Önkormányzat
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Felhívás óvodai beíratásra

Készült: 2019. március 11.

A Bokréta Önkormányzati Óvoda 2019. április 29-én, hétfőn 7.00-15.00 óráig beíratást tart.
Pótbeíratás: 2019. április 30. 7.00-15.00 óráig.

Köznevelési törvény 8. § (2) szerint: "A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni…"

Tehát, kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

2012. évi II. törvény 247 §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:

  • A gyermek Anyakönyvi Kivonatát vagy Személyi igazolványát
  • A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • A gyermek taj – kártyáját
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • Óvodai felvételi kérelem

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés.

Kérjük a beíratásra, hozza el a gyermekét!