Tisztelt Tompaiak!

A Polgárőr Egyesület Tompa vissza nem térítendő támogatást nyert el „A közbiztonság növelése térfigyelő kamerák elhelyezésével Tompán” című projektjéhez kapcsolódóan. Az önkormányzattal együttműködve az egyesület bővíthette a település térfigyelő kamerarendszerét, a városunk határában kihelyeztük az erre figyelmeztető információs táblákat. A fejlesztéshez kapcsolódóan eljuttattunk minden háztartásba egy bűnmegelőzési kiadványt, amelyben megosztottunk Önökkel néhány hasznos információt arról, hogyan óvják meg értékeiket, milyen tanácsokkal lássák el gyermekeiket a szünidő és a közelgő iskolakezdés idején.A program keretében 2014. augusztus 16-án Bűn-, és Balesetmegelőzési Napot szerveztünk a Piaccsarnok területén. A Polgárőr Egyesület Tompa és Tompa Város Önkormányzata így járult hozzá a közbiztonság növeléséhez, szorosan együttműködve a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal, a település rendőrőrsével és a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltséggel. Azt gondolom, hogy igazán hatékonyan csak közösen – egymás munkáját segítve – dolgozhatunk. Azonban ehhez szükség van Önökre is, hiszen fontos, hogy óvjuk a magunk és a közösség értékeit, odafigyeljünk egymásra, kiemelten fiataljainkra, időseinkre, valamint a külterületen élőkre.

Véh László
polgármester

Projekt

A Polgárőr Egyesület Tompa vissza nem térítendő támogatást
nyert el a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó jogcím keretében.

Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott
támogatás összege: 7.752.300 Ft.

Polgárőr Egyesület Tompa

Az idén 20 éves egyesület a projekt kedvezményezettjeként történetének egyik legnagyobb léptékű fejlesztésével járul hozzá a közbiztonság fejlődéséhez Tompán. Az egyesület múltjáról, jövőjéről Nagy Teleki István elnökhelyettes tájékoztatott. „A rendszerváltást követően bűnözés komoly mértékeket öltött helyi és országos viszonylatban is. Erre való figyelemmel kezdtem megszervezni, megalakítani a polgárőr egyesületet. Élvezve a település vezetésének erkölcsi támogatását 1994. január 24-én megtartottuk az Alakuló Közgyűlést. Akkor Faluvédő Egyesület Tompa néven, 35 fővel. A megalakult egyesületnek elsődleges célja a településünkön a bűncselekmények megelőzése, a lakosság közbiztonság érzetének megőrzése, megerősítése. Az érdemi munka 1994. február 28-án indult. Az elmúlt 20 év alatt sok változáson ment keresztül az egyesület. Megváltozott a neve - így lett Polgárőr Egyesület Tompa -, emellett több alkalommal kellett módosítani az Alapszabályunkat is. Időközben megjelent a Polgárőr Törvény, mely szerint a polgárőrök közfeladatot ellátó személyként fokozott jogi védelmet kaptak. A vezetőink elvégezték a szükséges tanfolyamokat. Rendszeres az állomány jogi, szakmai, önvédelmi képzése. Rendelkezik az egyesület szolgálati gépkocsival, szolgálati telefonokkal, adó-vevő rádiókkal.

Az egyesületünk célja a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, valamint a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében, közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot végzünk, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsődék, óvodák, iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet látunk el. A bűncselekmények elkövetését elősegítő és a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről tájékoztatjuk a rendőri és más intézkedésre jogosult szerveket. A tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadjuk a legközelebbi rendőri szervnek, vagy rendőrnek. Kötelességünknek érezzük, hogy jelzést adjunk a gyermek- és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető eseményekről. A lakosság felé bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végzünk, együttműködve a helyi rendőri szervekkel. A település belterületi kamerarendszerének képeit irodánkból nyomon követjük, az adatokat a törvényi szabályozásban foglaltak szerint rögzítjük és megőrizzük.

Nagy Teleki István
elnökhelyettes

Térfigyelő kamerarendszer

A projekt keretében a kedvezményezett és az önkormányzat a Halas-Pajzs Kft. szakembereit bízták meg a kamerarendszer és az azt kiszolgáló informatikai háttér telepítésével. Az Intellio ILD típusú kamerák 1.3 megapixeles felbontással, HD minőségű képet továbbítanak a nagy teljesítményű PC háttértárolóra, mely a törvény által előírt adatvédelmi szempontoknak megfelelően rögzíti a kamerák közterületi felvételeit. A rendszert támogató Intellio Video System 2 kliensszoftver egyszerűen kezelhető, áttekinthető, modern kezelőfelületekkel rendelkezik. A kliensszoftver segítségével akár 60 kamerakép is megjeleníthető. A projekt keretében beszerzett 8 db kamera kompatibilis a településen korábban felszerelt rendszerrel, az új eszközök felszerelésre kerültek infravörös megvilágító LED-del, melynek segítségével teljes sötétségben is képesek értékelhető, beazonosításra alkalmas kép készítésére. A kamera masszív, vandálbiztos dóm háza ellenáll a fizikai behatásoknak, megvédi az elektronikát a víztől és a portól is. A kisméretű, esztétikus megjelenése az egységes városképet nem zavarja.

Bűnmegelőzési program

A Polgárőr Egyesület Tompa, Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Tompai Rendőrőrse és Tompa Város Önkormányzata együttműködésével elkészült egy bűnmegelőzési kiadvány, melyben a nyári időszak veszélyeire hívták fel a lakosság figyelmét.

Hogyan készítsük fel gyermekeinket a szünidőre?
A diákok még javában élvezik a megérdemelt nyári szünidőt. Kérjék meg gyermeküket, ha elmegy otthonról, mondja meg hová megy, kivel találkozik, mikor ér haza. Ismerjék meg barátai nevét, címét, telefonos elérhetőségét. Ez nem a bizalmatlanság jele, hanem a gondoskodásé. Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat, valamint emlékezetből tudják szüleik telefonszámát is.
Bevásárlását lehetőség szerint nappalra időzítse, vásárláskor ne tegye táskáját, pénztárcáját a pultra! Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, iratait ne tegye táska, kosár tetejére, annak külső zsebébe, ezeket lehetőleg mindig a belső zsebben helyezze el, vagy zárható táskában, melyet szorosan testközelben tartson! Vásárlás közben ne hagyja kocsija utasterében értékeit, gépkocsiját, annak ablakait ne hagyja nyitva!
A besurranásos lopásokat jellemzően családi házaknál és földszinti lakásoknál követik el, ezért célszerű rácsot felszerelni a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig zárva tartani akkor is, ha otthon tartózkodik! A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja benne a kulcsot, a ház ablakait, melléképületeit tartsa zárva, ha elmegy otthonról! Bejárati ajtajára szereltessen, megfelelő biztonsági zárakat! Ne tartson otthon 100.000,- Ft feletti összeget, tegye inkább bankba! Ha rajtakap egy besurranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolja át, hogy szembeszáll-e vele. Kezdjen hangosan kiabálni, amit szomszédjai észrevehetnek, illetve azonnal hívja a rendőrséget, kérje a polgárőrök segítségét.
A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon át hatol be a lakásba, így a nyílászárók védelme a legfontosabb! Ez persze vonatkozik a pince, a padlás, a kamra és garázs ajtóira, ablakaira egyaránt. Áthatolhatatlan ajtó, ablak még nem készült, amit ember bezárhat, azt ki is tudja nyitni. Lakótársaival gondoskodjon a helyiségek megfelelő zárásáról, az illetéktelenek ott tartozódásának megakadályozásáról. Ebből a szempontból is hasznos a bérházak lépcsőházainak, pincéinek éjjel-nappal való zárása! Végzettségét, címeit ne tüntesse fel névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni! Egyedül élő nők - saját biztonságuk érdekében- elég, ha csak vezetéknevüket tüntetik fel! Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és környékét, hogy nincsenek-e számok, jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó réseibe dugva, cellux-csík felragasztva. Ezeket azonnal távolítsa el, mivel az Ön távollétei megfigyelését szolgálják! Távollétük idejére célszerű a csengőt kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenőrizhető! Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor nincsenek otthon, de rokonainak, jó szomszédjaiknak mindig hagyják meg elérhetőségüket (cím, telefonszám). Ne tüntesse fel címét kulcstartóján, és lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, villanyóraszekrény stb.)!
Kiadvány letöltése

Kit hívjunk, ha baj van?

Bűncselekmény

 • Tompai Rendőrőrs
 • 6422 Tompa, Táncsics u. 5.
 • +36-77 / 451-255
 • +36-20 / 539-85-11
  (éjjel-nappal hívható ügyelet)

Bűnmegelőzés

 • Polgárőr Egyesület Tompa
 • 6422 Tompa, Táncsics u. 5.
 • +36-70 / 382-5038
  Vezdán János elnök
 • +36-70 / 387-1713
  Nagy Teleki István elnökhelyettes
 • +36-70 / 372-4692
  Solti József titkár

Határrendészeti eset

 • Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség
 • 6423 Kelebia, Ady Endre u. 21.
 • +36-77 / 554-010
  (éjjel-nappal hívható ügyelet)