Hírek, információk
E-ügyintézés

e ugyintezes

Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig
Fejlesztések, beruházások
Hivatkozások

magyar falu program logo

 mak altalanos banner

 

bunmegelozesi projekt 2013
A Polgárőr Egyesület Tompa vissza nem térítendő támogatást nyert el a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó jogcím keretében.

 

napenergia
Az iskolai étteremkonyhánál
felszerelt naperőmű
teljesítmény-adatai
ide kattintva megtekinthetők

 

360halasikisterseg
Virtuális séta Tompán

 

polgaror tompa

 

 Együttműködő médiapartnerünk:
logo halasihir

 

elbir logo

 

nemzeti jogszabalytar resize

 

mak logo

 • A városháza
 • Szabó Dénes Általános Iskola
 • Kapisztrán Szent János templom
 • Játszótér a központi parkban
 • Művelődési Ház
 • Naperőmű az iskolai étteremkonyha tetején
 • Piaccsarnok
 • Redl-kastély
 • Sétány a központi parkban
 • Szent Anna templom
 • Szökőkút a város főutcáján
 • A Kapisztrán Szent János templom kertje
 • Gyűjtemények Háza (helyi múzeum)

"Tompa-Otthon egy életen át" 2020 ösztöndíj program

A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdetésre került a "Tompa-Otthon egy életen át" 2020 ösztöndíjprogram.

Tompa Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 kódszámú, "Esély Otthon - Tompa város népességmegtartó képességének javítása" című pályázatának megvalósításával - a felhívásban megfogalmazott célokhoz igazodva – járul hozzá a Tompán élő fiatalok helyben maradásához.

Két féle összegű ösztönzőre volt lehetősége a tompai 18-33 éves korosztályú fiataloknak pályázni:

 • OKJ-s képzés, illetve szakgimnáziumi képzés esetén havi bruttó 50 000 Ft
 • felsőfokú tanulmányok esetén havi bruttó 100 000 Ft juttatásban részesülnek a nyertes fiatalok.

A támogatás mindkét esetben adó és járulékmentes.

Több mint 30 pályázat érkezett be az idei évben. A pályázat eredeti költségvetése alapján maximum 20 fő részére volt tervezve ösztöndíj, azonban látva a sok benyújtott pályázatot, arra a döntésre jutott az Önkormányzat, hogy a lehetőségek maximumát kihasználva megpróbál minél több fiatalnak lehetőséget biztosítani. Ennek eredményeként elmondható, hogy az idei évben 32 fő részesül 10 hónapon keresztül ösztöndíjban, így összesen 24 900 000 forintnyi ösztöndíj kerül kifizetésre.

Lakhatás

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 azonosítószámú, Esély Otthon- Tompa város népességmegtartó képességének javítása „Tompa - Otthon egy életen át” című pályázat keretében lakhatási támogatás pályázatot hirdet 18-35 éves korosztály számára önkormányzati bérlakások ingyenes igénybevételére.

A pályázat megvalósításakor öt kormányzati szolgálati lakást újítottak fel Tompán, melyek közül négy esett át teljes infrastrukturális fejlesztésen. A fejlesztések során korszerűsítésre került a villanyhálózat, vízvezetékrendszer, a padlózat, valamin új berendezések, háztartási gépek és bútorok is helyet kaptak.

A nyílt pályázatra olyan 18-35 év közötti fiatalok adhatták be jelentkezéseiket, akik Tompa városában éltek, vagy oda kívántak letelepedni. Az önkormányzat 2020 márciusában köthette meg lakásbérleti szerződését a kiválasztott személyekkel, akik két évig – a közüzemi költségeken kívül – térítésmentesen használhatják az ingatlanokat.

"Tompa - Otthon egy életen át" 2019 ösztöndíj program

2019-ben indult el a "Tompa - otthon egy életen át" című ösztöndíj program.

2019-ben 7 fiatal pályázta meg az ösztöndíj lehetőséget, mind a 7 ember pályázata megfelelt a felhívásban feltüntetett kritériumoknak, így benyújtott jelentkezésük pozitív elbírálásban részesült. 

A programra azon személyek jelentkezhettek, akik:

 • Tompán életvitel szerűen tartózkodnak, vagy az ösztöndíj folyósítását követően Tompára állandó lakcímre bejelentkeznek, lakóhelyként Tompát választani szándékozzák (beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalt, valamint a letelepülő fiatalt is);
 • 18-33 évesek (előnyben részesülnek a 25. életévet be nem töltöttek)
 • A pályázat benyújtásakor 8 általános iskolai végzettségre, érettségire,- vagy már meglévő diplomára épülő szakképesítést, érettségire épülő szakképesítést, felsőfokú végzettséget, vagy újabb felsőfokú végzettséget kívánnak szerezni.

Az ösztöndíj mértéke:

 • 2019 évben folyamatosan induló, OKJ-s képzésben való részvétel esetén: bruttó 50.000,-Ft/hó
 • 2019.09.01-től: szakgimnáziumi középfokú végzettség megszerzésére irányuló, 2019/2020-as tanévre vonatkozó tanulmányok esetén: bruttó 50.000,-Ft/hó
 • 2019.09.01-től: felsőfokú végzettségre vagy az arra épülő újabb diploma megszerzésére irányuló, 2019/2020-as tanévre vonatkozó felsőfokú tanulmányok folytatása esetén: bruttó 100.000,-Ft/hó

10 hónapig került folyósításra az ösztöndíj, így összesen a 7 fő részére 6 000 000 Ft került kifizetésre adó és járulékmentesen.

Az ösztöndíj szerződések 2019. augusztus 29-én kerültek aláírásra.

Iskolai étkezés befizetésének időpontjai

Iskolai étkezés 2021. január havi térítési díj befizetésének időpontjai:

2021.01.11-én (hétfő) de. 8:30-12:00 du.13:00-16:00 óráig
2021.01.25-én (hétfő) de. 8:30-12:00 du.13:00-16:00 óráig

Helyszín: Tompai Polgármesteri Hivatal (6422 Tompa Szabadság tér 3.) 8-as számú irodája

GINOP 5.3.13 Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása projekt

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Államkincstár és az OFA Nonprofit Kft. együttműködésében elindult a „GINOP 5.3.13-20, a Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” program.

A tájékoztató brossúra ide kattintva letölthető.
Az ügyféltájékoztató ide kattintva letölthető.

Fontos és hasznos visszajelzés számunkra, ha a program iránt érdeklődő kismamák (kispapák) az IGÉNYFELMÉRŐT ki tudják tölteni, ez alapján tudjuk aktuális információkkal ellátni, illetve a konkrét programokba Őket bevonni.

Kocsis Ramóna
mentor

Tájékoztató támogatásokról

Tompa Város Önkormányzatának tájékoztatása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójában megítélt támogatásokról

Tompa Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló Szabályzatában foglaltak és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (IX.29.) rendeletének 1. számú melléklet 10. pontja alapján átruházott hatáskörében Tompa Város Polgármestere elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára beérkezett pályázatokat.
A beérkezett pályázatok típusáról, a pályázók és a támogatottak számáról, az egyéb lényeges adatokról, valamint a támogatások összesített adatairól az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az „A” típusú pályázati kiírásra összesen 7 tompai lakóhellyel rendelkező tanuló nyújtotta be pályázatát.
Mindegyik hallgató támogatási igénye elfogadásra került.
A polgármester mind a 7 pályázó részére 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi féléven át (a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére) nyújtandó támogatásról döntött, havi 5000.-Ft/fő önkormányzati önrésszel, azaz fejenként 50.000 Ft, összesen a 7 támogatott részére 350.000.-Ft összegben.

A „B” típusú pályázati kiírásra 2 tanuló nyújtotta be pályázatát, akik háromszor tíz hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi féléven át (a 2021/2022. tanévre, a 2022/2023. és a 2023/2024. tanévre vonatkozóan) részesülnek támogatásban, havi 5000.-Ft/fő önkormányzati önrésszel. A támogatottaknak a futamidő alatt fejenként, összesen 150.000.-Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat, azaz a két támogatott részére összesen 300.000 Ft önkormányzati önrészű támogatást.

Tompa Város Önkormányzata

Ügyfélfogadási szünet lesz a Kiskunhalasi Járási Hivatal Tompai Kormányablakánál

Áramszünet miatt szünetel az ügyfélfogadás 2020. november 30. napján (hétfőn) a Tompa, Szabadság tér 1. szám alatti kormányablakban.

Kérelmeiket a 1818-as telefonszámon, vagy az idopontfoglalo.kh.gov.hu felületen történő időpontfoglalást követően a Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19. szám alatti kormányablakban nyújthatják be.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Pályázat: gazdasági vezető munkakör betöltésére

Tompa Város Jegyzője  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tompai Polgármesteri Hivatal
gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, 6422 Tompa, Szabadság tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat költségvetési szerveinek főkönyvi könyvelése, havi, negyedéves és éves zárlati teendői, a költségvetési szervek jelentéseinek, mérlegjelentéseinek készítése és feltöltése a KGR rendszerbe, analitikus nyilvántartások vezetése.

Az önkormányzat bevételeivel, kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása. A pénzügyi, gazdasági ügyintézők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Bővebben ...

Álláshirdetés: élelmezésvezető munkakör

A Tompai Városfejlesztési Kft élelmezésvezető munkakörbe munkatársat keres.

Fényképes motivációs levelet a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre várjuk, fizetési igény megjelölésével.
Gyakorlat előnyt jelent!

Határidő: 2020.december 05.

Jakus Tünde ügyvezető

Tájékoztató a Védőnői Szolgálat működéséről

Tisztelt Szülők!

Hivatkozva a 2020.november 7-én az NNK által kiadott eljárásrendre a 2020.évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban a Védőnői Szolgálat vonatkozásában, az alábbiakban módosul a területi védőnői ellátás rendje.

A családok és a védőnők egészségének védelme érdekében törekedni kell a védőnő- gondozott találkozások számának minimalizálására, a távkonzultáció előtérbe helyezésére.

AZ EGÉSZSÉGES (orvossal tartott és védőnői) TANÁCSADÁSON
- kizárólag a védőoltások beadására lesz lehetőség.
- a váróban egy szülő tartózkodhat gyermekével, azok, akik aktuálisan oltásra várnak, más nem! Tehát egyéb rokon sem!
- testvérek oltása esetén egy szülő bent lehet a gyermekkel, a másik szülő vagy rokon kint a másik oltásra váró gyermekkel. Amíg az adott gyermeket oltjuk, a többi szülő gyermekével KINT, a rendelőn kívül várakozik. A kint várakozóknak javasoljuk a szükséges távolság kb. 2 m betartását. Ne fogjanak kezet, ne adjanak puszit, ne ölelgessék egymást és figyeljenek arra, hogy gyermekeinek se engedjék meg ezeket!
- Tanácsadásra KIZÁRÓLAG telefonon vagy e-mailen, messengeren kérhetnek időpontot!
- A kötelező státuszvizsgálatok, súlymérések egyéni megbeszélés és egyeztetés útján történnek.
- A tanácsadáson csak tünetmentes, egészséges személy vehet részt!
- A gondozott személy/szülő valamint a 6éves, és annál idősebb gyermek viseljen maszkot!
- fertőtlenítő kézmosás/kézfertőtlenítő használata be és kilépéskor kötelező!

VÁRANDÓS TANÁCSADÁS
- Akinek van választott szülész-nőgyógyász szakorvosa, az egyeztesse a vizsgálatokat az orvosával
- a protokollban előírt kötelező vizsgálatok jelenleg nem változnak (Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban az UH és a vérvételek)
- Védőnői várandós tanácsadásra van lehetőség, kizárólag egyeztetett időpontban!

LÁTOGATÁS
- családlátogatás csak a legindokoltabb esetekben fog megtörténni (újszülött, fokozott gondozott, várandós)

Kérjük a fentiek elfogadását, illetve együttműködésüket!

Védőnői Szolgálat
Tompa, Bem u 47
06-77-551-529
Péter-Szabó Ottóné: 06-70-333-65-79, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kucsó Istvánné: 06-70-337-47-43, 06-70-459-30-46, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Polgármesteri köszöntő
Közelgő események
Nincsenek események
Hibabejelentés

Elektromos hálózattal kapcsolatos hibabejelentés:
+36-62/565-881
(a hibabejelentés fogadást az NKM Áramhálózati Kft., mint elosztói engedélyes üzemelteti)

A hibabejelentés menüpontjai:
1. Közvetlen életveszéllyel kapcsolatos bejelentés
2. Hálózati károkozással kapcsolatos bejelentés*
3. Áramellátás hiányának bejelentése*
4. Közvilágítási hibával kapcsolatos bejelentés

*Az ügyintézéshez kérjük, készítse elő 10 számjegyű fogyasztási hely azonosítóját, amelyet áramszámlája utolsó oldalán, kiemelt vastag számmal talál!

Településünkön a háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., mint szolgáltató végzi.
Kérjük Önöket, hogy a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken jelezzék.
06-62-777-234
https://www.telepulestisztasag.hu/elerhetosegek

Közvilágítási hiba bejelentése:
https://www.nkmenergia.hu/aram/kozvilagitasi_hibabejelentes/

Időjárás

Felhőkép
Felhőkép

Hőtérkép
Hőtérkép

Széltérkép
Széltérkép

www.idokep.hu

Látogatóink
Ma:Ma:28
Tegnap:Tegnap:360
Összesen:Összesen:803537
Statistik created: 2021-01-22T01:19:47+01:00