KEOP-1.2.0/09-11-2011-0029KEOP-1.2.0/09-11-2011-0029

A Tompai Víziközmű Társulat záró küldöttgyűlése

M E G H Í V Ó
a Tompai Víziközmű Társulat  záró küldöttgyűlésére

Küldöttgyűlés időpontja: 2017. május 8. (hétfő) 13:00
Küldöttgyűlés helye: Művelődési Ház

Napirendi pontok:

1) Tevékenységet záró, elszámolási eljárás időszaka alatti és záró beszámolók elfogadása
Előadók: Kovács Gábor, Elszámoló Bizottság elnöke, Nemes Imre, könyvelő

2) Zárójelentés elfogadása
Előadó: Kovács Gábor, Elszámoló Bizottság elnöke

3) Az elszámolás lezárása, az Elszámoló és az Ellenőrző Bizottság felmentése
Előadó: Nemes Imre, könyvelő

Záradék:

Tájékoztatom, hogy ha a küldöttgyűlés a meghirdetett időpontban nem lesz határozatképes, akkor az Alapszabály 17. § (3) bek. alapján a küldöttgyűlést 2017. május 8-án 13:30-ra azonos napirenddel ismét összehívjuk és a megjelentek fogják a határozatképességet biztosítani.

Kovács Gábor. Elszámoló Bizottság Elnöke
Gubics Lajos, Elszámoló Bizottság Tagja

Szennyvízberuházás - önrész fizetésével adós lakosok

Tisztelt tompai lakosok!

A víziközmű társulat a szennyvízberuházás befejezéséhez közeledve felhívja az önrész fizetésével adós lakosokat, hogy 2015. október 5-ét követően megkezdi a felszólítások kiküldését. A belterületen ingatlannal rendelkező lakosoknak az önrész megfizetését 2015. április végéig kellett megtenniük. Az azóta eltelt időszakban is sokan rendezték a fizetési kötelezettségüket de a beruházás végéhez közeledve mindenkinek rendeznie kell az elmaradást.

2015. október 5-től minden elmaradással rendelkező ingatlantulajdonost levélben fogunk értesíteni. A levél átvételét követően 8 napja lesz, hogy rendezze az elmaradását. A tartozást a Tompai Víziközmű társulatnak a helyi takarékszövetkezetnél vezetett 53100018-10061460-as számú számlájára kell befizetni vagy átutalni.

Amennyiben a lakos határidőre nem rendezi a tartozását úgy azt a jogszabály szerinti módon át kell adjuk a Polgármesteri Hivatalnak végrehajtásra.

Kérjük, hogy amennyiben elmaradása van, ne várja meg a felszólító levelet, hanem rendezze minél előbb a tartozását átutalással vagy készpénz befizetésével a helyi takarékszövetkezetnél.

Kovács Gábor
Tompai Víziközmű társulat Elszámoló Bizottság
elnöke

Fennmaradt LTP szerződések lezárása

Tisztelt Tompai Lakosok!

A víziközmű társulat kezdeményezte a fennmaradt LTP szerződések lezárását. Így 108 tompai lakos szerződését zároltattuk a bankkal egyeztetve. Az OTP Bank a múlt héten kiküldte az értesítéseket a lezárásról.

A Bank arra kéri azokat a számlatulajdonosokat, akiknek a számláján 30.000Ft-nál nagyobb összeg van, hogy minél előbb keressék fel az OTP Bank kiskunhalasi fiókját. A  számlán fennmaradt összeget a bank az LTP szerződés megszüntetésével egyszerre, gyorsított eljárásban részükre kifizeti.

A 30.000Ft-nál kevesebb összeggel rendelkező LTP-s számlatulajdonosoknak nem kell semmit csinálniuk, a bank a számlájukat automatikusan megszünteti.

Kérjük Önöket, hogy minél előbb lehetőleg még ebben a hónapban keressék fel a kiskunhalasi fiókot és vegyék fel a számlájukon fennmaradt összeget!

Tisztelettel: Kovács Gábor, Tompai Víziközmű Társulat Elszámoló bizottságának elnöke

Szennyvízcsatorna díj túlfizetések visszautalása

Tisztelt tompai Lakosok!

Azoknak a lakosoknak és gazdálkodó szervezeteknek, akik a szennyvízcsatorna díj tekintetében a tompai Takarékszövetkezetnél vezetett víziközmű számlára fizették be a hozzájárulást, és túlfizetéssel rendelkeznek, a Tompai Víziközmű Társulat a túlfizetést bankszámlájukra visszautalja (készpénzben történő visszafizetésre sajnos nincsen lehetőség).

A FENTI FELHÍVÁS A LAKÁSTAKARÉK PÉNZTÁR SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐKRE NEM VONATKOZIK!

Kérjük az érintetteket, hogy 2015. május 4-től a Polgármesteri Hivatalban, Zöldhegyi Mária ügyintézőnél nyilatkozzanak a bankszámlaszámukról, melyre a visszautalást kérik.

Tisztelettel…

Kovács Gábor
A Tompai Víziközmű Társulat
Elszámoló bizottságának elnöke

LTP szerződések kifizetése

Tisztelt Érintettek!

Értesítjük önöket, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban kötött OTP LTP szerződések kifizetése elkezdődött.

Az első szakaszban azoknak a lakosoknak a jelentkezését tudjuk fogadni, akiknek a szerződése március 1-től kifizethető.

A nagy számú szerződött partnerre való tekintettel az OTP a kifizetéseket csak előre egyeztetett időpontban tudja teljesíteni. Kifizetési időpontot személyesen a polgármesteri hivatalban, az 5-ös irodában Zöldhegyiné Máriától, vagy a 77/551-517-es telefonszámon kérhetnek. Az időpontok reggel 8-tól délután 15:30-ig, félórás bontásban állnak rendelkezésre.