KEOP-4.10.0/A/12-2013-0601KEOP-4.10.0/A/12-2013-0601

Az önkormányzati konyha napelemmel történő felszerelése

Projekt leírása

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0601 Tompa Város Önkormányzati Konyhájának villamos energia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal

Pályázat

Tompa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, a „Helyi hő és villamos-energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP 4.10.0/A/12 kódszámú ÚSZT pályázati kiírásra, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra érdemesnek ítélt. Az önkormányzat 85%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzati konyha villamos energia-igény kielégítésének fejlesztésére.

A támogatás összege: 25.756.277 Ft.

A projekt megvalósításában résztvevő Közreműködő Szervezet a NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Kedvezményezett: Tompa Város Önkormányzata

Projekt címe:Tompa Város Önkormányzati Konyhájának villamos energia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal

Projekt azonosítószáma:KEOP-4.10.0/A/12-2013-0601

Projekt összköltsége: 30.301.503 Ft

Támogatás intenzitása: 85%

Kivitelezés ideje: 2014. augusztus hó

A projekthez szükséges önerőre az Önkormányzat pályázott, és a BM önerő alap keretében 50%-os támogatást nyert az önerőre vonatkozóan.

A projekt tartalma

Tompa Város a fenntartható fejlődés iránt elkötelezett gondolkodásmódja és a folyamatos technológiai újdonságok iránti szenvedélyes kíváncsisága a figyelmet egyre inkább az alternatív energiaforrások, valamint a költség- és energia-hatékony beruházások felé fordította. A település vezetése elhivatott a megújuló energiák minél nagyobb arányban való felhasználásáért továbbá felelősséget éreznek környezetünkért, ezért célul tűzték ki, hogy a Község az adott intézmények villamos energia szükségletét napelemes rendszer által termelt villamos energiával látja el.

A pályázatban résztvevő intézmény(ek)

Étterem-konyha 6422 Tompa, Szabadság tér 4/B.


A kapcsolódó dokumentumok letölthetők honlapunk Dokumentumtárából.