Sétány a település főutcáján
Tompa város látképe
Városháza
Bokréta Önkormányzati Bölcsőde
Kapisztrán Szent János-templom
Sétány a központi parkban
Művelődési Ház
Bokréta Önkormányzati Óvoda
Piaccsarnok
Redl-birtok
Sulyok József játszótér
Tompai Szabó Dénes Általános Iskola
Szent Anna-templom

Tájékoztató a “Nyári diákmunka 2024” programról

Az előző évekhez hasonlóan a 2024. évben ismét meghirdetésre kerül a "Nyári diákmunka 2024." program.

A program célcsoportja: 16-25 év közötti (16. életévét már betöltött!), nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal, Tompa városában lakcímmel rendelkező diákok.

Tompa Város Önkormányzata a program keretén belül 15 fő diák, 1 hónap időtartamra, napi 6 órás foglakoztatására kap támogatást.

Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezési határidő: 2024. június 13-19. csütörtök 16:00 óráig!

Tájékoztató a várható áramszünetekről

Tisztelt Lakosok!

Az áramszolgáltató értesítése alapján június hónapban az alábbi helyszíneken és időpontokban várható áramszünet településünkön.
(További információ: www.mvmnext.hu)

Áramszünet Tompán

Tisztelt Érintettek!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. a közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok: 2024.06.20. 12:00 - 16:00

Területek:
Belső Újsor tanya 3-35,6-34
Felsősáskalapos tanya 63,62
Mátyás utca 31-67,30-58
Vörösmarty utca 15-37,14-36

FELHÍVÁS - amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a Grapevine flavescence dorée phytoplasma (aranyszínű sárgaság) zárlati károsító fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca, mint rovarvektor (Scaphoideus titanus) megjelenését és fejlődését Bács-Kiskun vármegye területén figyelemmel kíséri. A Kormányhivatal növényvédelmi felügyelői az elmúlt napokban a vármegye több pontján észlelték az amerikai szőlőkabóca lárvakelését és az L1-es lárvák megjelenését a szőlőültetvényekben.

A felhívás ide kattintva letölthető

Hivatásos gondnok képzés

Tisztelt Érdeklődők!

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal hivatásos gondnoki képzést szervez.

Kapcsolódó dokumentáció letöltése

Inkubátorház helyiségeinek bérletére vonatkozó pályázat (Tompa, Attila utca 72.)

Tisztelt Érdeklődők!

Tompa Város Önkormányzata pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására.

A pályázat tárgya: 6422 Tompa, Attila utca 72 szám, 1522/2 hrsz. szám alatti ingatlanon lévő alább részletezett ingatlan helyiségeinek bérbeadása mikro-, kis- és középvállalkozások indítása, fenntar-tása, további működtetése, illetve növekedésének elősegítése, továbbá tevékenységük megerősítése és fejlesztése, piaci integrációjuk, pozíciójuk erősebbé tétele céljából.

A teljes kiírás ide kattintva letölthető

Pályázati felhívás üzemcsarnok bérbeadására - (Dózsa György utca 74., C épület)

1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Tompa Város Önkormányzata
6422, Tompa, Szabadság tér 3.

2. Pályázat célja:
Tompa Város Önkormányzat tulajdonát képező Tompa belterület 254/23. hrsz-ú ingatlanon található III. üzemcsarnok (6422 Tompa, Dózsa György utca 74., C épület) ellenérték fejében történő bérbeadása

3. Pályázat tárgya:
6422 Tompa Dózsa György utca 74., C épület, 254/23 hrsz. szám alatti ingatlanon lévő alább részletezett III. iparcsarnok ingatlan bérbeadása ipari termelő, és/vagy szolgáltató és/vagy kereskedelmi tevékenység céljából

A teljes pályázati csomag ide kattintva letölthető

A 150. sz. Soroksár-Kelebia vasútvonal fejlesztési projekt - elektrotermikus hegesztési munkák

Tisztelt Lakosok!

A 150. sz. Soroksár-Kelebia vasútvonal fejlesztési projekthez kapcsolódóan tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi útátjárókan Társaságunk bal vágány elektrotermikus hegesztési munkákat fog végezni, ezért az útátjárókban TELJES ÚTZÁR lesz:

1. Tompa, Kelebia 1508+36 hmsz szelvényben található szintbeni útátjáró (- Kőrösoldal-Újföld utca) teljes zárásának időpontjai:
2024. június 12. 5:00 - 12:00 óráig.

Az átjáró helye: (101-es vasúti átjárónál)
atjaro lezaras 20240612 500 1200

Kerülőút:
- 1476 hmsz. jelű szintbeni útátjáró (Belsőújsor) felé

2. Tompa- Kelebia 1527+23 hmsz szelvényben található szintbeni útátjáró teljes zárásának időpontjai: 2024. június 12. 12:00 - 19:00 óráig. (tartaléknap:
2024. június 13. 5:00 – 12:00)

Az átjáró helye: (Belsőújsornál lévő átjáró)
atjaro lezaras 20240613 500 1200

Kerülőút:
- 1553+74 hmsz. útátjáró, 5501 j. Országos közút (Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u., Tompa, Belsőújsor tanya )

A fenti időszakban az átjárás nem lesz lehetséges a vasúti átjárón!

Amint a fenti munka elvégzésre került, az átjárón való átközlekedés biztosításra kerül.
Együttműködésüket és türelmüket előre is köszönjük!

V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iskolai étkezés befizetésének időpontjai

Iskolai étkezés 2024. június havi térítési díj készpénzes befizetésének időpontjai:

2024.06.12-én (szerda) de. 8:30-12:00 du.12:30-15:00 óráig
2024.06.19-én (szerda) de. 8:30-12:00 du.12:30-15:00 óráig

Helyszín: Tompai Polgármesteri Hivatal (6422 Tompa Szabadság tér 3.)

„Tompa-Otthon egy életen át” lakhatási támogatás 2024

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00055 azonosítószámú, Esély Otthon- Tompa város népességmegtartó képességének javítása „Tompa-Otthon egy életen át” című pályázat keretében lakhatási támogatás pályázatot hirdet 18-35 éves korosztály számára önkormányzati bérlakások ingyenes igénybevételére.

Pályázati csomag letöltése

Tájékoztató a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A 2024. évben, a nyári szünetben az erre jogosultak 2024. július 1. és 2024. augusztus 29. közötti munkanapokon vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést .

Az ételt saját ételhordóban vihetik el 11 és 13 óra között a Szabó Dénes Általános Iskola udvarán lévő Városi Konyháról (cím: Tompa, Szabadság tér 4/B.).  

A jogosultak részére Tompa Város Polgármesteri Hivatala személyre szóló tájékoztató levelet küldött ki.

A szünidei gyermekétkeztetést minden egyes jogosult gyermek esetében külön-külön igényelni kell – melyet a kiküldött Nyilatkozaton kell megtenni.

A nyilatkozatot 2024. június 20. napjáig kell visszajuttatni a Polgármesteri Hivatal 6-os irodájába, amennyiben igénybe szeretné venni, a nyári szünetben a szolgáltatást.

 

Városi kitüntetések adományozása

Felhívás

Tisztelt Tompaiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tompa Város Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta a városi kitüntetések adományázásról szóló 3/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendeletét, mellyel az alábbi kitüntetéseket hozta létre:

a) TOMPA VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJ
b) TOMPA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT DÍJ
c) TOMPA VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT DÍJ
d) TOMPA VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
A díjak azon személy(ek)nek adományozható(ak), aki, vagy akik a munkájukkal, tevékenységükkel a város fejlődését előmozdították, hozzájárultak városunk szellemi gyarapodásához, munkájuk példaként állítható a város közössége elé.

e) TOMPA VÁROSÉRT DÍJ
Ebben a kitüntetésben az részesülhet, aki a település közösségének szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, hosszú időn át folytatott kiemelkedő munkálkodást, életműve méltó a kitüntetésre.

magyar falu program logo
bunmegelozesi projekt 2013
A Polgárőr Egyesület Tompa vissza nem térítendő támogatást nyert el a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó jogcím keretében.
polgaror tompa
Együttműködő médiapartnerünk:
logo halasihir
elbir logo
nemzeti jogszabalytar resize