Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Tompán

TOP 4.1.1 16 BK1 2017 00019

Kedvezményezett neve: Tompa Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: Egészségügyi alapellátás infrastruktrurális fejlesztése

kódszáma: TOP-4.1.1-16

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Tompán

Azonosító száma: TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00019

Szerződött támogatás összege: 80 000 000 Ft

Szerződött támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt legfőbb célja, hogy a településen élő lakosságnak a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférését, valamint az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességét és hatékonyságát javítsa. Az egészségügyi alapellátás képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban a lakosság közvetlen környezetében.
A projekt szükségességét indokolja, hogy a településen az egészségügyi alapellátási rendszer jelenlegi infrastruktúrája területileg egyenetlen, az orvosi rendelők rossz állapotban, fejlesztést igénylő környezetben és elavult eszközökkel működnek.
A projekt keretén belül kísérletet teszünk az olyan alapellátási feladatok egy épületbe való integrálására, mint a háziorvosi körzetek, a fogorvos valamint a háziorvosi ügyelet. A projekt megvalósítása során egy olyan új építésű; a kor igényeinek megfelelő és korszerű eszközökkel ellátott intézet létrehozására törekszünk, amely biztosítani tudja a településen élők számára, hogy hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi alapellátások szolgáltatásai.

Projekt tervezett befejezésének időpontja: 2019.12.31.