Kézilabda és labdarúgás sportfejlesztési program 2024

A kézilabda és labdarúgás sportfejlesztési programok, valamint a programokat jóváhagyó határozatok letölthetők honlapunk Dokumentumtárából.

Kézilabda és labdarúgás sportfejlesztési program 2023

A kézilabda és labdarúgás sportfejlesztési programok, valamint a programokat jóváhagyó határozatok letölthetők honlapunk Dokumentumtárából.

Kézilabda és labdarúgás sportfejlesztési program

A kézilabda és labdarúgás sportfejlesztési programok, valamint a programokat jóváhagyó határozatok letölthetők honlapunk Dokumentumtárából.

Tompai Községi Sportegyesület - labdarúgás sportfejlesztési program

A Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta a Tompai Sportegyesület labdarúgás sportfejlesztési programját.

A jóváhagyó határozat letölthető honlapunk Dokumentumtárából.
A sportfejlesztési program tervezet letölthető honlapunk Dokumentumtárából.

Tompai SE kézilabda sportfejlesztési programja

A Magyar Kézilabda Szövetség jóváhagyta a Tompai Sportegyesület kézilabda sportfejlesztési programját.

A jóváhagyó határozat letölthető honlapunk Dokumentumtárából.
A sportfejlesztési program tervezet letölthető honlapunk Dokumentumtárából.

Tompai Sportegyesület - sportfejlesztési program módosításának jóváhagyása

Iktatószám: ki/JHMOD01-06049/2018/MKSZ
Ügyszám: be/SFP-06049/2018/MKSZ

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a(z) Tompai Sportegyesület (székhelye: 6422 Tompa Rákóczi utca 10 , adószáma: 19972226-1-03, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a következő módosító
H A T Á R O Z A T O T
A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése, a 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre
módosítom...

A határozat letölthető honlapunk Dokumentumtárából.