"Tompa-Otthon egy életen át" 2020 ösztöndíj program

A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdetésre került a "Tompa-Otthon egy életen át" 2020 ösztöndíjprogram.

Tompa Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 kódszámú, "Esély Otthon - Tompa város népességmegtartó képességének javítása" című pályázatának megvalósításával - a felhívásban megfogalmazott célokhoz igazodva – járul hozzá a Tompán élő fiatalok helyben maradásához.

Két féle összegű ösztönzőre volt lehetősége a tompai 18-33 éves korosztályú fiataloknak pályázni:

  • OKJ-s képzés, illetve szakgimnáziumi képzés esetén havi bruttó 50 000 Ft
  • felsőfokú tanulmányok esetén havi bruttó 100 000 Ft juttatásban részesülnek a nyertes fiatalok.

A támogatás mindkét esetben adó és járulékmentes.

Több mint 30 pályázat érkezett be az idei évben. A pályázat eredeti költségvetése alapján maximum 20 fő részére volt tervezve ösztöndíj, azonban látva a sok benyújtott pályázatot, arra a döntésre jutott az Önkormányzat, hogy a lehetőségek maximumát kihasználva megpróbál minél több fiatalnak lehetőséget biztosítani. Ennek eredményeként elmondható, hogy az idei évben 32 fő részesül 10 hónapon keresztül ösztöndíjban, így összesen 24 900 000 forintnyi ösztöndíj kerül kifizetésre.