Közösségi interjúk

Bevezetés

Lokális identitáserősítés és helyi közösség fejlesztés projekt 6 település összefogásával. (Tompa, Balotaszállás, Kunfehértó, Zsana, Kelebia, Kisszállás) Célja, hogy erősítse a helyi közösséget, a már meglévő cselekvő maghoz újabb embereket vonjon be, és minél nagyobb számú a településért és a közösségért tenni képes, és tenni akaró csoport alakuljon. A közösségi interjúk elkészítése a kapcsolatépítés első lépése, ami megalapozza a sikeres közös munkát a helyi emberekkel. 

Alkalmazott módszer

A közösségi interjúk alkalmával megkerestük a helyi közösségi élet ismert vezetőit, jelentős helyi polgárokat, vélemény formálókat és miután ismertettük velük a felkeresés célját, felkértük őket egy kötetlen beszélgetésre. A beszélgetés végén megkértük őket, hogy tegyenek javaslatot arra, kit kereshetnénk fel ezzel a céllal. A beszélgetéseket nem csak a közösségfejlesztő kezdeményezte, hanem nagy örömünkre sikerült bevonni néhány talpraesett és határozott önkéntest is.

Az elérendő cél

A beszélgetés célja a lakosság megszólítása, bevonása a pályázat előkészületeibe, valamint a helyi közérzet, az egyén és közösség kapcsolatának feltérképezése. Szerettük volna elérni, hogy a megszólítottak érezzék, hogy a véleményük fontos és tehetnek valamit a közösségért. Arra törekedtünk, hogy mindenkiben tudatosodjon, hogy egyénként is fontos része a közösségnek: kíváncsiak vagyunk rá és számít a véleménye.

A beszélgetések során elsősorban az alábbi kérdésekre kerestük a választ

  • Mit jelent az Ön számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?)
  • Ha tehetné, miben és hogyan változtatna?
  • Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

Tompa

Közösségi interjú értékelése Tompán (4413 fő).

Tompa városban 42 darab kérdőív került kiértékelésre. A kitöltő korosztály a 25-70 éves korúak.

Nagy részben nők köréből kerültek ki.

 

Mit jelent az Ön számára itt élni? ( Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?)

A válaszadók többsége szeret itt élni, mert ide született, itt él a családja; a rokonok, barátok is ide kötik. Itt építette, újította fel a házát, ami az otthona. Sokakat ide köt a gyökerük, mert nemzedékek óta itt élnek ezen a településen. A kisvárosokra jellemző hangulat uralkodik a településen, a nyugodt csendes környezet, a jó levegő mind adottak. Egyre több a közösségi program, a színvonalas rendezvény.

Problémát okoz, hogy kevés a munkalehetőség és ingázásra kényszerülnek sokan a környező településre a városka lakói. A vélemények arra utalnak, hogy örök elégedetlenség uralkodik a településen. Nem jellemző az összefogás, a segítőkészség. Közömbösek az emberek egymással, nincs összetartás. A rendezvényeken, programokon kevés a látogató. A közbiztonság fejlesztésre szorul.

Ha tehetné, miben és hogyan változtatna?

Több kisgyermekes programra lenne igény. A fiatalok részére több rendezvényt kellene szervezni. Több munkalehetőség, több munkahely teremtése lenne fontos. Teniszoktatást kellene indítani, mert kihasználatlan a teniszpálya. Jó lenne, ha tánctanfolyamot indítanának minden korosztály számára. Színházi előadások szervezése kellene itt helyben.

Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

Sajnos a megkérdezettek 20% nem válaszolt erre a kérdésre.

Mások a következő választ adták: „a megszervezett programokon részt vennének”. Voltak azért szép számmal, akik önkéntes munkát vállalnának. Akár fizikailag, akár a szervezés terén tevékenyen kivennék részüket a munkából.

Az értékelésből egyértelműen kitűnik, hogy Tompa városában is igen csak van még mit tenni, hogy az itt élő lakosságból egy tevékeny jó közösség váljék.

Köszönetet szeretnénk mondani azoknak az embereknek, akik időt áldoztak rá és kitöltötték a kérdőíveket, ezzel is segítve a közösség épülését!