Önkormányzat
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Nyilvános pályázati felhívás: Mercedes Vito eladás

Készült: 2021. augusztus 19.

Tompa Város Önkormányzata pályázat útján értékesítésre meghirdeti az alábbi, műszaki vizsgával rendelkező gépjárművét:

Gyártmány: MERCEDES
Típus: Vito
Rendszám: LIJ-316
Gyártási év: 2009
Műszaki vizsga érvényességi év: 2023.
Km óra állás: 301500 km

A gépjármű vételára: bruttó 2.290. 000 Ft.
A pályázó a felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő harminc napig marad kötve ajánlatához.
A tulajdonjog átírással kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

mercedes vito eladas

A pályázat megjelenésének helye: www.tompa.hu, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Tompa Város facebook oldala, használtautó.hu

Pályázat beadási határideje: 2021. szeptember 3.

Pályázat beadásának helye: Tompa Város Önkormányzata
6422 Tompa Szabadság tér 3.

Pályázat beadásának módja: postai úton vagy személyesen benyújtva, zárt borítékban, egy példányban. A borítékon kérem feltüntetni: „Nyilvános pályázati eljárás MERCEDES VITO ”

A pályázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű árajánlat. Amennyiben a legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlatok között
versenytárgyalást alkalmaz az eladó.

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a soron következő testületi ülésen legkésőbb 2021. szeptember 30. napjáig. A pályázók a pályáztatás eredményéről írásban kapnak tájékoztatást.

A jármű megtekinthető: Kovács Andorral történt előzetes egyeztetést követően a 70/935- 40-32-es telefonszámon, a Tompa, Ady u.5. sz. alatt.

A nyertes ajánlattevő a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 5 napon belül köteles a vételárat egyösszegben átutalni az eladó OTP Nyrt-nél vezetett 11732064-15339106 számú számlájára.

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell:
1. ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
2. a bruttó ajánlati árat,
3. a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait (pl. név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám), nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát, a pályázó átláthatósági nyilatkozatát,
4. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs az önkormányzattal szemben fennálló tartozása
5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követő 30 napig érvényes az ajánlata.