Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve

JANUÁR 26.
1. Tájékoztató a közmeghallgatáson felmerült kérdésekről
2. Tanyagondnoki beszámoló
3. Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
4. Tompa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

FEBRUÁR 23.
1. Tompa Város Önkormányzat saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
2. Polgármester szabadságolási terve
3. Bokréta Önkormányzati Óvodában felvételre jelentkező gyerekek beíratási időpontjainak valamint a nyitvatartási idő meghatározása

MÁRCIUS 30.
1. Tompa Város Önkormányzat 2016.évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
2. Tompa Város Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása
3. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
4. Beszámoló a téli munkálatokról
5. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. első negyedévben végzett munkájáról
6. Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
7. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása

ÁPRILIS 27.
1. 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
2. Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványának jóváhagyása
3. Beszámoló a 2017. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól
4. Beszámoló Tompa Város Önkormányzatának a 2017.évi adóztatásáról

MÁJUS 25.
1. Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről.
2. Beszámoló a gyermekvédelem helyi rendszeréről 2017. év
3. "Tiszta udvar rendes ház" 5 tagú bizottságának kijelölése

JÚNIUS 29.
1. Beszámoló a Bokréta Önkormányzati Óvodában folyó nevelésről
2. Tompa Városért Díj, Emlékérem valamint a Szakmai Díjjak adományozására javaslattétel
3. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kitüntető díjaira javaslattétel
4. Beszámoló a bizottságok (Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság) 2017. I. félévben végzett munkájáról és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
5. Beszámoló a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
6. Tompa Város Tompa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
7. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. második negyedévben végzett munkájáról

JÚLIUS–AUGUSZTUS
A Képviselő-testület nyári szünetet tart.

SZEPTEMBER 28.
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet módosítása.
2. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról
3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
4. Tompa Város Tompa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
5. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. harmadik negyedévben végzett munkájáról

OKTÓBER 26.
1. Tájékoztató a téli felkészülésről
2. Közmeghallgatás elrendelése

NOVEMBER 30.
1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről
2. Beszámoló a kéményseprési közszolgáltatásokról
3. Belső ellenőr kiválasztása

DECEMBER 14.
1. Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
2. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Beszámoló a Művelődési Ház munkájáról
4. Művelődési Ház 2018. évi munkatervének elfogadása
5. Beszámoló a laktanya hasznosításáról
6. Beszámoló a köztemető üzemeltető munkájáról
7. 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
8. Beszámoló a bizottságok (Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság) 2017. II. félévben végzett munkájáról és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
9. Beszámoló a jegyző 2017. II. félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
10. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. negyedik negyedévben végzett munkájáról.