Letöltési kategóriák Keresés Vissza
Tematika szerinti kategória: Képviselő-testület határozatai 2020
Fájlok: 1. oldal / 2 «ElsőElőző12TovábbUtolsó»
 
Összes fájl kijelölése:
Fájlok: 12
pdf0 Kivonat a Képviselő-testület 2020. október 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

80/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde módosított szakmai programja 2020-2023

81/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
A Tompai Értékesítő és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet 2020. I.-III. negyedévi tájékoztatása, az Önkormányzat által átadott eszközök használatáról

82/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolója:
- az átruházott hatáskörökről,
- a lejárt határidejű határozatokról
- zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
- a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
- a polgármester jóváhagyott ütemezés szerinti, vagy attól eltérő szabadsága kivételéről szóló tájékoztatás

83/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
Pénzügyi Bizottság beszámolója a 2020. I. félévben végzett munkájáról

84/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
Jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről és az adóztatásról

85/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

86/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
Tompa külterületi 0111 és 0112 hrsz alatti csatorna megnevezésű ingatlanokra vonatkozó 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes tulajdonba adásáról szóló döntések

87/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Tompai Művelődési Ház vezetőjének fizetésemelés iránti kérelméről

88/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
Újföldi játszótér fenntartásával kapcsolatos döntés

89/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása - 521/19 hrsz.

90/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
BMÖGF/46-42/2020. számú támogatói okirat alapján Szociális célú tüzelőanyag beszerzés tárgyában indított beszerzés eredményhirdetése

91/2020. (X.29.) Képviselő-testületi határozat
Kérelem Önkormányzattól tagi kölcsön felvétele a Sport presszó megnyitásához

Dátum 2020. október 29. csütörtök, 23:30 Fájl Mérete 290.72 KB Letöltés 264 Letöltés
pdf1 Kivonat a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

65/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. 2020. I. félévi munkájáról

66/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
A Tompai Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítása

67/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
A Tompai Városfejlesztési Szervezeti és Működési Szabályzata

68/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Bokréta Önkormányzati Óvoda 2019-2020-as nevelési évéről

69/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde munkatervének elfogadása a 2020/2021-es évre vonatkozóan

70/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolója

71/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben 2020. I. félévben hozott döntéseiről

72/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
A „Tompa-Otthon egy életen át” 2020 Pályázati felhívás 1. számú módosítása

73/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Tompa Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló Szabályzata

74/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás.

75/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
A Tompai Művelődési Ház alapító okiratának módosítása

76/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
MFP-HPH/2019 kódszámú Polgármesteri Hivatal födémszigetelés munkálatainak elvégzése tárgyában indított beszerzés eredményhirdetése

77/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Közmeghallgatás elrendelése

78/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
TOP-1.2.1-16-BK2-2017-00001 azonosító számú, EuroVelo 13 kerékpáros útvonal és környezetének ökoturisztikai fejlesztése tárgyú projekt megvalósítása érdekében szükséges döntés

79/2020. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Mega-Hercz-Q Kft. kérelme

Dátum 2020. szeptember 24. csütörtök, 17:52 Fájl Mérete 111.77 KB Letöltés 238 Letöltés
pdf2 Kivonat a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

55/2020. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

56/2020. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

57/2020. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde működési szabályzatának elfogadása

58/2020. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
Ivóvíz-szolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás 2021-2035.évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása

59/2020. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
Bokréta Önkormányzati Óvoda intézményvezetőjének vezetői pótléka ügyében benyújtott kérelmének elbírálása

60/2020. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
A Tompai Városfejlesztési Kft. éves munkatervének elfogadása

61/2020. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
Bölcsődei étkezés vásárolt szolgáltatásának díja

62/2020. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodaépület felújítása” című alprogramra beadandó pályázattal kapcsolatos döntések

63/2020. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
Pályázat települési önkormányzatok rendkívüli támogatására

64/2020. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Faluházak felújítás" című alprogramra beadandó pályázattal kapcsolatos döntések

Dátum 2020. augusztus 27. csütörtök, 17:43 Fájl Mérete 206.92 KB Letöltés 285 Letöltés
pdf3 Kivonat a Képviselő-testület 2020. július 27-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

50/2020. (VII.27.) Képviselő-testületi határozat
A Tompai Városfejlesztési Kft. 2019. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

51/2020. (VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Tompai Városfejlesztési Kft. ügyvezetése

52/2020. (VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Az „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Tompán” elnevezésű TOP 4.1.1-16-BK1-2019-00019 azonosítószámú pályázat tárgyában indított közbeszerzés eredményének megállapítása.

53/2020. (VII.27.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló az Önkormányzati társulások 2019. évi tevékenységéről

Dátum 2020. július 27. hétfő, 11:32 Fájl Mérete 175.05 KB Letöltés 255 Letöltés
pdf4 Kivonat a Képviselő-testület 2020. július 17-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

42/2020. (VII.17.) Képviselő-testületi határozat
Polgármesteri beszámoló

43/2020. (VII.17.) Képviselő-testületi határozat
2019. évi belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentés

44/2020. (VII.17.) Képviselő-testületi határozat
Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához

45/2020. (VII.17.) Képviselő-testületi határozat
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatásainak átszervezése

46/2020. (VII.17.) Képviselő-testületi határozat
Településrendezési eszközök részleges módosítása

47/2020. (VII.17.) Képviselő-testületi határozat
Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának elfogadása

48/2020. (VII.17.) Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési értékhatárt el nem érő villamos energia beszerzéssel kapcsolatos döntések

Dátum 2020. július 17. péntek, 11:28 Fájl Mérete 192.8 KB Letöltés 252 Letöltés
pdf5 Kivonat a Képviselő-testület 2020. július 3-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

36/2020. (VII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tompa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása

37/2020. (VII.3.) Képviselő-testületi határozat
„Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Tompán” tárgyú TOP 4.1.1-16-BK1-2019-00019 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi dokumentáció elfogadása

38/2020. (VII.3.) Képviselő-testületi határozat
VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú pályázathoz szükséges 473/5 helyrajzi számú területen történő Sulyok József játszótér kerítés építésének elvégzése tárgyában indított beszerzés eredményének megállapítása

39/2020. (VII.3.) Képviselő-testületi határozat
„Inkubátorház létrehozása Tompán” című, TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00004 azonosító számú pályázathoz szükséges 1522/2 helyrajzi számú területen történő inkubátorház I. ÜTEMÉNEK építési-szerelési munkálatainak elvégzése tárgyában indított beszerzés eredményének megállapítása

40/2020. (VII.3.) Képviselő-testületi határozat
Városunkért Alapítvány alapító okirat módosítása

Dátum 2020. július 03. péntek, 11:21 Fájl Mérete 309.07 KB Letöltés 297 Letöltés
pdf6 Kivonat a Képviselő-testület 2020. március 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

26/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához.

27/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi beszámolója

28/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Városunkért Alapítvány tájékoztatója alapító okirat módosításának szükségességéről

29/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Polgármesteri Hivatal etikai kódexének elfogadása

30/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
VODAFONE Magyarország Zrt. szerződés módosítás

31/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
A Duna Humán Kft-vel megkötött bérleti szerződés 2.sz. módosítása

32/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Tompa Város Önkormányzata Képviselő- testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak felülvizsgálata

33/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
A 2020. évi belsőellenőrzési terv módosítása

34/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
"Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című TOP-1.1.1.-16 kódszámú pályázati felhívásra beadandó pályázat benyújtása

35/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolója

Dátum 2020. március 31. kedd, 22:34 Fájl Mérete 205.74 KB Letöltés 371 Letöltés
pdf7 Kivonat a Képviselő-testület 2020. március 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

23/2020. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása

24/2020. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
6422 Tompa, 0111 és 0112 hrsz alatti csatorna megnevezésű ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele

25/2020. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
Az Esély Otthon-Tompa város népességmegtartó képességének javítása „Tompa-Otthon egy életen át” című lakhatási támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása

 

Dátum 2020. március 12. csütörtök, 22:30 Fájl Mérete 186.24 KB Letöltés 347 Letöltés
pdf8 Kivonat a Képviselő-testület 2020. február 27-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

16/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról, zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a polgármester jóváhagyott ütemezés szerinti, vagy attól eltérő szabadsága kivételéről szóló tájékoztatás

17/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemterve

18/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
Bokréta Önkormányzati Óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjének, az indítható csoportok számának és a beiratkozás idejének és módjának meghatározása

19/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására vonatkozó közszolgáltatási megállapodás 2.sz. módosítása

20/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
Tompa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve

21/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
A 2019/2020-as tanév általános iskolai körzeteinek kijelöléséről szóló közlemény véleményezése

22/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
Jakus Tünde a Tompai Városfejlesztési Kft. ügyvezető kérelme

Dátum 2020. február 27. csütörtök, 22:23 Fájl Mérete 399.33 KB Letöltés 350 Letöltés
pdf9 Kivonat a Képviselő-testület 2020. február 14-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

15/2020. (II.14.) Képviselő-testületi határozat
Hozzájárulás az önkormányzat tulajdonában lévő 24/8 helyrajzi szám alatti ingatlan megosztásához

Dátum 2020. február 14. péntek, 22:22 Fájl Mérete 219.57 KB Letöltés 314 Letöltés