Pályázati felhívás pénzügyi vezető munkakör betöltésére

Tompa Város Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tompai Polgármesteri Hivatal
pénzügyi vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6422 Tompa, Szabadság tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat költségvetési szerveinek főkönyvi könyvelése, havi, negyedéves és éves zárlati teendői, a költségvetési szervek jelentéseinek, mérlegjelentéseinek készítése és feltöltése a KGR rendszerbe, analitikus nyilvántartások vezetése.

Az önkormányzat bevételeivel, kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása. A pénzügyi, gazdasági ügyintézők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség
 • Közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy adatszolgáltatása önkéntes és hozzájárul, hogy a Tompai Polgármesteri Hivatal – továbbiakban: mint Adatkezelő, a megadott személyes adatait a pályázati eljárás lezárásáig kezelheti, az alábbi feltételekkel: Az adatkezelésére Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotv.) és a GDPR (EU 2016/679 Rendelete) az irányadó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019 október 15.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Tompai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6422 Tompa, Szabadság tér 3. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/3245/2019. valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezető

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokat Tompa Város Jegyzője bírálja el. A jegyző fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019 október 18.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2019. szeptember 16.

 • www.tompa.hu
 • kozigallas.gov.hu

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tompa.hu honlapon szerezhet.