Helyi gazdaságfejlesztés iparterület fejlesztéssel Tompán

TOP 1.1.1 16 BK1 2017 00015

Kedvezményezett neve: Tompa Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése

kódszáma: TOP-1.1.1-16

Projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés iparterület fejlesztéssel Tompán

Azonosító száma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00015

Szerződött támogatás összege: 264 691 000 Ft

Szerződött támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:
"Az iparterület kialakításával az önkormányzat célja egy olyan gazdasági zóna létrehozása, amely a település egyik legfőbb gazdasági övezete lesz. Az iparterület fejlesztése megkönnyíti a térségben található kis- és középvállalkozások telephelyhez jutását, bővítési szándékuk megvalósítását, illetve hozzájárulhat a vállalkozói kedv növekedéséhez.  A megvalósítás helyszíne az 1990-es évek óta használaton kívüli közel 4 hektáros iparterület. A terület a település központjának közelében, az 53 számú főútról jól megközelíthető helyen található. A közüzemi ellátottsága jelenleg hiányos, a közüzemi hálózatok (áram, víz, szennyvíz, gáz) a fejleszteni kívánt terület határvonalán kívül találhatók csak meg. A terület a város településrendezési terve szerinti besorolása: kereskedelmi szolgáltató övezet. Azalábbi hrsz-ú területeket érinti a fejlesztés:

  • 255 (tulajdonos: Tompa Város Önkormányzata)
  • 254/4 (tulajdonos: Tompa Város Önkormányzata) •254/12 (tulajdonos: Tompa Város Önkormányzata) •254/13 (magántulajdon)
  • 254/14 (magántulajdon)
  • 254/15 (Tompa Város Önkormányzata)
  • 254/16 (magántulajdon)
  • 254/17 (jelenleg magántulajdon)
  • 254/18 (magántulajdon)
  • 254/19 (magántulajdon)
  • 254/20 (magántulajdon)

A korábbi évtizedek változásainak köszönhetően a terület felosztása, a területen található önálló helyrajzi számmal rendelkező telkek elhelyezkedése szükségessé teszi a telekrendezést, amelyet a projektgazda az alábbiak szerint kíván rendezni. Tompa Város Önkormányzata előszerződést kötött a jelenleg még magántulajdonban lévő 254/17 HRSZ-ú terület tulajdonosával és 25 000 000,-Ft összegben összesen 7400 m2 területet fog megvásárolni, ahol a projektben szereplő kettő ipari termelésre alkalmas csarnok épül meg. Az építeni tervezett csarnokokban a termelésre, gyártásra alkalmas helyiségeken felül a tevékenységhez kapcsolódó szociális blokkok és irodák kerülnek elhelyezésre. Az iroda épületben kialakításra kerül 4 fő termelésirányítói munkahely, tárgyalóval, szociális blokkal, teakonyhával. Továbbá a 10 főre kialakított férfi és női szociális rész a gyártórészen dolgozók számára, melegedővel, étkezővel. Az I. üzemcsarnok 500m2-es nagyságú, további 90m2 a kiszolgáló helyiségek mérete. A II. üzemcsarnok 320m2-es további 240 m2-es kiszolgáló, helyiséggel. Ezen terület vonatkozásában kiépítésre kerülnek a közüzemi hálózatok, a tűzivíz ellátás, valamint a terület megközelíthetőségét biztosító (100 m X 4,5 m) 450 m2 útépítés. A közüzemi hálózatok kiépítése és az útépítés érinti a már meglévő vállalkozásokat is. A telekrendezés során továbbá a jelenleg is önkormányzati tulajdonban lévő 255 és 254/12 hrsz-ú területeket össze kívánjuk vonni, amellyel létrejön egy 5763 m2 alapterületű új telek. A létrejövő új telek későbbi fejlesztések megvalósulási helyszínéül szolgálhat. A telekrendezésre, illetve területvásárlásra pályázati forrást nem kívánunk igénybe venni, azonban a projekt megvalósíthatósága és az eredmények hosszú távú fenntarthatósága végett azok megvalósítását szükségesnek látjuk. A projekt keretén olyan nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra fejlesztéseket is meg kívánunk valósítani, mint a létrejövő iparterület víz-, szennyvíz-, és tűzivíz hálózatának kiépítése, az elektromos energiaellátás hálózatának kiépítése/bővítése, gázhálózat kiépítése valamint a teljes iparterület bekerítése. Ezen alapinfrastrukturális fejlesztések már betelepült vállalkozások területét is érintik.

Projekt tervezett befejezésének időpontja: 2019.09.30.