TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011

Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés - A helyi identitás és kohézió erősítése

A helyi identitás és kohézió erősítése

Kedvezményezett neve: Tompa Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:
Balotaszállás Község Önkormányzata
Kisszállás Község Önkormányzata
Kunfehértó Község Önkormányzata
Zsana Község Önkormányzata
Kelebia Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés

kódszáma TOP-5.3.1-16

Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése

Azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011

Szerződött támogatás összege: 44 129 478 Ft

Szerződött támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása: " A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a konzorciumot alkotó településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A fő célkitűzések keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók:

  • a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel csökkenteni az elvándorlást,
  • az eddig rejtett, közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak.
  • a jelenlegi civil aktivitás megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül,
  • a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a település lakosai közötti kulturális és gazdasági együttműködések létrejövetelének érdekében.

Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022. április 1.

top 531 16 bk1 2017 00011

Közösségi kiállítás beszámoló

2021 aug 19-31-ig tűzzománc kiállításnak adott otthont a Tompai Művelődési Ház.

Az alkotások a nyaranta rendezett tűzzománc táborban készültek. Rendezvényünk az augusztus 20.-ai rendezvénysorozatot színesítette. Sok alkotó szerette volna megmutatni munkáját, ezért gazdag anyag jött össze. Nagy volt az érdeklődés, a lakosság szívesen fogadta a kiállítást.

Alkotók:
Kiss Tiborné
Kovács Béláné
Nagy Bettina
Pusztai Marci
Pusztai Lili
Liliom Andrea
Kovács Andorné
Veréb Dusán
Gáspár Kornélia
Hornyákné Sivók Ildikó
Deák Gábor

Tuzzomanc kiallitas plakat

Népismereti tábor II. forduló

Beszámoló a „Népismereti tábor” II. fordulójának megvalósításáról

 

Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0001

Projekt címe: „Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés

Ideje: 2021 július 12-16 ig

Helye: Tompa, Paska dűlő – cserkészpark

Résztvevők: 20 fő felső tagozatos tanuló Kunfehértó,  Kelebia,  Tompa,  településekről

Befogadó szervezet: Életrevaló Gyermekeinkért Ifjúsági Alapítvány     Tompa, Felsősáskalapos 49.

Tábor célja:

A magyarság kultúrájának,  lelki,  szellemi értékeinek felelevenítése, tudatosítása

Közösségi emberré nevelés  

A saját településhez való  kötődés és  helyközi  kapcsolatok elmélyítése 

Bővebben ...

A helyi szellemi, kulturális örökség feltárása

Beszámoló

A helyi szellemi, kulturális örökség feltárása

2020. tavaszán kaptam a felkérést a helyi szellemi, kulturális örökség feltárása kapcsán létrejövő képeskönyv elkészítésére. A feladat egyáltalán nem állt messze tőlem, hiszen a Városunkért Alapítvány elnökeként a régmúlt idők képi anyagának feltárását már elkezdtem és ez által jelentős mennyiségű, városunk életét bemutató képanyag gyűlt össze. Terveztem továbbá a helyi lakosok megkeresését és velük interjúk készítését. Sajnos a 2020. tavaszán megkezdett munkát nagymértékben akadályozta a pandémiás időszak. Mivel jórészt idősebb helyi lakosokat kellett felkeresnem - akik a veszélyeztetett korcsoporthoz tartoztak- így a velük való kontaktust későbbre kellett halasztanom, amit mára sikerült pótolnom.

A régi időkben közösségi szerepet vállaló emberek nagyon szívesen mesélték el élményeiket, mutatták be a régi Tompa életét, a szokásokat, mesélték el azt, hogyan lett az egykori Tompa pusztából a mai kisváros. Milyen élet zajlott itt, hogyan teltek a munkás hétköznapok és hogyan az ünnepnapok, a szórakozások.

A könyv anyagának gyűjtése során megkerestem nyugdíjas tanítókat, az egykori művelődési ház, óvoda és bölcsőde, diákotthon vezetőjét, a régi idők fényképészét, a sportélet egykor aktív tagjait, illetve minden olyan személyt, aki a helyi életről szívesen mesélt. Tompa jellemzően magyar lakta település, de igen nagy számban éltek itt bunyevácok is. A bunyevác nemzetiség ma is hűen ápolja kultúráját, néptánccsoportot alapítottak és tájházat rendeztek be. Büszkék kultúrájukra szívesen meséltek róla. Felkerestem a település egykori tanácselnökét, majd polgármesterét, aki közel négy évtizeden keresztül vett részt a település irányításában. Nevéhez fűződik Tompa várossá nyilvánítása. A négy évtized munkájáról, a nehézségekről és a szépségekről szívesen mesélt. Nagy előrelépés volt Tompa fejlődésében a határátkelő megnyitása. Ezzel kapcsolatban megkerestem azokat a kezdetek óta ott dolgozó, majd vezető tisztséget betöltő dolgozókat, akiktől képeket és információs anyagot kaptam. De az egykor jellemző foglalkoztatók (téeszek, KTSZ) munkásai is megszólalnak majd a könyvben. A településen jelen lévő egyházakról is anyag készült. Így a katolikus, a baptista egyház és a Golgota Keresztény Gyülekezet története is bemutatásra kerül, plébánosaik és gyülekezeti vezetőjük segítségével. Természetesen a mai idők emberei is szót kapnak. Intézményvezetők, civil szervezetek mutatkoznak be, illetve ismertetik meg mindennapjaikat, céljaikat Több olyan helyi lakos is szerepel az anyagban, akik valamiben nagyot alkottak. Így a sport, a művészetek képviselői. A helyi értékek is teret kaptak az anyaggyűjtés során, legyen az épített vagy természeti örökség.

Összességében a gyűjtőmunka során pozitív tapasztalataim voltak. Több embert megmozgatott és szívesen segítettek, fontosnak tartották ezen információk átadását és továbbvitelét. Mondhatni az összegyűjtött anyag egy közösségi munka eredménye. A gyűjtőmunka mondhatni elkészült, így a könyv összeállítása, tördelése a következő feladat.

Tompa, 2021. május 26.

Hornyákné Sivók Ildikó

Kinder kiállítás

Közösségi kiállítás beszámoló

Kiállítás helyszíne: Tompa, Művelődési Ház kiállítóterem
Időpont: 2021.05.25-06.01.
Aktualitása: gyereknapra
Téma: Kindertojás játékok

A TOP-5.3.1-16 Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés pályázaton belül vállalt közösségi kiállítások, eddig mind megvalósításukban, mind témájukban a felnőtteket szólították meg.
Most rendhagyó módon a gyerekeket szólítottuk meg. Sok apró játék gyűlt össze, melyek színeikkel és vicces formáikkal látványos kiállítási anyagot nyújtottak.

Bár eredetileg Kinder meglepetés a neve, szinte mindenki Kinder tojásnak hívja, mert valójában egy csoki tojás, amiben egy kis, gyakran összerakható játék található, ez a meglepetés. A tojás formájú tej csoki réteg mögött egy, rendszerint sárga színű műanyag kapszula rejti a meglepetést, utalva a tojássárgájára, de más színű kapszulákkal is készülnek. Ezek korábban két részre szedhetőek voltak, mostanában azonban zsanérszerűen nyithatók szét.

Ezekből a játékokból állítottunk össze a gyermeknap alkalmából egy kiállítást. Nagy sikere volt az óvodások és az alsó tagozatos diákok között. Sokan felismerték az otthonukban is féltve őrzött játékokat.

Helyismereti dokumentumok gyűjtése - beszámoló

Helyi Értékfeltárás

Helyismereti dokumentumok gyűjtése

Beszámoló

 

A tompai képeskönyv készítéséhez igen komoly feltáró munkát kellett végeznem. A könyv a kezdetektől a mai napig mutatja be településünk életét. Tompa létrejötte a trianoni határhúzáshoz kapcsolódik, korábban Szabadka pusztájaként szerepelt. A könyv a település létrejöttével, az itt élő, illetve ide betelepülő emberek, népek bemutatásával kezdődik. Az önálló településsé válás magával hozta az intézményhálózat, a szolgáltatások stb fejlődését. Lassan minden kialakult, amire a lakosságnak szüksége lehetett. Iskolák, bölcsőde, üzletek, orvos, gyógyszerész, posta stb. A fejlődés útját követhetjük végig,  egészen a mai napig. Néhány a város életében fontos szerepet játszó ember is megszólal a könyvben, így például az a településvezető, aki több évtizeden keresztül irányította Tompát. Sokat mesélt arról a korszakról, így a történetei által elevenednek meg az akkori fontosabb események, történések. De megszólal jelenlegi polgármesterünk, aki a mai Tompáról beszél és kicsit előrevetíti számunkra a jövőbeli elképzeléseket. Bemutatásra kerülnek a helyi civil szervezetek, alapítványok, akik nagyon fontos szerepet játszanak a város életében. De megismerhetünk fiatal gazdákat, akik a település mezőgazdasági jellege miatt fontos szerepet töltenek be.

Mivel a könyvben nagy hangsúly kerül a képekre, ezért eleinte a képi anyag összegyűjtésével foglalkoztam. A Városunkért Alapítvány elnökeként szívügyemnek érzem a város múltjával és jelenével való törődést. Így indult el két éve az a képgyűjtési folyamat, amit az alapítvány kezdeményezett.  A többszöri felhívásoknak köszönhetően, több tompai lakos adta át részünkre féltve őrzött családi emlékeit, a régi fényképeket. Ezekből a képekből két alkalommal kiállítást is rendeztünk. Minden képet archiváltunk és egy részét felnagyítva előhívattuk. A képkiállítás nagy népszerűségnek örvendett, sokan tekintették meg, de főként az idősebb lakosság köréből. Ők, akik megélték ezeket a korszakokat, részesei voltak a képeken látható eseményeknek igazán fontosnak érzik, hogy megőrizzük az utókor számára ennek a letűnt kornak fényképek által megörökített világát. Véleményem szerint ők az igazi lokálpatrióták. Szerencsére még élnek Tompán olyan idős emberek, akik hitelesen el tudják mesélni az évtizedekkel ezelőtti eseményeket. Sőt vannak olyanok, akik szívügyüknek érzik, ennek átadását, megőrzését, tovább adását. 

Sajnos az idei év nem kedvezett a történetek összegyűjtésének. A koronavírus járvány éppen azt a korosztályt veszélyezteti igazán, akiket nekem fel kellett keresnem. Volt, aki vállalta a találkozást kertben, illetve parkban beszélgetve. Ezekből a történetekből tudtam összeállítani a képekhez tartozó szöveges magyarázatokat.  Egy – egy emberrel találkozva újabb ajánlásokat kaptam, olyan személyeket, akiket érdemes felkeresnem egy-egy témával kapcsolatban. Ezek a nyár folyamán a legtöbb esetben sikeresen megtörténtek és leírásra kerültek. Volt olyan téma, amivel kapcsolatban sokáig nem találtam hiteles forrást. Sajnos több esetben történt meg, hogy a segítséget ígérő személy mégsem tudott segíteni. Több egyeztetés és beszélgetés után ez a probléma is megoldódott és eljutottam ahhoz a személyhez, aki hiteles információkkal tudott szolgálni.

A jelenlegi állás szerint a visszaegyeztetéseknél tartok. Szeretném a leírtakat azokkal a személyekkel egyeztetni, akik az információkat adták, hogy a könyben leírtak biztos hiteles képet adjanak településünkről. Jelenleg ez a folyamat zajlik, sajnos kissé döcögősen a járványhelyzet alakulása miatt. 

Tompa, 2020. november 25.

Hornyákné Sivók Ildikó

III. Közösségi kiállítás Tompán 2020.11.06.

Beszámoló

III. Közösségi kiállítás Tompán.

kozossegi kiallitas 20201106

2020. november 06.-ai megnyitóval, Nyakra - Főre címmel közösségi kiállítást szerveztünk Tompán, a Művelődési ház kiállítótermében.

kozossegi kiallitas 20201106 felhivas

A kiállítás anyagaként szolgáló kendőket és nyakkendőket üveges tárolókban helyeztük el.

A témaválasztásba bevontuk az önkénteseket. Rengeteg jó ötlet született azzal kapcsolatban, hogy mi vonzaná be a kiállításra a lakosságot. Felvetődött, hogy olyas valami kellene, amire talán a férfiak is bejönnének.

Így esett a választás a kendők mellett a nyakkendőkre. A kiállítás anyagát a következő lakosok adták össze: Péter Szabó Zoltánné, Szalma Mihályné, Gáspár Józsefné, Korbely Kornélia, Kollár Róbertné Vezdán Sarolta.

Közösségi kiállítás 2020.09.27.

Közösségi bélyegkiállítás nyílt Tompán a művelődési házban szeptember 27.-én. A felhívást közzétettük plakáton és facebook oldalakon. A lakosságból megmozdultak jó néhányan, hogy megragadják az alkalmat és bemutassák régi gyűjteményüket.

kozossegi kiallitas 20200930 163155

A kiállítást egy hónapig tekinthetik meg az érdeklődők.

Ez a közösségi kiállítás a következő személyek bélyegalbum felajánlásából valósult meg:

Baka Norbert

Balázs László

Gáspár Kornélia

Kollár Róbert

Kovácsné Ici

Rácz Erika

Tiszity László

Veréb Attila

Szakáll Máté