Önkormányzat
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

„Tompa - Otthon egy életen át” lakhatási támogatás - pályázati felhívás

Készült: 2020. április 15.

EFOP-1.2.11-16-2017-00055 azonosítószámú Esély Otthon-Tompa város népességmegtartó képességének javítása című projekt keretében felújított lakások bérbeadására vonatkozó rendelkezések

 a „Tompa-Otthon egy életen át” lakhatási támogatásra

Pályázati felhívás

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 azonosítószámú, Esély Otthon- Tompa város népességmegtartó képességének javítása „Tompa-Otthon egy életen át” című pályázat keretében lakhatási támogatás pályázatot hirdet 18-35 éves korosztály számára önkormányzati bérlakás ingyenes igénybevételére.

 • A pályázat célja

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati bérlakás pályázati úton történő bérletbe adása legfeljebb 2 éves időtartamra a célcsoportba tartozó fiatalok önálló életkezdésének és családalapításának támogatásának céljából. A pályázati felhívással megpályázható lakás :

 • 6422 Tompa, Szabadság tér 10. 1.em.2 ajtó szám alatti összkomfortos fokozatú gázfűtéses önkormányzati lakás

A bérelt ingatlan összközműves és azonnal költözhető állapotú. A lakás a következő berendezésekkel kerül felszerelésre: szekrény, konyhabútor, ágy, íróasztal, irodaszék,  mosógép, beépített mosogatógép, villanytűzhely, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, laptop internet elérhetőséggel, televízió,  porszívó, étkezőasztal székekkel, kanapé, split klíma, tévészekrény, előszoba bútor, szőnyegek, sötétítő függönyök.

A beköltözőnek megőrzési felelősséget kell vállalnia az ingatlanban lévő eszközök és berendezések tekintetében.

 • A pályázók köre, a támogatás feltételei

A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el.

Támogatás nyújtható azon fiatal részére, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 35. életévét;
 • a lakhatási támogatásban részesített fiatal vagy beköltöző pár, illetve család esetében annak minimum az egyik tagja foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik;
 • aki vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén lakásbérleti szerződést köt az önkormányzattal, és elfogadja a szerződésben foglaltakat;
 • aki nyilatkozatban vállalja, hogy a lakásbérleti szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül állandó lakcímeként az elnyert lakást jelenti be a hatóságok felé;
 • aki nyilatkozatban vállalja, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 azonosítószámú, Esély Otthon- Tompa város népességmegtartó képességének javítása „Tompa-Otthon egy életen át” című projekt programjaiban aktívan részt vesz, és a lakhatási időszak alatt közösségi/önkéntes munkát vállal a Tompa Város Önkormányzatánál, illetve annak intézményeiben vagy tompai civil szervezeteknél legalább évi 20 órában.
 • aki nyilatkozatban vállalja, hogy a közüzemi számlákat havi rendszerességgel fizeti.
 • aki nyilatkozatban vállalja, hogy a lakásbérleti-szerződés aláírásakor kaukcióként 50.000 Ft-ot megfizet az önkormányzat részére.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül(nek):

 

 • aki a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be;
 • aki legalább egy fő, ugyancsak támogatott korcsoportba tartozó személlyel együtt költözik;
 • a gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők;
 • aki a Pályázati Felhívásban jelzett hiányszakmával rendelkezik,
 • aki munka mellett felsőfokú tanulmányokat folytat, felsőfokú szakképzésben vagy OKJ szakképzésben vesz részt;
 • aki vállalja, hogy 24 hónapig lakik a lakásban.

Pályázaton nem vehet(nek) részt:

 • a projektet megvalósító Tompa Város Önkormányzata vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozói (házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér).
 • A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok

 

 • pályázati adatlap;
 • a beköltözni szándékozók személyigazolvány és lakcímkártyáinak egyszerű másolata;
 • iskolai végzettséget tanúsító oklevél;
 • gyermek születési anyakönyvi kivonatának egyszerű másolata (amennyiben releváns);
 • munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony igazolása (pl. munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés) vagy vállalkozói igazolvány;
 • nyilatkozat a lakhatás feltételeiről (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon);
 • nyilatkozat a Tompán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon);
 • nyilatkozat összeférhetetlenségről (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon);
 • minden olyan irat és igazolás, mely az elbírálás során előnyt biztosító, felsorolt elemeket igazolja (amennyiben rendelkezésre áll).

A pályázati adatlap a www.tompa.hu oldalon érhető el. A kitöltött adatlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázati elbírálás alatt a benyújtott pályázatok tekintetében a pályázat kiírója szükség

esetén további dokumentumok benyújtását kérheti.

 • A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatot elektronikusan (az aláírt dokumentumok szkennelt másolatainak benyújtásával) vagy postai úton vagy személyes átadás-átvétel útján, egy eredeti papír alapú példányban kell beküldeni, a Tompai Polgármesteri Hivatal címére (6422 Tompa, Szabadság tér. 3. ) vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre, a pályázati kiírástól számított 15 napon belül.

A pályáztató egyszeri hiánypótlás kiírására jogosult. A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő 5 nap.

A pályázati adatlap és a szükséges csatolandó nyilatkozatok Tompa Város honlapjáról letölthetők.

A lakások kérésre, előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők.

 • A pályázattal elnyerhető támogatás:

A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, ellenben az általa használt bérlemény rezsiköltségének rendszeres megfizetésére köteles (rezsi költség: villamos energia, földgáz, víziközmű-szolgáltatás, hulladék szállítás, telefon, stb.). Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak.

 • Kiválasztási eljárásrend:

Jelen pályázati felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon pályázatok, amelyek megfelelnek a felhívásban foglalt kritériumoknak.

Kizárható az a pályázó, aki a pályázati adatlapon, vagy annak mellékleteiben valótlanságot állít vagy pályázattal összefüggő tényt elhallgat.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a megítélt lakhatási támogatás legfeljebb 24 hónapig nyújtható.

A pályázatokról a döntést Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testülete hozza meg, mely minden pályázóra nézve kötelező.

Az elnyert lakhatási támogatás visszavonásra kerül, amennyiben a pályázó nem írja alá a Tompa Város Önkormányzatával megkötött lakásbérleti szerződést. A megítélt lakhatási támogatás felfüggeszthető vagy megvonható, amennyiben a támogatott nem teljesíti vagy megszegi a lakásbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit.

A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A pályázati felhívás közzétételének helye:

A pályázat a helyben szokásos módon kerül közzétételre.

További tájékoztatás a következő telefonszámon és email címen kérhető: 77/551-521, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hiányszakmák

 • háziorvos,
 • házi gyermekorvos,
 • munkaügyi ügyintéző,
 • mérlegképes könyvelő,
 • közgazdász,
 • pszichológus,
 • fejlesztő pedagógus,
 • logopédus,
 • gyógypedagógus,
 • gyógytornász,
 • informatikus,
 • óvónő,
 • tanár,
 • szakács,
 • ács,
 • hegesztő,
 • villanyszerelő,
 • gázszerelő;