Polgármesteri Hivatal
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Rendkívüli nyitvatartás lesz az EP-választás hétvégéjén a kormányablakokban

Készült: 2019. május 14.

A választások zavartalan lebonyolításához, illetve a választójog gyakorlásához kapcsolódó elemi érdek, hogy a választópolgáraink részére azonnali lehetőséget biztosítsunk lejárt érvényességű okmányainak megújítására.

Mindezekre tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal illetékességi területén műkö­dő kormányablakok/ okmányirodák az Európai Parlamenti választások napját megelőző na­pon, azaz 2019. május 25. napján (szombaton) 8 és 14 óra között, 2019. május 26. napján (va­sárnap) meghosszabbított nyitvatartási idővel - reggel 6 órától este 19 óráig - állnak a név­jegyzékben szereplő választópolgárok rendelkezésére a személyazonosításra alkalmas okmá­nyok:

  • állandó személyazonosító igazolvány - átvételére,
  • útlevél - átvételére, magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban,
  • kártya formátumú vezetői engedély - átvételére,

valamint a személyi azonosítót (ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása, amennyiben nem rendelkezik más érvényes személyazonosító okmánnyal) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány csak és kizárólag annak pótlásának  intézésére.

A lakcímet igazoló hatósági igazolvány esetében csak és kizárólag annak pótlására lesz lehetőség, új lakcím létesítésére nem.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyar állampolgárok.

A személyazonosító igazolvány, az útlevél, valamint a kártya formátumú vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmező személyes megjelenésre köteles.

Az ügyintézéskor be kell mutatni a nagykorú kérelmezőnek az alábbi iratokat, illetve csatolnia:

  • lejárt (egy éven belül) személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
  • lakcímigazolvány
  • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival.

Milven költségei vannak az eljárásnak?

A személyazonosító igazolvány eljárása illetékmentes.

Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal. Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap.

Az útlevél eljárási illeték differenciált, függ az eljárás típusától, az útlevél érvényességi idejétől, valamint a kérelmező életkorától is.

Rendes eljárásban (20 napon belül, sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított 5 évig érvényes magánútlevélnél 7500 forint, 10 évig érvényes magánútlevélnél 14000 forint.

  1. március 16. napjától illetékmentes a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.

Soron kívüli kérelem illetéke (az alapeljárás illetékén felül):

-azonnali eljárásban: alapilleték + 39.000 .-Ft (1 napos gyártási idő).

A rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét és a választott különleges eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell megfizetni, ha az új út okmány elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra.

Az okmányátvétele ebben az esetben: Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi Hivatala Központi Okmányiroda

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 110. szám

Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a XIII. Kerületi Hivatalnál - 1133 Budapest, Visegrádi utca 110. szám - nyújtották be, a vezetői engedély - az erre irányuló kérelem esetében - soron kívül kiadható. A vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint.

Fentiekre tekintettel a kormányablakok/okmányirodák meghosszabbított nyitvatartási idejében az állampolgároknak lehetőségük adódik a szavazásra jogosító személyi okmányok megújítására, pótlására és - ha szükséges ideiglenes személyi azonosító igazolvány kiállításával is - garantálható a szavazáshoz szükséges okmányok biztosítása.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)