Külterületi helyi közút fejlesztése Tompán és önkormányzati utak karbantartásához szükséges gép beszerzése

VP6 7.2.1 7.4.1.2 16

Kedvezményezett neve:
Tompa Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve:
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése,

kódszáma: 18269

Projekt címe: Külterületi helyi közút fejlesztése Tompán és önkormányzati utak karbantartásához szükséges gép beszerzése

Azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Szerződött támogatás összege: 91 491 455 Ft

Szerződött támogatás mértéke (%-ban): 90 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.
Tompa külterületén a 0137/2 hrsz-ú földút szilárd burkolattal történő kiépítése 1460 fm hosszban, kezdőszelvényében csatlakozva a 0137/1 hrsz-ú út kiépített útburkolatához, valamint végszelvényében a keresztező és Kelebia közigazgatási határáig húzódó 0166 hrsz-ú makadám úthoz.

Projekt tervezett befejezésének időpontja: 2019. 07.25.