Árpád utca útfelújítása

TOP PLUSZ 1.2.3 21 BK1 2022 00016

Kedvezményezett neve: Tompa Város Önkormányzata
Projekt címe: Árpád utca útfelújítása
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00016
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: bruttó 35 598 900 Ft
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
A projekt kezdete: 2023.02.01.
A projekt fizikai befejezése: 2023.06.30.

 

Projekt leírás:

A projekt keretében a 6422 Tompa, Árpád utca 866 hrsz-ú kivett közterület típusú közút felújítása valósul meg, amellyel a település közlekedés infrastruktúrája fejlődik. Az eddig beinvesztált források, továbbá az útszakasz burkolatának megmentése indokolja elsődlegesen a teljes szélességű felújítást. Az Árpád utca (hrsz.: 866.) meglévő szilárd útburkolatának felújítását elsősorban a fennálló balesetveszélyes állapot megszüntetése, másrészt az utcákban meglévő forgalmi igények indokolják. Az érintett utca belterületi gyűjtőút, a település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezeti a település főúthálózatára, azaz a Kossuth utcára. A fentiek alapján az Árpád utcából mind a gyalogosok, mind a kerékpáros közlekedők számára biztonságos módon elérhetők a település különböző területei. A projekt elsődleges célja az önkormányzat tulajdonában lévő közút felújítása, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, a pályázat melléklete szerinti szakmai műszaki dokumentáció alapján.