Önkormányzat
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Pályázat fogorvos munkakör betöltésére

Készült: 2017. február 01.

Tompa Város Önkormányzat az egészségről szóló 1997. évi CLIV törvény 152. § alapján pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére.

Ellátandó feladat:
Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői és iskola-egészségügyi körzeteiről szóló 15/2016.(VII.11.) önkormányzati rendeletben meghatározott fogorvosi körzet a város teljes közigazgatási területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerinti működtetése

Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként

A fogászati körzet lakosságszáma: 4896 fő (2017. január 2-i állapot szerint)

A fogászati rendelő címe: 6422 Tompa, Kossuth utca 12.

Pályázati feltételek:
•    A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
•    büntetlen előélet

A pályázathoz csatolni kell:
•    a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
•    külföldön szerzett diploma esetén a honosításról szóló határozat,
•    részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
•    egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
•    egészségügyi alkalmasság igazolása,
•    működési nyilvántartási igazolvány másolatát,
•    nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,

A munkakör betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal, legkorábban 2017. július 15. napjától tölthető be.

A munkakör betöltésének jogcíme: a praxis jog ingyenesen megszerezhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.

A pályázat benyújtásának módja:
•    Postai úton, Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (6422 Tompa, Szabadság tér 3.).
•    Személyesen: Tompa Város Polgármesteri Hivatal (6422 Tompa, Szabadság tér 3.) titkárságán
•    A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Elbírálás a pályázat benyújtását követő testületi ülésen. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
•    Egészségügyi Közlöny
•    Saját honlap: www.tompa.hu

Egyéb információk:
•    a pályázat elbírálásnak határideje: 2017. március 31.
•    Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
•    A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik
•    A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Véh László polgármester nyújt a 77/551-500-s telefonszámon.