Hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt tompai Lakosok!

1. Mint Önök előtt is ismert, 2023. július 1-jétől a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. látja el. A lakosság a közmeghallgatásokon és az Ön-kormányzat honlapján kapott a fenti változásról tájékoztatást.

Tekintettel, hogy 2024. júniusban egy évvel az új rendszer elindulását követően vált ismertté a ma-gánszemélyek által fizetendő hulladékszállítási díj összege, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a magánszemély ingatlanhasználóktól visszamenőleg 2023. július 1. - 2024. június 30. napjáig tartó időszakra fizetendő hulladékgazdálkodási díjat teljes egészében átvállalja és kifizeti az ingatlantulajdonosok helyett. Tehát a 2023. második félévi és a 2024. első félévi kommunális adóból befolyt összeget az Önkormányzat ezen feladat finanszírozására fordította.

2024. július 1. napjától a kiküldött tájékoztató alapján minden ingatlanhasználónak szerződést kell kötnie a MOHU MOL Zrt-vel.

2. A fizetendő hulladékszállítási díj mértéke attól függ, hogy ki, milyen űrmértékű kukát használ.

Bárki, bármikor tud a méreten változtatni azzal, hogy jelentési kötelezettsége áll fenn a hulladék-szállító cég (Szegedi Hulladákgazdálkodási Nonprofit Kft) felé a megküldött tájékoztatóban leírtak szerint. Ebben az esetben az új kuka beszerzéséről az ingatlan használónak kell gondoskodni.

Ha az ingatlan lakatlan, lehetőség van a díjfizetés szüneteltetésére is Szegedi Hulladákgazdálkodási Nonprofit Kft. felé írásban történő bejelentéssel, a megküldött tájékoztatóban foglalt módon.

3. 60 L-es kuka:
2024. július 1. napjától hatályos 169/2024.(VI.29.) Kormányrendelet alapján, aki a lakóingatlant egyedül használja és ezt a tényt a járási hivatal által kiadott igazolással tudja bizonyítani, jogosult a 60 L-es kukára, Szegedi Hulladákgazdálkodási Nonprofit Kft. felé történő bejelentéssel.
Mivel a regisztrációra az egész júliusi hónapban van lehetőség - módosításra pedig folyamatosan - mindenkinek elegendő idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy döntsön a kuka méretéről illetve, hogy ki-nek a nevére szóljon a szerződés.

4. A sárga színű kuka ürítésért külön NEM kell fizetni.

5. Kommunális adó:
A kommunális adó az ingatlan után fizetendő adó, nem a szemétszállításért fizetett adó.
Eddig az önkormányzat ebből gazdálkodta ki a szemétszállítási díjat. 2024. július 1-jétől viszont a magánszemélyeknek kell a díjat külön megfizetni a MOHU Mol Zrt. részére
A Képviselő-testület hatásköre, hogy milyen mértékben csökkenti a kommunális adót, ennek a dön-tésnek a meghozatalára az új Képviselő-testületnek az alakuló ülést követően 2024. október 1. után lesz lehetősége.

6. Árak:
Az árak a MOHU MOL Zrt. által meghatározott hatósági árak!

Természetes személyek és költségvetési szervek:

Edényméret

Egyszeri ürítési díj

60 literes szabványos tárolóedény

171 Ft+ ÁFA

80 literes szabványos tárolóedény

228 Ft + ÁFA

120 literes szabványos tárolóedény

342 Ft + ÁFA

240 literes szabványos tárolóedény

684 Ft + ÁFA  

1100 literes szabványos tárolóedény

3 133 Ft + ÁFA

 

Gazdálkodó szervezetek:

Edényméret

Egyszeri ürítési díj

120 literes szabványos tárolóedény

376 Ft + ÁFA

240 literes szabványos tárolóedény

752 Ft + ÁFA

1100 literes szabványos tárolóedény

3 446 Ft + ÁFA

Tompa Város Önkormányzata