Pályzat - óvodapedagógus munkakör betöltésére

Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bokréta Ön kormányzati Óvoda és Bölcsőde
Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.07.31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6422 Tompa, Szentháromság tér 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógiai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, motivációslevél, végzettséget igazoló bizonyítványa

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth-Militicsiné Tóth Andrea nyújt, a 704582344 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6422 Tompa, Szentháromság tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Tompa város honlapja - 2021. május 17.