Pályázati felhívás önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására: Táncsics u. 1/3.

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévő piaci bérlakás bérleti jogának megszerzésére:

A lakás címe: 6422 Tompa Táncsics utca 1. 3 ajtó

Bérbeadás időtartama: Tompa Város Képviselő-testületének döntése után, 3 év határozott időre

A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében a polgármester – a bérlő lakásbérleti jogviszony lejártát legalább harminc nappal megelőzően benyújtott kérelme alapján – pályázati eljárás lefolytatása nélkül a bérleti időtartamát legfeljebb egy alkalommal, három év határozott időtartamra meghosszabbíthatja.

Komfortfokozata: összkomfortos, központi fűtéses, gáz vagy villanytűzhellyel felszerelt, bútorozatlan

Alapterülete: 36 m2

Helyiségek: 1 Szoba, Konyha, Kamra, Közlekedő, Fürdőszoba

Teljes pályázati anyag letöltése

"Tompa-Otthon egy életen át" című lakhatási támogatásra benyújtott pályázatok nyertesei

EFOP-1.2.11-16-2017-00055 azonosító számú Esély Otthon-Tompa város népességmegtartó képességének javítása című pályázat "Tompa-Otthon egy életen át" című lakhatási támogatásra benyújtott pályázatok nyertesei:

1. Erdődi Mónika 6422 Tompa Szabadság tér 2/1.
2. Szegedi Szabolcs és Szegedi-Kiss Friderika 6422 Tompa Szabadság tér 2/3.
3. Csató Regina 6422 Tompa Szabadság tér 2/4.
4. Sőregi Sándor és Nagy Dominika 6422 Tompa Szabadság tér 10. 1. em .1 ajtó

Inkubátorház helyiségeinek bérletére vonatkozó pályázat (Tompa, Attila utca 72.)

Tisztelt Érdeklődők!

Tompa Város Önkormányzata pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására.

A pályázat tárgya: 6422 Tompa, Attila utca 72 szám, 1522/2 hrsz. szám alatti ingatlanon lévő alább részletezett ingatlan helyiségeinek bérbeadása mikro-, kis- és középvállalkozások indítása, fenntar-tása, további működtetése, illetve növekedésének elősegítése, továbbá tevékenységük megerősítése és fejlesztése, piaci integrációjuk, pozíciójuk erősebbé tétele céljából.

A teljes kiírás ide kattintva letölthető

Hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt tompai Lakosok!

1. Mint Önök előtt is ismert, 2023. július 1-jétől a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. látja el. A lakosság a közmeghallgatásokon és az Ön-kormányzat honlapján kapott a fenti változásról tájékoztatást.

Tekintettel, hogy 2024. júniusban egy évvel az új rendszer elindulását követően vált ismertté a ma-gánszemélyek által fizetendő hulladékszállítási díj összege, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a magánszemély ingatlanhasználóktól visszamenőleg 2023. július 1. - 2024. június 30. napjáig tartó időszakra fizetendő hulladékgazdálkodási díjat teljes egészében átvállalja és kifizeti az ingatlantulajdonosok helyett. Tehát a 2023. második félévi és a 2024. első félévi kommunális adóból befolyt összeget az Önkormányzat ezen feladat finanszírozására fordította.

2024. július 1. napjától a kiküldött tájékoztató alapján minden ingatlanhasználónak szerződést kell kötnie a MOHU MOL Zrt-vel.

Pályázat üzlethelyiség hasznosítására (Tompa, Rákóczi u. 10.)

Nyilvános pályázati felhívás

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete PÁLYÁZATOT ír ki üzlethelyiség hasznosítására

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján kívánja hasznosítani a Tompa belterület 523. hrsz. felvett, természetben Tompa, Rákóczi u. 10. szám alatt lévő, 69,37 nm alapterületű üzlethelyiséget, a korábbi Sport Presszót.

Az ingatlan a következő helyiségekből áll: vendéglátó egység, férfi mosdó, női mosdó, raktárhelyiség-személyzeti mosdó és fedett terasz.

Hasznosítás célja: vállalkozási-szolgáltatási tevékenység, a helyiségben vendéglátás, sporttevékenység, egyéb szolgáltató tevékenység végezhető.

A bérlet időtartama: 2024. augusztus 1. - 2026. december 31.-ig terjedő határozott időszakra szól.

Nyári gyermekfelügyelet

Tompa Város Önkormányzata nyári gyermekfelügyeletet biztosít a Tompai Művelődési Házban 2024. július 8-tól 2024. augusztus 16-ig, munkanapokon 8:00 és 14:00 között azon tompai lakcímmel rendelkező, általános iskolás korú gyermekek részére, akiknek nappali felügyelete a szülő munkája miatt nem vagy nehezen megoldható.

Az Önkormányzat a gyermekfelügyelet alatt egyszeri melegétkezést biztosít napi bruttó 500,- Ft étkezési hozzájárulás ellenében gyermekenként és naponként. Tízórairól a szülőnek kell gondoskodnia.

A jelentkezéseket 2024. július 4. 12:00 óráig tudjuk fogadni a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájában vagy e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. A jelentkezéskor szíveskedjenek benyújtani a gyermek háziorvosa által kiadott igazolást arról, hogy a gyermek nem fertőző beteg.

A gyermekfelügyelettel kapcsolatban további tájékoztatást kérhetnek 07.02-án és 07.03-án a 77/551-517 telefonszámon.

Pályázati felhívás üzemcsarnok bérbeadására - (Dózsa György utca 74., C épület)

1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Tompa Város Önkormányzata
6422, Tompa, Szabadság tér 3.

2. Pályázat célja:
Tompa Város Önkormányzat tulajdonát képező Tompa belterület 254/23. hrsz-ú ingatlanon található III. üzemcsarnok (6422 Tompa, Dózsa György utca 74., C épület) ellenérték fejében történő bérbeadása

3. Pályázat tárgya:
6422 Tompa Dózsa György utca 74., C épület, 254/23 hrsz. szám alatti ingatlanon lévő alább részletezett III. iparcsarnok ingatlan bérbeadása ipari termelő, és/vagy szolgáltató és/vagy kereskedelmi tevékenység céljából

A teljes pályázati csomag ide kattintva letölthető

„Tompa-Otthon egy életen át” lakhatási támogatás 2024

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 azonosítószámú, Esély Otthon- Tompa város népességmegtartó képességének javítása „Tompa-Otthon egy életen át” című pályázat keretében lakhatási támogatás pályázatot hirdet 18-35 éves korosztály számára önkormányzati bérlakások ingyenes igénybevételére.

Pályázati csomag letöltése

Városi kitüntetések adományozása

Felhívás

Tisztelt Tompaiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tompa Város Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta a városi kitüntetések adományázásról szóló 3/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendeletét, mellyel az alábbi kitüntetéseket hozta létre:

a) TOMPA VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJ
b) TOMPA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT DÍJ
c) TOMPA VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT DÍJ
d) TOMPA VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
A díjak azon személy(ek)nek adományozható(ak), aki, vagy akik a munkájukkal, tevékenységükkel a város fejlődését előmozdították, hozzájárultak városunk szellemi gyarapodásához, munkájuk példaként állítható a város közössége elé.

e) TOMPA VÁROSÉRT DÍJ
Ebben a kitüntetésben az részesülhet, aki a település közösségének szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, hosszú időn át folytatott kiemelkedő munkálkodást, életműve méltó a kitüntetésre.

Járási menetrendi egyeztetési eljárás

Tisztelt Tompai Lakosok!

Az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft Közszolgáltatási Igazgatósága megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy a 2024/2025. évi vasút és autóbusz menetrendeket érintően járási menetrendi egyeztetési eljárást indít.

A települési önkormányzatok ezen eljárás keretein belül észrevételeket és javaslatokat tehetnek az autóbusz menetrendekkel kapcsolatban, majd ezt a megadott elektronikus felületre feltölthetik.

A felmerülő igények összegyűjtése érdekében ezért felmérést végzünk a lakosság körében.

Tájékoztatom Önöket, hogy lehetőségük van javaslatot vagy észrevételt tenni a jelenlegi autóbusz menetrenddel kapcsolatban.

Észrevételeiket vagy javaslataikat várjuk személyesen a Tompai Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában, vagy elektronikus formában a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. felületen 2024. május 6-ig.

Tisztelettel:
Véh László
Tompa Város Polgármestere