KEOP-1.2.0/09-11-2011-0029KEOP-1.2.0/09-11-2011-0029

Tompa Város szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése

A Tompai Víziközmű Társulat záró küldöttgyűlése

M E G H Í V Ó
a Tompai Víziközmű Társulat  záró küldöttgyűlésére

Küldöttgyűlés időpontja: 2017. május 8. (hétfő) 13:00
Küldöttgyűlés helye: Művelődési Ház

Napirendi pontok:

1) Tevékenységet záró, elszámolási eljárás időszaka alatti és záró beszámolók elfogadása
Előadók: Kovács Gábor, Elszámoló Bizottság elnöke, Nemes Imre, könyvelő

2) Zárójelentés elfogadása
Előadó: Kovács Gábor, Elszámoló Bizottság elnöke

3) Az elszámolás lezárása, az Elszámoló és az Ellenőrző Bizottság felmentése
Előadó: Nemes Imre, könyvelő

Záradék:

Tájékoztatom, hogy ha a küldöttgyűlés a meghirdetett időpontban nem lesz határozatképes, akkor az Alapszabály 17. § (3) bek. alapján a küldöttgyűlést 2017. május 8-án 13:30-ra azonos napirenddel ismét összehívjuk és a megjelentek fogják a határozatképességet biztosítani.

Kovács Gábor. Elszámoló Bizottság Elnöke
Gubics Lajos, Elszámoló Bizottság Tagja

Szennyvízberuházás - önrész fizetésével adós lakosok

Tisztelt tompai lakosok!

A víziközmű társulat a szennyvízberuházás befejezéséhez közeledve felhívja az önrész fizetésével adós lakosokat, hogy 2015. október 5-ét követően megkezdi a felszólítások kiküldését. A belterületen ingatlannal rendelkező lakosoknak az önrész megfizetését 2015. április végéig kellett megtenniük. Az azóta eltelt időszakban is sokan rendezték a fizetési kötelezettségüket de a beruházás végéhez közeledve mindenkinek rendeznie kell az elmaradást.

2015. október 5-től minden elmaradással rendelkező ingatlantulajdonost levélben fogunk értesíteni. A levél átvételét követően 8 napja lesz, hogy rendezze az elmaradását. A tartozást a Tompai Víziközmű társulatnak a helyi takarékszövetkezetnél vezetett 53100018-10061460-as számú számlájára kell befizetni vagy átutalni.

Amennyiben a lakos határidőre nem rendezi a tartozását úgy azt a jogszabály szerinti módon át kell adjuk a Polgármesteri Hivatalnak végrehajtásra.

Kérjük, hogy amennyiben elmaradása van, ne várja meg a felszólító levelet, hanem rendezze minél előbb a tartozását átutalással vagy készpénz befizetésével a helyi takarékszövetkezetnél.

Kovács Gábor
Tompai Víziközmű társulat Elszámoló Bizottság
elnöke

Fennmaradt LTP szerződések lezárása

Tisztelt Tompai Lakosok!

A víziközmű társulat kezdeményezte a fennmaradt LTP szerződések lezárását. Így 108 tompai lakos szerződését zároltattuk a bankkal egyeztetve. Az OTP Bank a múlt héten kiküldte az értesítéseket a lezárásról.

A Bank arra kéri azokat a számlatulajdonosokat, akiknek a számláján 30.000Ft-nál nagyobb összeg van, hogy minél előbb keressék fel az OTP Bank kiskunhalasi fiókját. A  számlán fennmaradt összeget a bank az LTP szerződés megszüntetésével egyszerre, gyorsított eljárásban részükre kifizeti.

A 30.000Ft-nál kevesebb összeggel rendelkező LTP-s számlatulajdonosoknak nem kell semmit csinálniuk, a bank a számlájukat automatikusan megszünteti.

Kérjük Önöket, hogy minél előbb lehetőleg még ebben a hónapban keressék fel a kiskunhalasi fiókot és vegyék fel a számlájukon fennmaradt összeget!

Tisztelettel: Kovács Gábor, Tompai Víziközmű Társulat Elszámoló bizottságának elnöke

Szennyvízcsatorna díj túlfizetések visszautalása

Tisztelt tompai Lakosok!

Azoknak a lakosoknak és gazdálkodó szervezeteknek, akik a szennyvízcsatorna díj tekintetében a tompai Takarékszövetkezetnél vezetett víziközmű számlára fizették be a hozzájárulást, és túlfizetéssel rendelkeznek, a Tompai Víziközmű Társulat a túlfizetést bankszámlájukra visszautalja (készpénzben történő visszafizetésre sajnos nincsen lehetőség).

A FENTI FELHÍVÁS A LAKÁSTAKARÉK PÉNZTÁR SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐKRE NEM VONATKOZIK!

Kérjük az érintetteket, hogy 2015. május 4-től a Polgármesteri Hivatalban, Zöldhegyi Mária ügyintézőnél nyilatkozzanak a bankszámlaszámukról, melyre a visszautalást kérik.

Tisztelettel…

Kovács Gábor
A Tompai Víziközmű Társulat
Elszámoló bizottságának elnöke

LTP szerződések kifizetése

Tisztelt Érintettek!

Értesítjük önöket, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban kötött OTP LTP szerződések kifizetése elkezdődött.

Az első szakaszban azoknak a lakosoknak a jelentkezését tudjuk fogadni, akiknek a szerződése március 1-től kifizethető.

A nagy számú szerződött partnerre való tekintettel az OTP a kifizetéseket csak előre egyeztetett időpontban tudja teljesíteni. Kifizetési időpontot személyesen a polgármesteri hivatalban, az 5-ös irodában Zöldhegyiné Máriától, vagy a 77/551-517-es telefonszámon kérhetnek. Az időpontok reggel 8-tól délután 15:30-ig, félórás bontásban állnak rendelkezésre.

Szennyvízberuházás - kérdések és válaszok

Tisztelt Tompai Lakosok!

A csatornázáshoz fizetendő lakossági hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban az utóbbi időszakban érkezett kérdésekre szeretnék válaszolni:

Meddig és hogyan kell az érdekeltségi hozzájárulás összegét megfizetni?

A csatornázáshoz köthető érdekeltségi hozzájárulás összegét 2015. április 30-ig kell megfizetni, a Tompai Víziközmű Társulatnak a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett: 53100018-10061460 számú számlájára, átutalással vagy a számlára történő befizetéssel!

A befizetésen vagy az átutaláson kérjük, hogy az érintett ingatlan helyrajzi számát tüntessék fel!

Bővebben ...

Lakossági fórum a szennyvízberuházással kapcsolatban

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tompaiak!

A szennyvízberuházással kapcsolatban meghirdetett hétfői lakossági fórum technikai okok miatt 2015. január 20-án, kedden, 18 órakor kerül megrendezésre.

Tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

Helyszín: Művelődési Ház nagyterme

Téma:

  • Szennyvízberuházás, lakossági megtakarítások ügyintézése, házi bekötések
  • Egyéb kérdések, javaslatok

 

Tisztelettel:
Véh László, polgármester

Víziközmű Társulat LTP szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatója

Tisztelt Tompai Lakosok!

A Víziközmű Társulat a lakáselőtakarékossági (LTP) szerződésekkel kapcsolatban az alábbi kéréssel fordul a lakosok felé:

A 2006. év végén kötött lakáselőtakarékossági szerződések a tavalyi év végén lejártak. Erről a bank levélben értesítette Önöket. A szerződő lakosok nevére érkezett küldeményben a további teendőkről tájékoztattak. Sok kérdés felmerült a teendőkkel kapcsolatban. A bankkal történő egyeztetés után a következőkre kérjük önöket:

Bővebben ...

Tompai Víziközmű Társulat 2014. évi rendkívüli közgyűlés

M E G H Í V Ó

Tompai Víziközmű Társulat 2014. évi rendkívüli közgyűlésre

Az ülés időpontja, helye:
2014. november 28-án (péntek) 15:30 óra
Tompa, Szabadság tér 5. (Művelődési Ház és Könyvtár)

Napirendi pontok:

1. Személyi kérdések, tisztségviselő megválasztása
Előadó: Kovács Gábor Intéző Bizottság elnöke

2. Az egy egységre eső érdekeltségi hozzájárulás módosítása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala
A társberuházói megállapodás valamint a pénzügyi számítás módosítása
Előadók: Kovács Gábor, Intéző Bizottság elnöke, Nemes Imre könyvelő

3. Határozathozatal a Társulat jogutód nélküli megszüntetése (elszámolása) tárgyában:
- elszámolás elhatározása
- elszámoló bizottság választása
- elszámoláshoz kapcsolódó egyéb szükséges döntések meghozatala
Előadók: Dr. Szathmáry Péter, ügyvéd, Nemes Imre könyvelő

4. A Társulat alapszabályának módosítása
Előadó: Dr. Szathmáry Péter, ügyvéd

5. Egyebek

Tájékoztatom, hogy ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem lesz határozatképes, akkor az 1995. évi LVII. Törvény 42. § (7) bekezdése és az Alapszabály 17. § (3) bekezdés alapján azt azonos helyen, 2014. november 28-án 16:00-ra azonos napirenddel ismét összehívom, és a megjelentek fogják a határozatképességet biztosítani.

Kovács Gábor
Társulat Elnöke

Projekt leírása

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0029

Pályázat

Tompa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, a „Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és Tisztítás” című KEOP 1.2.0/09-11 kódszámú pályázati kiírásra, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra érdemesnek ítélt. Az önkormányzat 94,940000%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert Tompa Város Szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornájának kiépítésére.

A támogatás összege: 1.414.772.145 Ft.

A projekt megvalósításában résztvevő Közreműködő Szervezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság.

Kedvezményezett: Tompa Város Önkormányzata

Projekt címe: Tompa Város Szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése

Projekt azonosítószáma: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0029

Projekt összes elszámolható költsége: 1.490.175.000 Ft

Telep vonatkozásában (tartalékkeret nélkül): 268 000 000 Ft

Hálózat vonatkozásában (tartalékkeret nélkül): 871.283.707 Ft

Támogatás intenzitása: 94,940000%

Kivitelezés ideje: 2014.10.17.-2015.10.01.

A projekt tartalma

A projekt fő célcsoportja a lakosság. Tompán nincs kiépített csatornahálózat. Ezért a tompai lakosság is méltán tarthat igényt azokra a jóléti szolgáltatásokra, amelyek más régióbeli községeknek is megadottak. A csatornahálózat kiépítésével javulni fog az itt élők életminősége. Tisztább és egészséges környezetben élhetnek. A környezetvédelmi szempontok meghatározásakor fontos szempont, hogy a szennyvíz csatornahálózat képes legyen megfelelni az EU-s és a hazai környezetvédelmi és vízügyi szabályoknak.


A kapcsolódó dokumentumok letölthetők honlapunk Dokumentumtárából.