Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a kereskedelemben

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett.

A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség.

Tájékoztató a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Illetékességi terület: Tompa közigazgatási területe

1.  Vonatkozó jogszabályok

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

A Kertv. hatálya a kereskedelmi tevékenység, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásának, továbbá a termékek forgalmazásának alapvető követelményeire és ellenőrzésére terjed ki.

A Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyitva tartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes kereskedelmi formákban való folytatásának részletes szabályait állapítja meg.