Önkormányzat
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Városi ösztöndíj pályázat 2018-19 - felhívás

Készült: 2019. február 08.

A Városi ösztöndíj pályázat kiírója és lebonyolítója: Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság tér 3.

A pályázat közzétéve: Tompa Város Önkormányzatának honlapján (www.tompa.hu) valamint kifüggesztéssel Tompa Város Önkormányzat hirdetőtábláján.

Az ösztöndíjprogram alapja: EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek projekt

Az ösztöndíjprogram célja: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magasabb iskolai végzettsége megszerzésének támogatása.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. március 11.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot lezárt borítékban, egy példányban, postai küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának helye: postai úton Tompai Polgármesteri Hivatal 6422 Tompa, Szabadság tér 3. ; személyesen Polgármesteri Hivatal titkársága.

Az ösztöndíj program időbeli ütemezése: 2018. szeptember 01. – 2021. december 31-ig tart. (6 félév)

Részvételi feltételek: az ösztöndíj pályázat benyújtásával nyerhető el. A pályázat tanulmányi félévenként, évente két alkalommal kerül meghirdetésre. Az ösztöndíj megítélése fél tanévre (5 hónapra) vonatkozik.

A pályázaton való részvétel feltételei:

Általános iskolai tanulók esetén:
- tompai állandó lakóhely igazolása
- aktív tanulói jogviszony igazolása (Tompai Szabó Dénes Általános Iskola)
- befejezett 7. évfolyam
- legalább 2,51 tanulmányi átlag
- hátrányos helyzetet vagy halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat

Középiskolai tanulók esetén:
- tompai állandó lakóhely igazolása
- aktív tanulói jogviszony igazolása
- nappali tagozat
-a pályázó a pályázat benyújtásakor a 19 évét ne töltse be
- legalább 2,51 tanulmányi átlag
- hátrányos helyzetet vagy halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat

Felsőfokú intézményben tanulók esetén:
- tompai állandó lakóhely igazolása
- aktív hallgatói jogviszony igazolása
- nappali vagy levelező tagozat
- a pályázó a pályázat benyújtásakor a 25 évét ne töltse be
- hátrányos helyzetet vagy halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat

Egyéb feltételek és kikötések:

Pályázni lehet: a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati adatlap, és a jogosultságot igazoló mellékletek benyújtásával.

Kizáró ok: azon diákok, akik egyéb állami ösztöndíjban részesülnek, nem pályázhatnak.

A 2018/2019-es tanév második félévi ösztöndíjainak odaítéléséről a képviselő-testület dönt az alábbi szempontok alapján:
- általános és középiskolások esetén a 2017/2018-as tanév végi tanulmányi eredmények (bizonyítvány) mérlegelésével
- felsőoktatásban tanulók esetén elegendő a hallgatói jogviszony igazolása

Az ösztöndíj folyósítása átutalással történik az alábbiak szerint:
- általános - és középiskolások esetén 2018. február 01-től június 30-ig havonta, tárgyhó 10. napjáig;
- felsőoktatásban tanuló hallgatók esetében a félév végén egyösszegben utólag, 2019. június 10. napjáig;

A pályázatok elbírálása után az önkormányzat nyilvánosságra hozza a nyertes pályázók nevét és az elnyert ösztöndíj összegét.

A támogatásban részesülőkkel Tompa Város Önkormányzata tanulmányi ösztöndíjszerződést köt.

 

Az ösztöndíj rendelet ide kattintva tekinthető meg

A pályázati adatlap letölthető honlapunk Dokumentumtárából