Tompa Város Adócsoportjának tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

Tompa Város Adócsoportjának tájékoztatója a kommunális adó és a gépjárműadó vonatkozásában

Kommunális adó:

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosa, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlója, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban ettől eltérően is megállapodhatnak.

 

Az adókötelezettség keletkezését, változását, ( pl: ingatlan vétel, eladás, öröklés, elhalálozás, ingatlan komfortossá válása, lakcímváltozás stb.) az azt követő 15 napon belül írásban köteles bejelenteni az adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon.

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Amennyiben bevallási kötelezettségét nem teljesíti mulasztási bírsággal sújtható.

 

Továbbá felkérjük azokat az adózókat akiknek a helyi adó számláján jelentősebb adóhátralék van, a tartozás rendezése (részletfizetés adómérséklés)ügyében keressék fel a polgármesteri hivatal 6-os számú irodáját.

Amennyiben a felkérésnek nem tesznek eleget a hátralék behajtását önálló bírósági végrehajtó útján foganatosítjuk.

Gépjármű adó:

A 2010 évhez képest az adómentesség az alábbiak szerint módosult: 2010.-ben az adómentes gépjármű teljes mértékben adómentes volt, míg 2011.-ben a mentesség összege 13.000 Ft-ban lett maximalizálva.

Amennyiben adókötelezettség keletkezik azt két részletben március 15-ig ill. szeptember 15-ig lehet megfizetni.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, részletes felvilágosítással szolgálunk a 77-551-511-es telefonszámon vagy személyesen a polgármesteri hivatal 6-os számú irodájában.

 

cimer_kicsi

A helyi környezetvédelem szabályairól

Tisztelt Lakosság!

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003. (IV.01), A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendeletének II. fejezet 2.§-a, Az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozóan az alábbiakat írja elő:

KÖZTISZTASÁGI FELADATOK:
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
2. §
/1/ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, / továbbiakban:
tulajdonos / kezelője, használója /haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi használó stb./ köteles gondoskodni.
/2/Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar és rágcsáló irtásról való gondoskodás.
/3/ Az ingatlan tulajdonosának kötelessége
- az önkormányzati tulajdonban lévő közutak belterületi szakaszán és a külterületi
lakott utcák esetében a közút középvonaláig terjedő rész tisztántartása,
- az ingatlan előtti járdaszakasz és a csapadékvizes árok tisztántartása, a hó
eltakarítása, a síkosság elleni védekezés,
- a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása beleértve a közútról a
csapadékvizes szikkasztóárokba való bejutását is,
- az ingatlan előtti növényzet ápolása, a szükséges növényvédelmi munkák
elvégzése beleértve a permetezést is.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy Tompa Város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében mindenki figyeljen oda saját portájára.

Együttműködésüket köszönöm.

Dr. Homoki-Szabó Róbert
polgármester
cimer_kicsi

Kóbor kutyák Tompán

Az utóbbi időben a közterületeken egyre több kutya van. A kóbor ebek – főleg csoportba verődve – veszélyesek lehetnek a közterületen közlekedőkre, különösen a gyerekekre.
Veszélyt jelentenek azért is, mert könnyen kerülhetnek kapcsolatba olyan állatokkal, amelyek fertőzöttek, veszettek, illetve gyakran ezek az ebek sem rendelkeznek a szükséges védőoltásokkal.
Minden kutyatulajdonosnak tisztában kell lennie azzal, hogy az őrizetlenül hagyott állat által okozott kárért a tulajdonosa felel anyagi és büntetőjogi szempontból egyaránt.
Kérjük a lakosságot, hogy saját kutyájára mindenki önmaga és a közterületen közlekedők érdekében is fokozottan vigyázzon. Gondoskodjon minden állattartó arról, hogy az állatok őrizetlenül ne juthassanak ki a közterületre.

Dr. Homoki-Szabó Róbert
polgármester
cimer_kicsi

Városiasodik Tompa központja

Tompa városa sikerrel szerepelt a városközpont felújítási pályázaton, a napokban érkezett meg a nyertes pályázatról a hivatalos értesítés. Új Magyarország  logó

A nyertes pályázatot a kiskunhalasi székhelyű Interistra Kft készítette.
A város 49 millió forintos támogatást nyert a Szabadság tér felújítására.
A tervezett felújítás teljes költsége meghaladja a 60 millió forintot.
Készül mintegy 300 fm hosszúságban viakolor járdaburkolat, kovácsoltvas kapuk és kerítéselemek épülnek a városháza felőli oldalon. A csapadékvizes szikkasztó árkok mederburkoló lapokkal lesznek burkolva, az aszfaltozott út padkája zúzott kővel lesz nemesítve.
Parkolók készülnek az intézményekhez, a légvezetékes villanyhálózat földkábelbe kerül, a közvilágítást új kandeláberekkel oldjuk meg.
Felújítjuk a Művelődési Ház lépcsőjét, rézlemez fedést kap a Művelődési Ház kupolája.
A központi parkban kiöregedett nyárfákat kivágjuk, helyettük földlabdás fákat ültetünk, felújítjuk a parki sövényt és a rózsaágyásokat.
Uniós szabványúra cseréljük a parki és a Művelődési Ház udvarán lévő játékokat, sétányt építünk a parkban.
A Szabadság tér-Kossuth utcai csomópontnál zászlótartókat, a Bem utcai csomópontnál pedig csobogót vagy szökőkutat építünk.
A kivitelezési munkákat tavasszal kezdjük meg – a kivitelezőt közbeszerzési eljáráson választjuk ki – és előreláthatólag október 30-ra fejezzük be.
A kivitelezést olyan ütemben szeretnénk végeztetni, hogy a júniusi városnapot és az augusztus 20-i rendezvényeket a legkisebb mértékben zavarja csak!

Belágyi Mihály
polgármester

Befektetőket keresünk

Tompa Város Önkormányzata befektetőket keres
a település közelében található
termálvizes kutak hasznosítására.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Dokumentumtárban elérhető a Tompa város geotermikus energia hasznosítási koncepciójának kialakítása dokumentum, melyben e természeti adottság részletes elemzése olvasható.

További információ kérhető:
Dr. Homoki-Szabó Róbert (polgármester)
Tel.: 77/551-500, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szrenkó József (műszaki ügyintéző)
Tel.: 77/551-521, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.