Pályázat Tompa, Katonasor 27. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére

Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati ingatlan értékesítésére

A pályázat kiírója: Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság tér 3.

A pályázati eljárás formája: egyfordulós, nyilvános pályázati értékesítés.

A pályázat célja:

  • A Tompa külterület 061/7 hrsz. alatti, természetben Tompa Katonasor 27. szám alatti tanya, szántó megnevezésű ingatlan eladása. Az ingatlan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 5. § 17. pontja alapján mezőgazdasági hasznosítású föld.

Az ingatlan - kivett tanya 829 nm és szántó 2415 nm - összesen 3244 nm területű. Az ingatlan csak áramellátással rendelkezik. Fúrt kút az udvarban van. Az ingatlant haszonbérleti jog nem terheli. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A tulajdonos önkormányzat az ingatlant a jelenlegi állapotában adja el. Az ingatlan előzetes egyeztetést követően az önkormányzat képviselőjének jelenlétében tekinthetőek meg.

Pályázati felhívás önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására: Táncsics u. 1/5.

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévő piaci bérlakás bérleti jogának megszerzésére:

A lakás címe: 6422 Tompa Táncsics utca 1. 5 ajtó

Bérbeadás időtartama: Tompa Város Képviselő-testületének döntése után, 3 év határozott időre

A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében a polgármester – a bérlő lakásbérleti jogviszony lejártát legalább harminc nappal megelőzően benyújtott kérelme alapján – pályázati eljárás lefolytatása nélkül a bérleti időtartamát legfeljebb egy alkalommal, három év határozott időtartamra meghosszabbíthatja.

Komfortfokozata: összkomfortos, központi fűtéses, gáz vagy villanytűzhellyel felszerelt, bútorozatlan

Alapterülete: 31 m2

Helyiségek: 1 Szoba, Konyha, Kamra, Fürdőszoba

A teljes pályázati anyag letölthető honlapunk Dokumentumtárából.

Tompai hulladékudvar ünnepi nyitvatartása

Tisztelt Lakosok!

Tompai hulladékudvar ünnepi nyitvatartása a következő:

  • 2023.12.24. Vasárnap Zárva
  • 2023.12.25. Hétfő Zárva
  • 2023.12.26. Kedd 08.00-16.20
  • 2023.12.27. Szerda 08.00-16.20
  • 2023.12.28. Csütörtök 08.00-16.20
  • 2023.12.29. Péntek 08.00-16.20
  • 2023.12.30. Szombat 08.00-16.20
  • 2023.12.31. Vasárnap Zárva
  • 2024.01.01. Hétfő Zárva

Megértésüket köszönjük.

Nyitás 2024.01.02. Kedd 08.00

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára megítélt támogatásokról

Tompa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.29.) rendelet 1. melléklet 10. pontja, illetve Tompa Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzata alapján Tompa Város Polgármestere átruházott hatáskörében elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára beérkezett pályázatokat.

Az „A” típusú pályázati kiírásra összesen 7 tompai lakóhellyel rendelkező tanuló nyújtotta be pályázatát, melyek a pályázati feltételeknek megfeleltek. Visszautasításra pályázat nem került.
Tompa Város Önkormányzata 2024. február hónaptól két féléven át nyújtandó támogatásról döntött, havi 5000.-Ft önkormányzati önrésszel, összesen 350.000.-Ft összegben.

A „B” típusú pályázati kiírásra nem érkezett be önkormányzatunkhoz pályázat.

INGYENES lakossági LED-csereprogram

led csereprogram 202311

Tompa Város Önkormányzata és a CYEB Energiamegoldások Kft. együttműködése révén ingyenes LED-csere program indul mellyel a tompai lakosok számára is megnyílik a lehetőség, hogy meghatározott feltételek mellett a régi izzókat korszerű LED fényforrásokra cseréljék és ezáltal háztartásukat energiatudatosabban működtessék.

A programhoz 2023. november 30-ig a www.ledcsere.hu weboldalon regisztráció és néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően lehet csatlakozni. Kalkulátor segítségével az is kiszámolható, hogy éves szinten milyen megtakarítást eredményez számunkra, ha otthonunkban korszerű izzókkal világítunk.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

student
Kedves tompai fiatalok!

Tompa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

FIGYELEM, VÁLTOZÁS: a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése értelmében a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójában a pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult.

Tompa Város új Településtervének munkaközi véleményezése

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Ezúton tájékoztatok minden érintett partnert és városunk lakosságát, hogy Tompa Város új Településtervét munkaközi véleményezésre bocsátom. A tervanyag egyelőre nem tartalmazza a szakági (zöldfelületi, közlekedési, közmű, energia-ellátási) munkarészeket, azok később lesznek elérhetőek.

A munkaközi tervanyag elérhető a következő linkeken:
Változások leírása
Településfejlesztési terv
Szabályozási terv
2023. évi vizsgálati kartogramok

Szociális célú tüzelőanyag (fabrikett) támogatás

TISZTELT LAKOSSÁG!

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 2 napjától (csütörtök) szociális célú tüzelőanyag (fabrikett) támogatást állapít meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 105.450 Ft-ot, egyedülélő esetében a 133.950 Ft-ot.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyeknek a rendszeres (kérelem benyújtását megelőző hónap) és a nem havi rendszerességgel járó jövedelmének hitelt érdemlő igazolását.

A támogatás a készlet erejéig tart!

MEGHÍVÓ üzleti marketing és ünnepélyes projektátadó rendezvényünkre

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00032 azonosítószámú, „Helyi gazdaságfejlesztés iparterület kialakításával és infrastrukturális fejlesztéssel Tompán II” című projekt keretében megvalósuló üzleti marketing és ünnepélyes projektátadó rendezvényünkre.

Helyszín: Tompa – Iparterület (régi KTSZ telep), Dózsa György u. 74.
Időpont: 2023. szeptember 29. (péntek)

PROGRAM:
9:00 – 9:15 Köszöntő beszéd Bányai Gábor országgyűlési képviselő
9:15 – 9:30 Projektismertető Véh László polgármester Tompa Város Önkormányzata
9:30 – 10:30 A fejlesztési helyszín bejárása

A részvételi szándékot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre jelezni szíveskedjenek.

Tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Véh László polgármester

Pályázati kiírás Tompai Művelődési Ház Igazgató munkakör ellátására

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése, valamint

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet a Tompai Művelődési Ház Igazgató munkakör ellátására