EFOP-1.2.11-16-2017-00055EFOP-1.2.11-16-2017-00055

Esély Otthon - Tompa város népességmegtartó képességének javítása

"Tompa-Otthon egy életen át" 2020 ösztöndíj program

A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdetésre került a "Tompa-Otthon egy életen át" 2020 ösztöndíjprogram.

Tompa Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 kódszámú, "Esély Otthon - Tompa város népességmegtartó képességének javítása" című pályázatának megvalósításával - a felhívásban megfogalmazott célokhoz igazodva – járul hozzá a Tompán élő fiatalok helyben maradásához.

Két féle összegű ösztönzőre volt lehetősége a tompai 18-33 éves korosztályú fiataloknak pályázni:

  • OKJ-s képzés, illetve szakgimnáziumi képzés esetén havi bruttó 50 000 Ft
  • felsőfokú tanulmányok esetén havi bruttó 100 000 Ft juttatásban részesülnek a nyertes fiatalok.

A támogatás mindkét esetben adó és járulékmentes.

Több mint 30 pályázat érkezett be az idei évben. A pályázat eredeti költségvetése alapján maximum 20 fő részére volt tervezve ösztöndíj, azonban látva a sok benyújtott pályázatot, arra a döntésre jutott az Önkormányzat, hogy a lehetőségek maximumát kihasználva megpróbál minél több fiatalnak lehetőséget biztosítani. Ennek eredményeként elmondható, hogy az idei évben 32 fő részesül 10 hónapon keresztül ösztöndíjban, így összesen 24 900 000 forintnyi ösztöndíj kerül kifizetésre.

Lakhatás

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 azonosítószámú, Esély Otthon- Tompa város népességmegtartó képességének javítása „Tompa - Otthon egy életen át” című pályázat keretében lakhatási támogatás pályázatot hirdet 18-35 éves korosztály számára önkormányzati bérlakások ingyenes igénybevételére.

A pályázat megvalósításakor öt kormányzati szolgálati lakást újítottak fel Tompán, melyek közül négy esett át teljes infrastrukturális fejlesztésen. A fejlesztések során korszerűsítésre került a villanyhálózat, vízvezetékrendszer, a padlózat, valamin új berendezések, háztartási gépek és bútorok is helyet kaptak.

A nyílt pályázatra olyan 18-35 év közötti fiatalok adhatták be jelentkezéseiket, akik Tompa városában éltek, vagy oda kívántak letelepedni. Az önkormányzat 2020 márciusában köthette meg lakásbérleti szerződését a kiválasztott személyekkel, akik két évig – a közüzemi költségeken kívül – térítésmentesen használhatják az ingatlanokat.

"Tompa - Otthon egy életen át" 2019 ösztöndíj program

2019-ben indult el a "Tompa - otthon egy életen át" című ösztöndíj program.

2019-ben 7 fiatal pályázta meg az ösztöndíj lehetőséget, mind a 7 ember pályázata megfelelt a felhívásban feltüntetett kritériumoknak, így benyújtott jelentkezésük pozitív elbírálásban részesült. 

A programra azon személyek jelentkezhettek, akik:

  • Tompán életvitel szerűen tartózkodnak, vagy az ösztöndíj folyósítását követően Tompára állandó lakcímre bejelentkeznek, lakóhelyként Tompát választani szándékozzák (beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalt, valamint a letelepülő fiatalt is);
  • 18-33 évesek (előnyben részesülnek a 25. életévet be nem töltöttek)
  • A pályázat benyújtásakor 8 általános iskolai végzettségre, érettségire,- vagy már meglévő diplomára épülő szakképesítést, érettségire épülő szakképesítést, felsőfokú végzettséget, vagy újabb felsőfokú végzettséget kívánnak szerezni.

Az ösztöndíj mértéke:

  • 2019 évben folyamatosan induló, OKJ-s képzésben való részvétel esetén: bruttó 50.000,-Ft/hó
  • 2019.09.01-től: szakgimnáziumi középfokú végzettség megszerzésére irányuló, 2019/2020-as tanévre vonatkozó tanulmányok esetén: bruttó 50.000,-Ft/hó
  • 2019.09.01-től: felsőfokú végzettségre vagy az arra épülő újabb diploma megszerzésére irányuló, 2019/2020-as tanévre vonatkozó felsőfokú tanulmányok folytatása esetén: bruttó 100.000,-Ft/hó

10 hónapig került folyósításra az ösztöndíj, így összesen a 7 fő részére 6 000 000 Ft került kifizetésre adó és járulékmentesen.

Az ösztöndíj szerződések 2019. augusztus 29-én kerültek aláírásra.