Munkaszerzési ismereteket biztosító online képzések - 2021. május

Tompa Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017—00055 számú, Esély otthon – Tompa város népességmegtartó képességének javítása című pályázaton belül képzéseket hirdetett Munkaszerzési ismeretekhez kapcsolódóan. A koronavírus alakította járványügyi helyzet miatt a képzések online kerültek megrendezésre.

Konfliktuskezelési technikák képzés - 2021.05.19-21.
2021. 05.19-21-én tartott „Konfliktuskezelési technikák” képzésen 11 fő vett részt, akik 16-25 éves korcsoportba tartoztak. A résztvevők a képzés során elsajátították a vitás és feszültségteljes emberi helyzetek típusait. Alapul az Asszertív kommunikációs tréningen szerzett tudást vették, és ismereteiket tovább bővítették. Figyelmet fordítottak a konfliktusok feloldására tett kevésbé hatékony technikákra és a helyes alkalmazási módjaikra. A képzés során játékos helyzetgyakorlatokkal, interaktív módon ismertették meg a résztvevőkkel a különböző metódusokat. Kiscsoportos munkák során az ismeretterjesztés és a gyakorlati alkalmazás is fókuszba került.

Asszertív kommunikációs tréning - 2021.05.11-13.
Az „Asszertív kommunikációs tréningen” 14 fő vett részt, ahol megismerkedtek a kommunikáció jakobsoni modelljével és a kommunikációs stílusokkal. Ennek során a passzív, agresszív és a passzív-agresszív kommunikáció mögöttes érzelmeit és a személyiségbeli sajátosságokat ismerhették meg a résztvevők. Helyzetgyakorlatok segítségével bővítették tudásukat az egyes stílusok közötti különbségekről és a lehetséges következményeikről a résztvevők. A képzés 2021. május 11. és 13. között zajlott, ahol a 16-25 éves korosztály szerzett ismereteket a témában.