Polgármesteri Hivatal
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a kereskedelemben

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett.

A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség.

Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján, amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

Tompa Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala számos ügytípusban – így a kereskedelmi hatósági ügyekben is - elektronikus űrlapok útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.

Az elektronikus űrlap szolgáltatás E-önkormányzat portálon (https://ohp.asp.lgov.hu/ vagy http://e-onkormanyzat.gov.hu/ ) elérhető.

Az e-Papír ( https://epapir.gov.hu//  ) beadványát abban az esetben fogadjuk el, amennyiben az adott ügyben nem biztosított strukturált formanyomtatványt. Kérjük, ügyintézési céllal elsőként keressék fel az E-önkormányzat portált és használják az ott elérhető elektronikus ügyindítási lehetőségeket.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

Természetes személyek esetén:

- eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)

- AVDH (https://www.nisz.hu/)

Jogi személyek esetén pl.: https://e-szigno.hu/

Felhívjuk figyelmét, hogy

gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv.14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.

természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – a rendelkezési nyilvántartásban szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

 

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére.  A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public//  címen érhető el.

Csatolandó dokumentumok:

  • az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

            meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)

 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS MENETE

 

Az elektronikus bejelentés akkor lesz sikeres, ha a bejelentő a mellékleteket már előzetesen beszkennelte, ezek a következők:

Ingatlan használatát igazoló irat (bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás) 

 

Adatok amire az elektronikus űrlap kitöltésénél szükség lesz:

üzletben/telepen folytatott tevékenység esetében az ingatlan helyrajzi száma,

bérleti szerződés beküldése esetén a tulajdonos/ok adatai (név, születési név, születés helye ideje, lakcíme).

 

Elektronikus űrlap kitöltésének a mente:

Az alábbi linken keresztül indítható a kérelem beadása: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap  vagy http://e-onkormanyzat.gov.hu/

Önkormányzat kereső » Tompa » Tompa Város Önkormányzat

Portál szolgáltatások » ügyindítás » űrlap elektronikus beküldése » elfogadva

Eljárás módja » a bejelentő adatait itt kell megadni (név, adószám)

Ágazat: ipar-kereskedelem

Ügytípus: üzleti tevékenység (mindkét résznél jobbra nyíló választási lehetőségből kiválasztással)

Űrlap keresés: feljön az űrlapok listája:

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazása (Kereskedelmi tevékenység bejelentés esetén: új bejelentés, változás bejelentése, megszűnés bejelentése /a címsor alatti résznél kiválasztandó!/)

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazása

Működési engedély visszavonási kérelem

 

Űrlap kitöltés: sárga mezőt tölteni kell! Fontos a telefonszám, e-mail cím megadása, elektronikus kapcsolattartás engedélyezése. A helyrajzi szám töltése kötelező.

Termékkörök megjelölése: 3. pontnál egyéb termékkörre kattintva jön fel a termékkörlista, amiből ki kell választani a forgalmazni kívánt termékköröket.

Ha van jövedéki termék, akkor azt a 4. pontból nyíló listáról kell kiválasztani.

A befejezés előtt célszerű a lap tetején található sorból kiválasztani az ellenőrzés futtatása parancsot kiválasztani: megjelöli a javítandó hibákat, ami nélkül nem küldhető el az űrlap.

Ha a kérdőív hibája 0: a letöltés gombra kattintva pdf. formátumba menti az űrlapot a program.

Űrlap beküldésére kattintva visszakerülünk a hivatali ügyfélkapu oldalra: itt lehet a csatolmányok hozzáadása funkciónál feltölteni a bejelentés mellékleteit: bérleti szerződés, átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás, szesz forgalmazásához társasházi közgyűlési hozzájárulás) Feltöltés: kitallózni a feltöltendő fájlt.

Beküldés: hivatali ügyfélkapus oldal visszajelzi, hogy a beküldés sikeresen megtörtént