Hírek, információk
E-ügyintézés

e ugyintezes

Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig
Fejlesztések, beruházások
Hivatkozások

magyar falu program logo

mak allampapir 2021

mak babakotveny 2021

bunmegelozesi projekt 2013
A Polgárőr Egyesület Tompa vissza nem térítendő támogatást nyert el a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó jogcím keretében.

 

napenergia
Az iskolai étteremkonyhánál
felszerelt naperőmű
teljesítmény-adatai
ide kattintva megtekinthetők

 

360halasikisterseg
Virtuális séta Tompán

 

polgaror tompa

 

 Együttműködő médiapartnerünk:
logo halasihir

 

elbir logo

 

nemzeti jogszabalytar resize

 

 • A városháza
 • Szabó Dénes Általános Iskola
 • Kapisztrán Szent János templom
 • Játszótér a központi parkban
 • Művelődési Ház
 • Naperőmű az iskolai étteremkonyha tetején
 • Piaccsarnok
 • Redl-kastély
 • Sétány a központi parkban
 • Szent Anna templom
 • Szökőkút a város főutcáján
 • A Kapisztrán Szent János templom kertje
 • Gyűjtemények Háza (helyi múzeum)

Pályázat: Tompa Kölcsey u. 26. szám alatti ingatlan értékesítése

Közzététel dátuma

Pályázati felhívás

Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet

önkormányzati ingatlan értékesítésére

A pályázat kiírója: Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság tér 3.

A pályázati eljárás formája: egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázati értékesítés.

A pályázat célja: A Tompa 669 hrsz. alatti természetben Tompa Kölcsey F. u. 26. szám alatti lakóház udvar megnevezésű ingatlan eladása. Az ingatlan per-teher és igénymentes. A tulajdonos önkormányzat az ingatlant a jelenlegi állapotában adja el.

Értékesítési minimum ár: 3.000.000.-Ft azaz hárommillió forint.

Ingatlan állapota: lakott.

Birtokba lépés legkorábbi lehetséges időpontja: 2022. január 1.

A pályázat megjelenésének napja, helye: 2021. október 25. www.tompa.hu, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 9.

Pályázat beadásának helye: Tompa Város Önkormányzata

                                               6422 Tompa Szabadság tér 3.

Pályázat beadásának módja: postai úton vagy személyesen benyújtva, zárt borítékban, egy példányban. A borítékon kérem feltüntetni: „Nyilvános pályázati eljárás Kölcsey u. 26. ”

Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázatok elbírálásának szempontja: az értékesítésre kijelölt ingatlanra benyújtott összességében legkedvezőbb ajánlat.

 • A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentő szempontok:
  1. a tompai lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata,
  2. a pályázó nyilatkozata arról, hogy lakóingatlannal nem rendelkező fiatal első házas,
  3. a pályázó nyilatkozatát eltartott gyermeke(i) számáról.

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a soron következő testületi ülésen legkésőbb 2021. november 30. napjáig. A pályázók a pályáztatás eredményéről írásban kapnak tájékoztatást az elbírálást követő 10 napon belül.

Ajánlati kötöttség: A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejár. A pályázó, pályázati ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 30 napig kötve van, kivéve, ha az Önkormányzat ezen határidőn belül a pályázaton nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Fizetés módja: Átutalással Tompa Város Önkormányzatának 11732064-15339106-00000000 számú bankszámlaszámára.

A pályázat részletei, feltételei:

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 25. alcímének 29.§-a alapján

 • a vevő a vételár 50 százalékát az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben köteles megfizetni.
 • A vevőt kérelmére, a vételárhátralékra 5 évi egyenlő részletben történő részletfizetési kedvezmény illeti meg, amelyre évente a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti mindenkori törvényes ügyleti kamatot köteles fizetni.
 • A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének a költsége a vevőt terheli.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó adatait (név, adóazonosító és személyi igazolvány szám, székhely/lakcím, telefonszám, és ha van e-mail cím).
 • A megajánlott vételárat.
 • A teljes vételár megfizetésének ütemezését és határidejét.
 • A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentő szempontok dokumentálására benyújtható:
  1. a tompai lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata,
  2. a pályázó nyilatkozata arról, hogy lakóingatlannal nem rendelkező fiatal első házas,
  3. a pályázó nyilatkozatát eltartott gyermeke(i) számáról.
 • Amennyiben a pályázó nem természetes személy, a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3.§ 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
 • A pályázati ajánlat pénzügyi feltételeit: a fizetés módját és idejét.
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a vételár 50 százalékát az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben megfizeti.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázó személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez és a pályázati eljárásban és a pályázat elbírálásában résztvevők részére.

 

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 

Az önkormányzat azon jogát fenntartja, hogy

 • a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, valamint
 • a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Tompai Polgármesteri Hivatalban lehet kérni. Az ingatlan előzetes egyeztetést követően az önkormányzat képviselőjének jelenlétében tekinthető meg.

A Ntv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

Polgármesteri köszöntő
Közelgő események
Nincsenek események
Hibabejelentés

Elektromos hálózattal kapcsolatos hibabejelentés:
+36-62/565-881
(a hibabejelentés fogadást az NKM Áramhálózati Kft., mint elosztói engedélyes üzemelteti)

A hibabejelentés menüpontjai:
1. Közvetlen életveszéllyel kapcsolatos bejelentés
2. Hálózati károkozással kapcsolatos bejelentés*
3. Áramellátás hiányának bejelentése*
4. Közvilágítási hibával kapcsolatos bejelentés

*Az ügyintézéshez kérjük, készítse elő 10 számjegyű fogyasztási hely azonosítóját, amelyet áramszámlája utolsó oldalán, kiemelt vastag számmal talál!

Településünkön a háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., mint szolgáltató végzi.
Kérjük Önöket, hogy a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken jelezzék.
06-62-777-234
https://www.telepulestisztasag.hu/elerhetosegek

Közvilágítási hiba bejelentése:
https://www.nkmenergia.hu/aram/kozvilagitasi_hibabejelentes/

Időjárás

Felhőkép
Felhőkép

Hőtérkép
Hőtérkép

Széltérkép
Széltérkép

www.idokep.hu

Látogatóink
Ma:Ma:88
Tegnap:Tegnap:221
Összesen:Összesen:900381
Statistik created: 2021-11-29T08:39:45+01:00