Önkormányzat
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Képviselő-testület nyílt ülése - Meghívó

Készült: 2020. október 22.

cimer kicsiTompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. október 29. (csütörtök) 8:30 órai kezdettel
nyílt ülést tart, melyre Önt ezúton meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Tompa, Szabadság tér 3.

Tervezett napirendi pontok:

1. Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde szakmai program 2020-2023 módosítása
Előterjesztő: Horváthné Tóth Andrea óvodavezető

2. Tompai Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2020. I. félévi tájékoztatója, az Önkormányzat által átadott eszközök használatáról
Előterjesztő: Balázs-Piri Tamás Szövetkezet elnöke

3. Polgármester beszámolója:
- az átruházott hatáskörökről,
- a lejárt határidejű határozatokról
- zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
- a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
- a polgármester jóváhagyott ütemezés szerinti, vagy attól eltérő szabadsága kivételéről szóló tájékoztatás
Előterjesztő: Véh László polgármester

4. Beszámoló a Pénzügyi bizottság 2020. I. félévben végzett munkájáról és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Hornyákné Sivók Ildikó Pb. elnök

5. Jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről és az adóztatásról
Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző

6. Tompa Város Önkormányzata Képviselő - testületének ..../2020.(……) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól
Előterjesztő: Véh László polgármester

7. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Véh László polgármester

8. Tompa külterületi 0111 és 0112 hrsz alatti csatorna megnevezésű ingatlanokra vonatkozó 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes tulajdonba adásáról szóló döntések
Előterjesztő: Véh László polgármester

9. Döntés a Tompai Művelődési Ház vezetőjének fizetésemelés iránti kérelméről
Előterjesztő: Véh László polgármester

10. Újföldi játszótér fenntartásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Véh László polgármester

11. Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása - 521/19 hrsz
Előterjesztő: Véh László polgármester

12. BMÖGF/46-42/2020. számú támogatói okirat alapján Szociális célú tüzelőanyag beszerzés tárgyában indított beszerzés eredményhirdetése
Előterjesztő: Véh László polgármester