Engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetése

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetésével kapcsolatos módosításról.

Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt. A módosítás értelmében mentesült a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt (ásott vagy fúrt kút), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezte, és az engedély megadásának feltételei fennálltak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés elfogadta az illegálisan kialakított kutak bírságmentes fennmaradására korábban 2018. december 31-ig szóló időpont 2020 végéig történő meghosszabbítását.

Az Országgyűlés a 2018. decemberében a kérelmem beadási határidejét módosította.

A módosítás szerint az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény 28. § alapján   mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően (2018.12.21.) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A fenti módosítás értelmében a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig lehet kérelmezni.

A végrehajtással kapcsolatos eljárási folyamatok sajnos nem változtak!

A NAK azon dolgozik, hogy az illegális kutak fennmaradási engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtörténhessen. Ennek érdekében a köztestület az év elején a jogalkotóval további egyeztetéseket folytat.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó jogszabály módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárásrend

Amennyiben a bejelentéssel és a végrehajtással kapcsolatban változás következik be, úgy arról tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

A bejelentéssel kapcsolatos dokumentumok a város honlapján (www.tompa.hu) az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről szóló tájékoztató (2018. november 09-én feltöltött) végén található a kapcsolódó dokumentumoknál.

Jezsekné Kovács Szilvia
jegyző