Pályázati kiírás pénzügyi csoportvezető munkakör betöltésére

Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tompai Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, 6422 Tompa, Szabadság tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat költségvetési szerveinek főkönyvi könyvelése, havi, negyedéves és éves zárlati teendői, a költségvetési szervek jelentéseinek, mérlegjelentéseinek készítése és feltöltése a KGR rendszerbe, analitikus nyilvántartások vezetése.

Az önkormányzat bevételeivel, kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása. A pénzügyi, gazdasági ügyintézők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.
 • Pénzügyi csoportvezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - és emellett
 1. okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy
 2. gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel

kell rendelkeznie.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség
 • ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy adatszolgáltatása önkéntes és hozzájárul, hogy a Tompai Polgármesteri Hivatal – továbbiakban: mint Adatkezelő, a megadott személyes adatait a pályázati eljárás lezárásáig kezelheti, az alábbi feltételekkel: Az adatkezelésére Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotv.) és a GDPR (EU 2016/679 Rendelete) az irányadó.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 77/551-516 -os telefonszámon lehet kérni.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Tompai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6422 Tompa, Szabadság tér 3. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/61-1/2020. valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi csoportvezető

A pályázat elbírálásának módja:
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatokról a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. február 14.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • tompa.hu: 2020. január 7.
 • gov.hu: 2020. január 13.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tompa.hu honlapon szerezhet.