Letöltési kategóriák Keresés Vissza
Tematika szerinti kategória: Tompai Sportegyesület
Fájlok: 2. oldal / 2
 
Összes fájl kijelölése:
Fájlok: 33
pdf0 Sportfejlesztési program jóváhagyása - kérelem Letöltés

Tompai Sportegyesület

Dátum 2018. október 17. Szerda, 21:02 Fájl Mérete 178.18 KB Letöltés 1.042
pdf1 Magyar Kézilabda Szövetség: 2018-19 évi kézilabda sportfejlesztési program jóváhagyó határozata Letöltés
Dátum 2018. augusztus 02. Csütörtök, 20:04 Fájl Mérete 853.4 KB Letöltés 1.198
pdf2 Tompai Sportegyesület 2018-19 évi kézilabda sportfejlesztési program Letöltés
Dátum 2018. augusztus 02. Csütörtök, 20:03 Fájl Mérete 162.69 KB Letöltés 1.204
pdf3 Magyar Kézilabda Szövetség ki/JHMOD01-03049/2015/MKSZ határozata Letöltés

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a(z) Tompa sportegyesület (székhelye: 6422 Tompa Rákóczi utca 10, adószáma: 19972226-1-03, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a következő módosító
H A T Á R O Z A T O T
A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése, a 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre módosítom...

Dátum 2018. február 19. Hétfő, 11:57 Fájl Mérete 860.06 KB Letöltés 1.317
pdf4 Magyar Kézilabda Szövetség ki/JHMOD01-04049/2016/MKSZ határozata Letöltés

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a(z) Tompa sportegyesület (székhelye: 6422 Tompa Rákóczi utca 10 , adószáma: 19972226-1-03, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a következő módosító
H A T Á R O Z A T O T
A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése, a 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre módosítom...

Dátum 2018. február 19. Hétfő, 11:55 Fájl Mérete 848.34 KB Letöltés 1.142
pdf5 Tompai Sportegyesület kézilabda sportfejlesztési programja 2017-2018 Letöltés
Dátum 2017. július 26. Szerda, 10:56 Fájl Mérete 357.08 KB Letöltés 1.225
pdf6 Tompai Sportegyesület futball sportfejlesztési programja 2017-2018 Letöltés
Dátum 2017. július 26. Szerda, 10:55 Fájl Mérete 347.85 KB Letöltés 1.672
pdf7 A Magyar Labdarúgó Szövetség határozata sportfejlesztési program jóváhagyásáról Letöltés

Iktatószám: ki/JH01-17236/2017/MLSZ

Dátum 2017. július 26. Szerda, 07:52 Fájl Mérete 740.2 KB Letöltés 1.308
pdf8 Magyar Kézilabda Szövetség határozata sportfejlesztési pogram jóváhagyásáról Letöltés

Iktatószám: ki/JH01-05049/2017/MKSZ

Dátum 2017. július 11. Kedd, 15:56 Fájl Mérete 854.67 KB Letöltés 1.413
pdf9 Labdarúgás - sportfejlesztési program - Tompai Sportegyesület Letöltés
Dátum 2016. december 14. Szerda, 11:44 Fájl Mérete 317.42 KB Letöltés 1.302
pdf10 Magyar Labdarúgó Szövetség - határozat sportfejlesztési program jóváhagyásáról Letöltés

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

Dátum 2016. december 14. Szerda, 11:42 Fájl Mérete 629.84 KB Letöltés 1.293
pdf11 Sportfejlesztési program Letöltés
Dátum 2016. augusztus 30. Kedd, 15:27 Fájl Mérete 316.35 KB Letöltés 1.387
pdf12 Magyar Kézilabda Szövetség - határozat sportfejlesztési program jóváhagyásáról Letöltés

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Tompa sportegyesület kérelmező
(székhelye: 6422 Tompa Rákóczi utca 10 , adószáma: 19972226-1-03, képviselője: Friebert László) (a továbbiakban:
Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának
(5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi
összegekben jóváhagyom...

Dátum 2016. augusztus 30. Kedd, 15:11 Fájl Mérete 714.71 KB Letöltés 1.318