Üzletek vasárnapi nyitvatartása

TÁJÉKOZTATÁS

A MAGYAR KÖZLÖNY 2014. december 30. napján megjelent 2014. évi 186. számában közzétételre került a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fent megjelölt törvény értelmében 2015. március 15. napjától az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembevétele mellett szükséges üzletüket nyitva tartani

I.

kiskereskedelmi szektorban a törvényben meghatározott kivételek (gyógyszertárak nyitva tartása; nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartása; közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvar területén kialakított üzlet nyitva tartása; büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenység; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre; a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre; a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre; az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására; a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre; a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre; a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre; a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre; a vendéglátásra; a világörökségi területen található üzletekre; valamint a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre; kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzletre; újságot árusító üzletre; virágot árusító üzletre; sportlétesítményekben üzemelő üzletekre) alá eső üzletektől eltekintve üzlet kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig köteles zárva tartani!

Tájékoztatjuk, hogy kiskereskedelmi tevékenységet az üzletben (dohányboltban, elkülönített helyen) csak a fent megnevezett törvény által lehetővé tett nyitvatartási időben lehet folytatni. Mindazokat a vásárlókat, akik a nyitvatartási időn belül beléptek az üzletbe, a nyitva tartási időn túl – legfeljebb további fél órán belül – ki lehet szolgálni.

II.

A fentiektől eltérően az üzletek adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra, december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között nyitva tarthatnak.

Az adventi vasárnapokra, illetve a tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapra vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, azáltalános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelemi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

Arról, hogy az üzletben kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy a fentieknek megfelel, a kereskedő az ellenőrzéskor köteles teljes bizonyító erejű magánokirati formában nyilatkozni, amelyet – kétség esetén – az ellenőrző hatóság felhívására köteles hitelt érdemlően – de legalább közokiratba foglalt nyilatkozattal igazolni.

Tájékoztatjuk, hogy a fent nevezett törvény értelmében kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira tekintettel – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek nyitva tartására a törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat is megállapíthat.

III.

Végezetül tájékoztatjuk, hogy a fenti jogszabályi rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

A fogyasztóvédelmi hatóság a törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben előírtak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott jogkövetkezmények bármelyikének alkalmazása mellett az első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra; a második jogsértés esetén 30 napra; a harmadik jogsértés esetén 90 napra; bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra köteles az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni!

Kérjük, hogy 2015. március 15. napjától a fenti rendelkezésekre fokozott figyelemmel legyenek, és amennyiben a törvény rendelkezései okán szükséges nyitva tartási idejüket módosítani, a módosítást az illetékes hatóságoknak szíveskedjenek bejelenteni.

 

Barta Attiláné
jegyző