Esély Otthon - Tompa város népességmegtartó képességének javítása

EFOP 1.2.11 16 2017 00055

Kedvezményezett neve: TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Esély Otthon - Tompa város népességmegtartó képességének javítása

A szerződött támogatás összege: 149 749 684 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalma röviden:
A „Esély Otthon -  Tompa város népességmegtartó képességének javítása” című pályázat megvalósítása során tompai lakások infrastrukturális fejlesztésére kerül sor annak érdekében, hogy az Önkormányzat lakhatási lehetőséget tudjon biztosítani öt (5) 25 év alatti fiatal számára, legalább 60 hónapon keresztül. Emellett életpálya tervezést, egyéni elhelyezkedést szolgáló, ösztönző és gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek kerülnek megvalósításra a pályázat keretein belül, mellyel a projekt a vidék népességmegtartó erejének és versenyképességének javítására gyakorol jelentős hatást.

A következő tevékenységek kerülnek megvalósításra:

  • lakhatási támogatás biztosítása;
  • életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtása;
  • munkaszerzési ismeretek bővítése (személyre szabott tanácsadás csoportos szolgáltatás nyújtása);
  • a bevont fiatalok részére ösztönző biztosítása;
  • a célcsoport elhelyezkedését szolgáló, helyi gazdasági lehetőségekre alapuló gazdaságfejlesztési cselekvési program elkészítése;
  • személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre;
  • jó gyakorlat csere - a fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok folytatása, és más településeken alkalmazott jó gyakorlatok adaptálása. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00055

Munkaszerzési ismereteket biztosító online képzések - 2021. november-december

Tompa Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017—00055 számú, Esély otthon – Tompa város népességmegtartó képességének javítása című pályázaton belül online képzéseket hirdetett Munkaszerzési ismeretekhez kapcsolódóan. A koronavírus alakította járványügyi helyzet miatt a képzések online kerültek megrendezésre.

Sikeres kommunikáció a munkahelyen képzés - 2021.12.19.
A „Munka és magánélet” képzést követően a „Sikeres kommunikáció a munkahelyen” képzés került meghirdetésre 2021. december 19-én. A képzés a már korábban elhangzott ismeretanyagra épített, első sorban a kommunikációs ismereteket, és az ehhez fűződő fogalmakat alkalmazva. A sikeres kommunikáció megvalósulásához valódi odafigyelés, ideális hozzáállás és kompromisszumkészség szükséges.  A résztvevők átismételték a konfliktusok típusaira és a megoldási módokra vonatkozó meglévő ismereteiket, majd egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos formákban vizsgálták meg az aszimmetrikus viszonyok kommunikációs elrendezési lehetőségeit. A trénerek 19 résztvevővel a rövid előadásokat követően filmrészleteket, illetve helyzetgyakorlatokat alkalmaztak csoportbontásban az online tér adta lehetőségekkel élve. Közös elemzést végeztek a kommunikációs szituációk hatékonyabb megértése érdekében, és a helyes attitűdök, viselkedésformák elsajátításáért. A tananyagban a hatékony, de nem konfliktusorientált önérvényesítési technikák jelentették a fő fókuszt.

Munka és magánélet összehangolása képzés - 2021.12.17-19.
A 2021. december 17-19. között tartott „Munka és magánélet összehangolása” képzésen 21 fő vett részt, akik felhasználták az előző tréningek során elsajátított, önismeretre, asszertivitásra, konfliktuskezelésre vonatkozó ismeretanyagokat, és ezeket olyan a példákban elemezték, amelyekben a munka és magánélet összehangolása komplikált lehet. A képzés folyamán a résztvevők a kiegyensúlyozott mentális állapot összefüggései, a szerepszemélyiség (pl. munkavállaló, anya, férj, stb.), a megfelelés és az asszertivitás, belső önértékelés fogalmaival ismerkedtek meg és azokat dolgozták fel. A trénerek a kurzus alkalmával kitértek a hatékony időszervezés lépéseire (pl. Eisenhower-mátrix), valamint az én-idő fogalmának megértésére és fontosságára. A munka során kis- és nagycsoportokban dolgoztak, amelyekben kifejezetten valamilyen problematikus élethelyzetet modelleztek a résztvevők számára és szó esett a jövőbeli terveikhez szükséges rövid és hosszútávú célok felismeréséről és felállításáról. A feladatokat követően összefoglaló frontális előadások formájában hangsúlyozták az elsajátítandó anyagot.

Önismereti tréning - 2021.12.13-16.
2021. december 13-16. között zajló „Önismereti tréningen" a résztvevő 20 fő elméleti és gyakorlati feladatorientált önismereti fogalmakat és feladatokat sajátíthatott el. A fiatalok kis- és nagycsoportos, illetve egyéni feladatokban dolgoztak a hatékonyabb megértés érdekében. A képzés elvégzésével a fiatalok számára érthetővé vált, hogy az önismeret több dimenzióban érvényesülhet és hogy fontos a saját kreativitás felfedezése, fejlesztése. A képzés sikere, hogy a résztvevők a külvilág számára érthetőbben tudják átadni gondolataikat és érzéseiket. A tréning elvégzése nem csak az elhelyezkedés miatt, hanem a pszichológiai műveltség erősítése, a kapcsolati készségek formálása szempontjából is lényeges volt.

Alternatív konfliktuskezelés a gyakorlatban képzés - 2021.12.06-09.
Az „Alternatív konfliktuskezelés a gyakorlatban” képzés 2021.12.06-09. között valósult meg, a 16-25 éves korosztályba tartozó 19 fiatal online jelenlétében. Ezen képzés ismeretanyaga főként a kommunikációs nehézségek típusait, a konfliktusok mögött álló okokat és azok következményeit tartalmazza.  A vitarendezés technikái, ezek egyes lépései, esetleges külső mediációs eljárások (jogi, pszichológiai, interkulturális), és a mediátor attitűdjei kerültek bemutatásra. Az előadás során a jelenlévők gyakorlatorientáltan foglalkoztak a tananyaghoz kifejlesztett feladattípusokkal a kisebb előadásrészeket követően. A feladatok során a trénerek főként kiscsoportos szerepjátékokat alkalmaztak, különböző vitás helyzeteket modelleztek le és a sérelmeken való felülemelkedés, a közös célkitűzés felkutatása történt meg. A résztevők a tanfolyam elvégeztével felismerték az egyes vitatípusok mögött feszülő érzelmi/érték/kommunikáció fajtáit, és azokat a preventív eszközöket, amelyek a vitás helyzet elmélyülését akadályozhatják. 

Sikeres munkavállalás első lépései képzés - 2021.12.05.
A munka világában kevésbé jártas 16-25 éves korosztályba tartozók számára került megrendezésre a „Sikeres munkavállalás első lépései” képzés 2021. december 5-én. A résztvevő 19 fő a program keretein belül az önismeret és önérvényesítés fogalmait kapcsolta össze és használta pályaorientációs kontextusban. A jelenlévők számukra megfelelő célkitűzés megtalálásához információkat és segítséget kaptak. A hatékony önismeret lehetővé teszi, hogy olyan életpályán gondolkodjanak, amilyen a személyiségüknek megfelel. Az elméleti, pályaorientációs bevezető mellett olyan gyakorlati ismeretek elsajátítása volt a fő cél, amely által a későbbiek során megfelelő önéletrajzot tudnak elkészíteni. Az álláskeresés, a munkahelyi felvételik és a munkába állás világába is betekintést nyerhettek. A kurzus során az oktatók a már korábban elsajátított időmenedzsment ismeretekre építettek, nagy figyelmet fordítva a résztvevők céljainak és eszközeinek egyensúlyba hozására, a megfelelő motiváció fenntartására, valamint a kiégési állapot prevenciós lépéseire.

Konfliktuskezelési technikák képzés - 2021.12.02-04.
„Konfliktuskezelési technikák” képzésen a 2021. december 2. és 4. között meghirdetett alkalommal 21 személy vett részt, akik a 16-25 éves korosztályba tartoznak. A résztvevők a képzés során elsajátították a vitás és feszültségteljes emberi helyzetek típusait. Ennek alapjául az „Asszertív kommunikációs tréningen” szerzett tudást alkalmazták és ismereteiket bővítették. Figyelmet szenteltek a konfliktusok oldására alkalmazott hatékony technikáknak és azok helyes alkalmazására. A konfliktuskezelés hozzájárul saját gondolataik és érzéseik kifejezéséhez, ha nyitottak a felek egymás megismerésére, megértésére. A képzés során játékos gyakorlatokkal, interaktív módon ismerkedhettek meg a résztvevők a különböző technikákkal. Kiscsoportos munkák alatt az ismeretterjesztés és a gyakorlati alkalmazás is fókuszba került.

Asszertív kommunikációs tréning - 2021. 11. 29. - 12. 02.
„Asszertív kommunikációs tréninget” hirdetett az önkormányzat, ezen az előadáson 23 fő vett részt, ahol megismerkedtek a kommunikáció jakobsoni modelljével és a stílusaival. A képzésen résztvevők megismerhették, hogyan vállalják és képviseljék magabiztosan álláspontjukat, érzéseiket és igényeiket.  Passzív, agresszív és a passzív-agresszív kommunikáció mögöttes érzelmeivel és a sajátosságaival ismerkedhettek meg. Gyakorlatokban és szerepjátékokban ismerkedhettek meg az egyes stílusok közötti különbségekkel és a kommunikáció lehetséges következményeivel. A képzés 2021. november 29. és december 2. között zajlott, ahol a 16-25 éves korosztály szerzett ismereteket a témával kapcsolatban.

VállalkozZz- beszélgessünk vállalkozásokról, közösen kötetlenül – 2021. november

Novemberben két vállalkozóval ismerkedtek meg a résztvevők a VállalkozZz sorozat keretein belül. A hónapban először Radvánszki Antallal, a zsombói Lápastó Szövetkezet gyümölcsfeldolgozó üzem létrehozójával találkozott a 16 érdeklődő. A kezdetben tanárként dolgozó, mára már üzletemberként tevékenykedő Antal célja mindig is egy kézzelfogható, jó minőségű, a mindennapokban jól felhasználható termék létrehozása volt. Kiemelten fontosnak tartja a megfelelő képesítést, a kitartást és a szorgalmat. A 12 előadásból álló eseménysorozat utolsó alkalmán, a 11 részvevő a deszki Gong Pálinkaház főzőmesterét, Szanka Dánielt ismerte meg. A 2017-es évben indult családi vállalkozásuk célja a magas minőségű pálinkafőzés volt. Az előadó betekintést engedett egy vállalkozás-elindításának folyamatába, valamint a termékek előállításáról is szolgáltatott néhány érdekes információt a jelenlévők számára.  A VállalkozZz eseménysorozat célja a tompai fiatalok inspirálása, és ismereteik bővítése, melyek segítségével könnyebben bekapcsolódhatnak a helyi gazdaságba.

VállalkozZz- beszélgessünk vállalkozásokról, közösen kötetlenül – 2021. október

Október során folytatódott a VállalkozZz eseménysorozat, amit élőben, vagy Zoomon keresztül követhettek az érdeklődők. A hónap első előadásán 11 fő vett részt, ahol Leczkési Lénárddal, vagyis DJ Lennarddal találkozhattak. A lemezlovas az éjszakai élet közismert arca, közel 20 éve foglalkozik zenével, fő célja a folyamatos fejlődés. Az október 22-én tartott rendezvényen a megjelent 10 fő Csenki Zoltán kreatív szakember történetét hallhatta. A marketingügynökségről és kreatív tartalmakat gyártó vállalkozásáról, valamint a népszerű Halott Pénz zenekarral való közös munkájáról mesélt a vállalkozó. Bús Atilla közismert Európa-bajnok bármixer betekintés nyújtott a már fiatal korában szenvedélyévé vált világába. A mixológus mesélt arról, hogy e szakma rengeteg kitartást és alázatot igényel, ami elengedhetetlen a siker eléréséhez. Atilla 2017-ben, Ibizán szerezte legnagyobb elismerését, első helyezést ért el az Európa-bajnokságon. A VállalkozZz eseménysorozat létrejöttével a tompai fiatalok megismerkedhettek különböző területeken dolgozó eredményes, elismert vállalkozókkal. A résztvevő célközönség betekintést nyert olyan vállalkozások életébe (az indulási szakasztól kezdve a sikerek eléréséig), amelyek példaértékűek, motiválóak lehetnek számukra.

VállalkozZz- beszélgessünk vállalkozásokról, közösen kötetlenül – 2021. szeptember

A VállalkozZz sorozat folytatásaként, szeptember 3-án a megjelent 13 fő a Freelancer Couple-lel, vagyis Bús Enikővel és Bajorics Balázzsal ismerkedhetett meg. Az eseménysorozat szeptember 10-én 12 résztvevő jelenlétével folytatódott, ahol a Start Wedding esküvőszervezői, Hegedűs-Varga Krisztina és Hegedűs Sándor meséltek a vállalkozásindítás lépéseiről, buktatóiról és sikereiről. A következő alkalommal Rácz Krisztián, avagy JoerJunior lemezlovas, a Future Visuals marketingügynökség és kreatív tartalmakat gyártó vállalkozás társalapítója számolt be tapasztalatairól a 13 jelenlévőnek szeptember 17-én. A hónap utolsó előadását Türk Balázs tartotta 14 érdeklődő számára. A szegedi Strong Body edzőtermek tulajdonosa hasznos tanácsokkal látta el a megjelent fiatalokat, hogy merjenek bátrak lenni és vállalkozást indítani. Kiemelte a tőke, a tartalékok, valamint a pénzügyi fedezet fontosságát. A programsorozatot szervező vállalkozó szeptemberben is több terület kiváló térségi képviselőjét hívta meg a célcsoport számára.

Jógyakorlatokhoz kapcsolódó rendezvény – Határőr-nap

Szeptember első hétvégéjén, az egykori laktanya helyszínén megrendezték a III. Tompai Határőr-napot, ezzel megemlékezve az egykor szolgálatot teljesítő határőrök szolgálatban töltött időszakáról. Az évről-évre megrendezett nap a határőr-generáció munkája, áldozatai és a hagyományai mellett tiszteleg a város múltja előtt is. A volt határőröket és családjaikat az ország több pontjáról, több száz kilométer távolságból hozta össze a kezdeményezés. A helyiek és az érintettek szívesen vesznek részt ezen értékmegőrzésben is nagy szerepet játszó tompai programon. Az évente megrendezett programon létszámnövekedés tapasztalható, ami mutatja a program eredményességét és Tompa értéknövekedését, ezzel az ország más településeinek is példát mutatva.

VállalkozZz- beszélgessünk vállalkozásokról, közösen kötetlenül – 2021. augusztus

Tompa Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 kódszámú, Esély Otthon - Tompa város népességmegtartó képességének javítása című pályázat keretében a „VállalkozZz- beszélgessünk vállalkozásokról, közösen kötetlenül” című eseménysorozat 2021. augusztusában elindult.

Augusztus során három beszélgetésen vettek részt az érdeklődők, ahol megismerkedtek a vállalkozásindítás kihívásaival, valamint új koncepciók által meríthettek ihletet. Az első beszélgetés alkalmával, augusztus 12-én a 16 fős közönség Fekete-Pálfi Adriennel találkozhatott. A helyi származású fotóst és vállalkozót, aki Tompáról indította el jól menő vállalkozását, a kezdeti tapasztalatairól és megoldási javaslatairól kérdezték. Ezenkívül mesélt arról is, hogy az elindulás időszakában mennyit jelentett neki a tompai „háttérország”. A második alkalommal, 13 fő látogatott el az augusztus 19-én tartott beszélgetésre, melyen a Tibchili vállalkozás alapítóját, Dobsa Tibort ismerték meg a jelenlévők. Augusztus 27-én 17 fő részvételével megrendezésre került a Kék Elefánt tulajdonosával, Jarjabka Zoltánnal tartott előadás, melyen a vállalkozásépítés előnyeiről és hátrányairól esett szó egyéni szempontokból. Az érdeklődő tompaiaknak a 12 alkalmas előadássorozat ideje alatt lehetőségük volt helyben információkat szerezni a vállalkozásindítás rejtelmeiről, ezáltal jógyakorlatnak is tekinthetőek a beszélgetések.

Munkaszerzési ismereteket biztosító képzések - 2021. július

Tompa Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017—00055 számú, Esély otthon – Tompa város népességmegtartó képességének javítása című pályázaton belül képzéseket hirdetett munkaszerzési ismeretekhez kapcsolódóan.

Sikeres munkavállalás első lépései - 2021.07.26-27.
A képzés 2021.07.26. és 27. között a 16-25 éves tompai korosztály számára került meghirdetésre. A „Sikeres munkavállalás első lépései” képzésen 14 fő vett részt, amely keretein belül az önismeret és önérvényesítés fogalmait kapcsolták össze és alkalmazták pályaorientációs kontextusban. A hatékony önismeret lehetővé teszi, hogy olyan életpályában gondolkodjanak a fiatalok, ami a személyiségüknek leginkább megfelel. A pályaorientációs bevezető mellett gyakorlati ismeretek elsajátítása volt a fő cél, amely által a későbbiek során megfelelő önéletrajzot tudnak elkészíteni. A képzésen az álláskeresés, a munkahelyi felvételik és a munkába-állás világába is betekintést nyerhettek a részvevők. A kurzus során építettek a már korábbi időmenedzsment ismeretekre is, mely segítette őket céljaik és az eszközeik összehangolásában. A megfelelő motiváció fenntartására, valamint a kiégési állapot prevenciós lépéseire nagy hangsúlyt fektettek. 

Sikeres kommunikáció a munkahelyen - 2021.07.24-25.
A „Sikeres kommunikáció a munkahelyen” képzésen a 14 résztvevő a már korábban elvégzett képzési ismeretanyagokra épített. Felhasználásra kerültek a kommunikációs ismeretek és az ehhez kapcsolódó fogalmak. A képzők a konfliktustípusokat, megoldási lehetőségeiket, illetve az aszimmetrikus viszonyok formáit vizsgálták meg a résztvevőkkel egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos formákban. A képzés 2021.07.24-25. között valósult meg, amely során rövid frontális előadásokat követően filmrészleteket néztek, illetve helyzetgyakorlatok segítségével mélyítették el a jelenlévők a megszerzett tudást. A kommunikációs szituációk hatékonyabb megértése, és a helyes attitűdök, viselkedésformák elsajátítása érdekében felhasználásra kerültek az eddig tanultak. A tananyagban a fő fókusz a hatékony, de nem konfliktusorientált önérvényesítés technikára helyeződött.

Munka és magánélet összehangolása - 2021.07.16-17.
„Munka és magánélet összehangolása” képzés valósult meg 11 fő részvételével a 2021.07.16-17-én tartott alkalommal. A jelenlévők felhasználták az előző tréningeken elsajátított önismeret, asszertivitás, konfliktuskezelés ismeretanyagokat. Olyan kontextusba helyezték ezeket, amelyekben a munka és magánélet összehangolása komplikált lehet. A kiegyensúlyozott mentális állapot összefüggései, a szerepszemélyiség (pl. munkavállaló, anya, férj, stb.), az asszertivitás és a belső önértékelés fogalmaival ismerkedtek meg a résztvevők. A képzés alkalmával kitértek a hatékony időszervezés lépéseire (pl. Eisenhower-mátrix), valamint az én-idő fogalmának megértésére és fontosságára.  A munka során kis- és nagycsoportokban dolgoztak, kifejezetten problematikus élethelyzeteket modellezve a résztvevők számára. A feladatokat követően összefoglaló frontális előadások formájában kiemelésre került az elsajátítandó anyag.

Alternatív konfliktuskezelés a gyakorlatban képzés - 2021.07.14-15.
Az „Alternatív konfliktuskezelés” képzés során 2021.07.14-15-én, a 16-25 éves korosztályba tartozó 17 tompai fiatal vett részt. A képzés ismeretanyaga főként a kommunikációs nehézségek típusait, a konfliktusok mögött álló okokat és következményeket tartalmazza. A vitarendezés technikáit, ezeknek lépéseit, esetleges külső mediációs folyamatokat (jogi, pszichológiai, interkulturális) ismertették a képzők. A kisebb előadásblokkokat követően gyakorlatorientáltan foglalkoztak a tananyagban fellelhető feladattípusokkal a résztvevők. A feladatokban elsősorban kiscsoportos szerepjátékokat alkalmaztak, különböző vitás helyzetek megoldási lehetőségeire. A résztevők a képzés elvégeztével felismerték az egyes vitatípusok fajtáit, és azokat a preventív eszközöket, amelyek a vitás helyzet elmélyülését megelőzhetik.

Önismereti tréning - 2021.07.12-13.
„Önismereti tréningen” 2021. július 12-13-án megtartott eseményen 17 fő vett részt. Elméleti és gyakorlati, feladatorientált önismereti fogalmakat és feladatokat ismertek meg a résztvevők. Kiscsoportos, nagycsoportos és egyéni feladatokat alkalmaztak a hatékonyabb megértés érdekében. A képzés elvégzésével a fiatalok számára érthetővé vált, hogy az önismeret több dimenzióban érvényesül. A képzés pozitív kimenetelű, mivel a résztvevők a külvilág számára jobban és érthetőbben tudják átadni gondolataikat, érzéseiket. Ezen felül az önismeret a társadalomban és a kapcsolatokban, akár munkakapcsolatokban való részvételt is erőteljesen befolyásolja.