Lakhatás

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 azonosítószámú, Esély Otthon- Tompa város népességmegtartó képességének javítása „Tompa - Otthon egy életen át” című pályázat keretében lakhatási támogatás pályázatot hirdet 18-35 éves korosztály számára önkormányzati bérlakások ingyenes igénybevételére.

A pályázat megvalósításakor öt kormányzati szolgálati lakást újítottak fel Tompán, melyek közül négy esett át teljes infrastrukturális fejlesztésen. A fejlesztések során korszerűsítésre került a villanyhálózat, vízvezetékrendszer, a padlózat, valamin új berendezések, háztartási gépek és bútorok is helyet kaptak.

A nyílt pályázatra olyan 18-35 év közötti fiatalok adhatták be jelentkezéseiket, akik Tompa városában éltek, vagy oda kívántak letelepedni. Az önkormányzat 2020 márciusában köthette meg lakásbérleti szerződését a kiválasztott személyekkel, akik két évig – a közüzemi költségeken kívül – térítésmentesen használhatják az ingatlanokat.