ellopott gumilapokkal kapcsolatosan, azt jelezzék felénk.

Olyan megújulásra van szükségünk, amelyben újra érték lesz a család. Értékes lesz újra a tisztességes munka, a törvénytisztelő ember. Ehhez összefogásra van szükségünk.

 

Tompa, 2011. március 22.

 

Dr. Homoki-Szabó Róbert

Polgármester


A játszótér

Sok játék,
s gyerekek,
vajon milyen hely lehet?

Nem más mint a játszótér,
télen, nyáron téged hív.
Ha röpülni van kedved,
hintázz gyorsan egyet.

Vagy ha várat építenél,
homokozz a föld elég.
És ha lábak nélkül mennél,
ott a csúszda eredjél.

Ha nagy akarsz lenni,
akár egy felnőtt,
libikóka ez a nyerő.

Ez a sok vidám arc,
játszás közben felcsillan,
s rád mosolyog egész biztosan.
cimer_kicsi

Tompa Város Adócsoportjának tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

Tompa Város Adócsoportjának tájékoztatója a kommunális adó és a gépjárműadó vonatkozásában

Kommunális adó:

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosa, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlója, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban ettől eltérően is megállapodhatnak.

 

Az adókötelezettség keletkezését, változását, ( pl: ingatlan vétel, eladás, öröklés, elhalálozás, ingatlan komfortossá válása, lakcímváltozás stb.) az azt követő 15 napon belül írásban köteles bejelenteni az adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon.

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Amennyiben bevallási kötelezettségét nem teljesíti mulasztási bírsággal sújtható.

 

Továbbá felkérjük azokat az adózókat akiknek a helyi adó számláján jelentősebb adóhátralék van, a tartozás rendezése (részletfizetés adómérséklés)ügyében keressék fel a polgármesteri hivatal 6-os számú irodáját.

Amennyiben a felkérésnek nem tesznek eleget a hátralék behajtását önálló bírósági végrehajtó útján foganatosítjuk.

Gépjármű adó:

A 2010 évhez képest az adómentesség az alábbiak szerint módosult: 2010.-ben az adómentes gépjármű teljes mértékben adómentes volt, míg 2011.-ben a mentesség összege 13.000 Ft-ban lett maximalizálva.

Amennyiben adókötelezettség keletkezik azt két részletben március 15-ig ill. szeptember 15-ig lehet megfizetni.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, részletes felvilágosítással szolgálunk a 77-551-511-es telefonszámon vagy személyesen a polgármesteri hivatal 6-os számú irodájában.

 

cimer_kicsi

A helyi környezetvédelem szabályairól

Tisztelt Lakosság!

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003. (IV.01), A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendeletének II. fejezet 2.§-a, Az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozóan az alábbiakat írja elő:

KÖZTISZTASÁGI FELADATOK:
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
2. §
/1/ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, / továbbiakban:
tulajdonos / kezelője, használója /haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi használó stb./ köteles gondoskodni.
/2/Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar és rágcsáló irtásról való gondoskodás.
/3/ Az ingatlan tulajdonosának kötelessége
- az önkormányzati tulajdonban lévő közutak belterületi szakaszán és a külterületi
lakott utcák esetében a közút középvonaláig terjedő rész tisztántartása,
- az ingatlan előtti járdaszakasz és a csapadékvizes árok tisztántartása, a hó
eltakarítása, a síkosság elleni védekezés,
- a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása beleértve a közútról a
csapadékvizes szikkasztóárokba való bejutását is,
- az ingatlan előtti növényzet ápolása, a szükséges növényvédelmi munkák
elvégzése beleértve a permetezést is.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy Tompa Város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében mindenki figyeljen oda saját portájára.

Együttműködésüket köszönöm.

Dr. Homoki-Szabó Róbert
polgármester
cimer_kicsi
Polgármesteri köszöntő
Közelgő események
Időjárás

Felhőkép
Felhőkép

Hőtérkép
Hőtérkép

Széltérkép
Széltérkép

www.idokep.hu

Látogatóink
Ma:Ma:53
Tegnap:Tegnap:310
Összesen:Összesen:559113
Statistik created: 2018-11-18T05:48:48+01:00