Letöltési kategóriák Letöltési kategóriák Keresés Keresés Vissza Vissza
Tematika szerinti kategória: Képviselő-testület határozatai 2020
 
Fájlok:
pdf.png Kivonat a Képviselő-testület 2020. március 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

26/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához.

27/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi beszámolója

28/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Városunkért Alapítvány tájékoztatója alapító okirat módosításának szükségességéről

29/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Polgármesteri Hivatal etikai kódexének elfogadása

30/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
VODAFONE Magyarország Zrt. szerződés módosítás

31/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
A Duna Humán Kft-vel megkötött bérleti szerződés 2.sz. módosítása

32/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Tompa Város Önkormányzata Képviselő- testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak felülvizsgálata

33/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
A 2020. évi belsőellenőrzési terv módosítása

34/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
"Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című TOP-1.1.1.-16 kódszámú pályázati felhívásra beadandó pályázat benyújtása

35/2020. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolójaLétrehozva
Méret
Letöltve
2020-03-31 22:34:45
205.74 KB
37
pdf.png Kivonat a Képviselő-testület 2020. március 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

23/2020. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása

24/2020. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
6422 Tompa, 0111 és 0112 hrsz alatti csatorna megnevezésű ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele

25/2020. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
Az Esély Otthon-Tompa város népességmegtartó képességének javítása „Tompa-Otthon egy életen át” című lakhatási támogatásra benyújtott pályázatok elbírálásaLétrehozva
Méret
Letöltve
2020-03-12 22:30:50
186.24 KB
28
pdf.png Kivonat a Képviselő-testület 2020. február 27-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

16/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról, zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a polgármester jóváhagyott ütemezés szerinti, vagy attól eltérő szabadsága kivételéről szóló tájékoztatás

17/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemterve

18/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
Bokréta Önkormányzati Óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjének, az indítható csoportok számának és a beiratkozás idejének és módjának meghatározása

19/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására vonatkozó közszolgáltatási megállapodás 2.sz. módosítása

20/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
Tompa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve

21/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
A 2019/2020-as tanév általános iskolai körzeteinek kijelöléséről szóló közlemény véleményezése

22/2020. (II.27.) Képviselő-testületi határozat
Jakus Tünde a Tompai Városfejlesztési Kft. ügyvezető kérelmeLétrehozva
Méret
Letöltve
2020-02-27 22:23:29
399.33 KB
32
pdf.png Kivonat a Képviselő-testület 2020. február 14-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

15/2020. (II.14.) Képviselő-testületi határozat
Hozzájárulás az önkormányzat tulajdonában lévő 24/8 helyrajzi szám alatti ingatlan megosztásáhozLétrehozva
Méret
Letöltve
2020-02-14 22:22:18
219.57 KB
30
pdf.png Kivonat a Képviselő-testület 2020. január 30-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

2/2020. (I.30.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Művelődési Ház 2019. évi munkájárólLétrehozva
Méret
Letöltve
2020-01-30 22:20:39
220.19 KB
33
pdf.png Kivonat a Képviselő-testület 2020. január 15-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

1/2020. (I.15.) Képviselő-testületi határozat
Tompa Város Önkormányzata és a Tompai Városfejlesztési Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés időbeli hatályának módosításaLétrehozva
Méret
Letöltve
2020-01-15 22:18:01
155.42 KB
32