Sétány a település főutcáján
Tompa város látképe
Városháza
Bokréta Önkormányzati Bölcsőde
Kapisztrán Szent János-templom
Sétány a központi parkban
Művelődési Ház
Bokréta Önkormányzati Óvoda
Piaccsarnok
Redl-birtok
Sulyok József játszótér
Tompai Szabó Dénes Általános Iskola
Szent Anna-templom

Budapest-Belgrád vasútvonal munkálatok 2024. február

Tisztelt Lakosság!

A Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár-Kelebia vasútvonal fejlesztése projekt) a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. beruházásában valósul meg.
A projekt keretében a jelenleg 166 km hosszú Budapest-Kelebia vasútvonal korszerűsítésére kerül sor, kétvágányúsítással és villamosítással, pályasebesség 160 km/órára történő emeléssel, amelynek biztosítania szükséges a két főváros közötti három és fél órás elérést. A sebességemelés és kapacitásbővítés a vasútvonal teljes átépítésével jár.

2024. február 16 – 2024. február 19. között a munkálatok egy része nagyobb rezgésterheléssel jár az alábbi szakaszokon reggel 7:00 és délután 16:00 óra között:
Kiskunhalas – Balotaszállás 2024. február 16-án,
Balotaszállás – Kisszállás 2024. február 17-én,
Kisszállás – Kelebia 2024. február 18-án,
Kisszállás – Tompa 2024. február 19-én.

A munkavégzés okozta kellemetlenségek miatt türelmüket és megértésüket köszönjük!

KSH - Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről 2024

Tisztelt Tompai lakosok!

a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Tompa településen a hivatal elnöke által 2024-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

Tompa
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű
2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2024. április-június
2154 Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel – 2024. február-április.

Pályázat Tompa, Katonasor 27. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére

Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati ingatlan értékesítésére

A pályázat kiírója: Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság tér 3.

A pályázati eljárás formája: egyfordulós, nyilvános pályázati értékesítés.

A pályázat célja:

  • A Tompa külterület 061/7 hrsz. alatti, természetben Tompa Katonasor 27. szám alatti tanya, szántó megnevezésű ingatlan eladása. Az ingatlan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 5. § 17. pontja alapján mezőgazdasági hasznosítású föld.

Az ingatlan - kivett tanya 829 nm és szántó 2415 nm - összesen 3244 nm területű. Az ingatlan csak áramellátással rendelkezik. Fúrt kút az udvarban van. Az ingatlant haszonbérleti jog nem terheli. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A tulajdonos önkormányzat az ingatlant a jelenlegi állapotában adja el. Az ingatlan előzetes egyeztetést követően az önkormányzat képviselőjének jelenlétében tekinthetőek meg.

Kéményseprő-ipari társasházi sormunka 2024

Tisztelt Tompai társasházi lakók!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója szerint Tompán a 2024. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterv szerint:

2024. január 8-31. közötti időszakban várható.

A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes információk a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhetőek.

Tompa Város Önkormányzata

Pályázati felhívás önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására: Táncsics u. 1/5.

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévő piaci bérlakás bérleti jogának megszerzésére:

A lakás címe: 6422 Tompa Táncsics utca 1. 5 ajtó

Bérbeadás időtartama: Tompa Város Képviselő-testületének döntése után, 3 év határozott időre

A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében a polgármester – a bérlő lakásbérleti jogviszony lejártát legalább harminc nappal megelőzően benyújtott kérelme alapján – pályázati eljárás lefolytatása nélkül a bérleti időtartamát legfeljebb egy alkalommal, három év határozott időtartamra meghosszabbíthatja.

Komfortfokozata: összkomfortos, központi fűtéses, gáz vagy villanytűzhellyel felszerelt, bútorozatlan

Alapterülete: 31 m2

Helyiségek: 1 Szoba, Konyha, Kamra, Fürdőszoba

A teljes pályázati anyag letölthető honlapunk Dokumentumtárából.

Tompai hulladékudvar ünnepi nyitvatartása

Tisztelt Lakosok!

Tompai hulladékudvar ünnepi nyitvatartása a következő:

  • 2023.12.24. Vasárnap Zárva
  • 2023.12.25. Hétfő Zárva
  • 2023.12.26. Kedd 08.00-16.20
  • 2023.12.27. Szerda 08.00-16.20
  • 2023.12.28. Csütörtök 08.00-16.20
  • 2023.12.29. Péntek 08.00-16.20
  • 2023.12.30. Szombat 08.00-16.20
  • 2023.12.31. Vasárnap Zárva
  • 2024.01.01. Hétfő Zárva

Megértésüket köszönjük.

Nyitás 2024.01.02. Kedd 08.00

Tájékoztató kutak bejelentésével kapcsolatban

NEM KELL FENNMARADÁSI ENGEDÉLY!!!!!!!

A 2023. évi LI. törvény a 2024. január 01. előtt engedély nélkül létesített, ötven méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget nem érintő háztartási kutakat, valamint a mezőgazdasági célú kutakat teljes körűen mentesíti a korábbi engedélyezési kötelezettség alól. E fúrt kutak kapcsán az ingatlantulajdonosnak tennivalója nincs.

Elkészült a vízkészletvédelmi országtérkép, amely a háztartási talajvízkutak jövőbeni engedélyezésében központi szerepet fog betölteni. Ezen lehet megnézni, hogy egy háztartási (vagy mezőgazdasági) kúttulajdonosnak van-e bejelentési, engedélyeztetési kötelezettsége.

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára megítélt támogatásokról

Tompa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.29.) rendelet 1. melléklet 10. pontja, illetve Tompa Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzata alapján Tompa Város Polgármestere átruházott hatáskörében elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára beérkezett pályázatokat.

Az „A” típusú pályázati kiírásra összesen 7 tompai lakóhellyel rendelkező tanuló nyújtotta be pályázatát, melyek a pályázati feltételeknek megfeleltek. Visszautasításra pályázat nem került.
Tompa Város Önkormányzata 2024. február hónaptól két féléven át nyújtandó támogatásról döntött, havi 5000.-Ft önkormányzati önrésszel, összesen 350.000.-Ft összegben.

A „B” típusú pályázati kiírásra nem érkezett be önkormányzatunkhoz pályázat.

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a 132/2023.(XI.23.) határozatával Tompa Város Polgármesteri Hivatalában

2023. december 27. (szerda) napjától 2023. december 29. (péntek) napjáig
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

Ezen időszak alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Telefonos elérhetőségre december 28-án (csütörtök): 8:00 és 12:00 óra között az alábbi telefonszámokon lesz lehetőség:
06-77/551-517

06-77/551-500

Anyakönyvi ügyintézés halaszthatatlan ügyben (haláleset anyakönyvezése) munkaidőben szerda -csütörtök 08.00 és 16.00 óra között, pénteken 8:00 és 12:00 óra között a 06-70/850-6173-as telefonszámon előzetes telefonos egyeztetés alapján történik.

A Hivatalban az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2024. január 2. (kedd).

Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését köszönjük!

Jezsekné Kovács Szilvia
jegyző

Tájékoztató téli szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

2023. évben, a téli szünetben az erre jogosultak 2023. december 22. és 2024. január 7. napja közötti munkanapon (8 munkanap) vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

Az ételt saját ételhordóban vihetik el 11 és 13 óra között a Szabó Dénes Általános Iskola udvarán lévő Városi Konyháról (cím: Tompa, Szabadság tér 4/B.).  

A jogosultak részére Tompa Város Polgármesteri Hivatala személyre szóló tájékoztató levelet küldött ki.

A szünidei gyermekétkeztetést minden egyes jogosult gyermek esetében külön-külön igényelni kell – melyet a kiküldött Nyilatkozaton kell megtenni.

 

A nyilatkozatot 2023. december 8. napjáig kell visszajuttatni a Polgármesteri Hivatal 6-os irodájába, amennyiben igénybe szeretné venni, a téli szünetben a szolgáltatást.

Falugazdász ügyfélfogadás 2023. november 13-án

Tisztelt Gazdálkodók, Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a településen az ügyfélfogadás 2023. november 13-án elmarad.

Sürgős esetben ügyfélfogadás ezen a napon a kiskunhalasi irodában (Kiskunhalas, Eötvös utca 4.) 12.30-16.30 -ig biztosított.

Kérem szíves megértésüket.

Simon Orsolya
falugazdász
30/289-9263

magyar falu program logo
bunmegelozesi projekt 2013
A Polgárőr Egyesület Tompa vissza nem térítendő támogatást nyert el a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó jogcím keretében.
polgaror tompa
Együttműködő médiapartnerünk:
logo halasihir
elbir logo
nemzeti jogszabalytar resize