Helyismereti dokumentumok gyűjtése - beszámoló

Helyi Értékfeltárás

Helyismereti dokumentumok gyűjtése

Beszámoló

 

A tompai képeskönyv készítéséhez igen komoly feltáró munkát kellett végeznem. A könyv a kezdetektől a mai napig mutatja be településünk életét. Tompa létrejötte a trianoni határhúzáshoz kapcsolódik, korábban Szabadka pusztájaként szerepelt. A könyv a település létrejöttével, az itt élő, illetve ide betelepülő emberek, népek bemutatásával kezdődik. Az önálló településsé válás magával hozta az intézményhálózat, a szolgáltatások stb fejlődését. Lassan minden kialakult, amire a lakosságnak szüksége lehetett. Iskolák, bölcsőde, üzletek, orvos, gyógyszerész, posta stb. A fejlődés útját követhetjük végig,  egészen a mai napig. Néhány a város életében fontos szerepet játszó ember is megszólal a könyvben, így például az a településvezető, aki több évtizeden keresztül irányította Tompát. Sokat mesélt arról a korszakról, így a történetei által elevenednek meg az akkori fontosabb események, történések. De megszólal jelenlegi polgármesterünk, aki a mai Tompáról beszél és kicsit előrevetíti számunkra a jövőbeli elképzeléseket. Bemutatásra kerülnek a helyi civil szervezetek, alapítványok, akik nagyon fontos szerepet játszanak a város életében. De megismerhetünk fiatal gazdákat, akik a település mezőgazdasági jellege miatt fontos szerepet töltenek be.

Mivel a könyvben nagy hangsúly kerül a képekre, ezért eleinte a képi anyag összegyűjtésével foglalkoztam. A Városunkért Alapítvány elnökeként szívügyemnek érzem a város múltjával és jelenével való törődést. Így indult el két éve az a képgyűjtési folyamat, amit az alapítvány kezdeményezett.  A többszöri felhívásoknak köszönhetően, több tompai lakos adta át részünkre féltve őrzött családi emlékeit, a régi fényképeket. Ezekből a képekből két alkalommal kiállítást is rendeztünk. Minden képet archiváltunk és egy részét felnagyítva előhívattuk. A képkiállítás nagy népszerűségnek örvendett, sokan tekintették meg, de főként az idősebb lakosság köréből. Ők, akik megélték ezeket a korszakokat, részesei voltak a képeken látható eseményeknek igazán fontosnak érzik, hogy megőrizzük az utókor számára ennek a letűnt kornak fényképek által megörökített világát. Véleményem szerint ők az igazi lokálpatrióták. Szerencsére még élnek Tompán olyan idős emberek, akik hitelesen el tudják mesélni az évtizedekkel ezelőtti eseményeket. Sőt vannak olyanok, akik szívügyüknek érzik, ennek átadását, megőrzését, tovább adását. 

Sajnos az idei év nem kedvezett a történetek összegyűjtésének. A koronavírus járvány éppen azt a korosztályt veszélyezteti igazán, akiket nekem fel kellett keresnem. Volt, aki vállalta a találkozást kertben, illetve parkban beszélgetve. Ezekből a történetekből tudtam összeállítani a képekhez tartozó szöveges magyarázatokat.  Egy – egy emberrel találkozva újabb ajánlásokat kaptam, olyan személyeket, akiket érdemes felkeresnem egy-egy témával kapcsolatban. Ezek a nyár folyamán a legtöbb esetben sikeresen megtörténtek és leírásra kerültek. Volt olyan téma, amivel kapcsolatban sokáig nem találtam hiteles forrást. Sajnos több esetben történt meg, hogy a segítséget ígérő személy mégsem tudott segíteni. Több egyeztetés és beszélgetés után ez a probléma is megoldódott és eljutottam ahhoz a személyhez, aki hiteles információkkal tudott szolgálni.

A jelenlegi állás szerint a visszaegyeztetéseknél tartok. Szeretném a leírtakat azokkal a személyekkel egyeztetni, akik az információkat adták, hogy a könyben leírtak biztos hiteles képet adjanak településünkről. Jelenleg ez a folyamat zajlik, sajnos kissé döcögősen a járványhelyzet alakulása miatt. 

Tompa, 2020. november 25.

Hornyákné Sivók Ildikó