Önkormányzat
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Képviselő-testület nyílt ülése - Meghívó

Készült: 2020. szeptember 21.

cimer kicsiTompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. szeptember 24. (csütörtök) 8:30 órai kezdettel
nyílt ülést tart, melyre Önt ezúton meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Tompa, Szabadság tér 3.

Tervezett napirendi pontok:

1. Beszámoló a Bokréta Önkormányzati Óvoda 2019-2020-as nevelési évéről
Előterjesztő: Horváthné Tóth Andrea óvodavezető

2. Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde munkatervének elfogadása a 2020/2021-es évre vonatkozóan
Óvoda munkatervének elfogadása a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan
Előterjesztő: Horváthné Tóth Andrea óvodavezető

3. Polgármester beszámolója:
- az átruházott hatáskörökről,
- a lejárt határidejű határozatokról
- zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
- a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
- a polgármester jóváhagyott ütemezés szerinti, vagy attól eltérő szabadsága kivételéről szóló tájékoztatás
Előterjesztő: Véh László polgármester

4. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben 2020. I. félévben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző

5. A „Tompa-Otthon egy életen át” 2020 Pályázati felhívás 1.számú módosítása
Előterjesztő: Véh László polgármester

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos döntések
1. …../2020. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.
2. Tompa Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat- tervezete
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás.
Előterjesztő: Véh László polgármester

7. A Tompai Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Véh László polgármester

8. …/2020. (…) Tompa Város Önkormányzati rendelete Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző

9. MFP-HPH/2019 kódszámú Polgármesteri Hivatal födémszigetelés munkálatainak elvégzése tárgyában indított beszerzés eredményhirdetése
Előterjesztő: Véh László

10. Közmeghallgatás elrendelése
Előterjesztő: Véh László

11. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. 2020. I. félévi munkájáról
Előterjesztő: Véh László

12. A Tompai Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Véh László

13. A Tompai Városfejlesztési Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: Véh László

14. TOP-1.2.1-16-BK2-2017-00001 azonosító számú, EuroVelo 13 kerékpáros útvonal és környezetének ökoturisztikai fejlesztése tárgyú projekt megvalósítása érdekében szükséges döntés
Előterjesztő: Véh László