KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00882KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00882

Tompa Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Projekt leírása

Kedvezményezett neve: Tompa Város Önkormányzata

A felhívás címe: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Felhívás kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Projekt címe: Tompa Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00882

Szerződött támogatás összege: 7 000 000 Ft

Szerződött támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:
" Tompa Város Önkormányzata Bács-Kiskun megyében található annak is a Kiskunhalasi járásában. Az ASP rendszerhez történő csatlakozás során az önkormányzat a pályázat révén 6 db számítógépet, 6 db monitort, 13 db kártyaolvasót és 1 db multifunkciós nyomatkészítőt kíván beszerezni. A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása során, az informatikai biztonsági szabályzat módosítása és az iratkezelési szabályzat ASP működési rendjéhez való igazítását szakértői szolgáltatás igénybevételével szeretnénk megvalósítani. Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja során az adattisztítást, rendszer testreszabást és adatmigrációt szakértői szolgáltató közreműködésével hajtjuk végre. Az Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó szolgáltatás kialakítása során a minimum 1 db ügytípus szakértői szolgáltatás segítségével kívánjuk kialakítani. A tesztelés élesítés tevékenység körében szolgáltató bevonásával kívánjuk ellenőrizni a szolgáltatások működését, valamint az átadott adatokat. A hivatal valamennyi köztisztviselője részt vesz a szükséges oktatásokon, melynek utazási költségét az önkormányzat a pályázat költségvetésének terhére számolja el. A projektmenedzsment feladatokat az önkormányzat saját munkatársával látja el külön megbízással. A kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenységet szolgáltató látja el. A pályázati forrás eredményeként javulás érhető el az informatikai háttér tekintetében. A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem keletkezik. A pályázó a projektben az infokommunikációs akadálymentesítést vállalja.

Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.06.30.

kofop 1 2 1 vekop 16 2017 00882