Talajterhelési díj

A  környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11.§-a alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót (vízfogyasztót) terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Tompán a kibocsátót 2016. június 1. napjától terheli a talajterhelési díjfizetési kötelezettség.

A talajterhelési díj mértékét a  környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. A talajterhelési díj alapja: a fogyasztott víz mennyisége, a törvény által meghatározott egységdíj (1.200 Ft/m³) valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata határozza meg. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz-fogyasztás után 1.800,- forint talajterhelési díjat kell megfizetni.

Bővebben ...

Földbérbeadásból származó jövedelem

A magánszemély termőföld-bérbeadásból (ideértve a földjáradékot is) származó bevétele jövedelem, amelyet adókötelezettség terhel.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása a föld fekvése szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság feladata.

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem adójának megállapítása önbevallással történik.

A bevallást a bérbeadó magánszemélynek kell benyújtania, és az adót megfizetnie abban az esetben, ha a földterületet részben vagy egészben nem kifizetőnek adta bérbe.

Amennyiben a földterületet kifizető vette bérbe, a bevallás beadására a kifizető kötelezett.

Bővebben ...

A magánfőzés céljából előállított tömény szesz

A magánfőzés céljából előállított tömény szesz (pálinka) önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről (Bejelentési határidő: 2015. január 15-e).

2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen - több tekintetben is változik. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.(2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól.)

Bővebben ...

Kommunális adó

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, belterületi telek tulajdonosa, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlója, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban ettől eltérően is megállapodhatnak.

Az adókötelezettség keletkezését, változását, (pl: ingatlan vétel, eladás, öröklés, elhalálozás, ingatlan komfortossá válása stb.) az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül írásban köteles bejelenteni az adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon.

Az adókötelezettséget a változást következő év első napjától kell figyelembe venni.  

Amennyiben bevallási kötelezettségét nem teljesíti mulasztási bírsággal sújtható.

Továbbá felkérjük azokat az adózókat akiknek a helyi adó számláján jelentősebb adóhátralék van, a tartozás rendezése (részletfizetés adómérséklés) ügyében keressék fel a polgármesteri hivatal 6-os számú irodáját.

Amennyiben a felkérésnek nem tesznek eleget a hátralék behajtását önálló bírósági végrehajtó útján foganatosítjuk

Tompa Város kommunális adó számlaszáma: 11732064-15339106-02820000

Kapcsolódó dokumentumok