Letöltési kategóriák Keresés Vissza
Tematika szerinti kategória: Képviselő-testület határozatai 2019
Fájlok: 1. oldal / 3 «ElsőElőző123TovábbUtolsó»
 
Fájlok: 24
pdf0 Kivonat a Képviselő-testület 2019. december 12-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

153/2019. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat
A Tompai Művelődési Ház 2020-as munka- és szolgáltatási terve

154/2019. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat
A Tompai Sportegyesület 2018. évi beszámolójának elfogadása

155/2019. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról, zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a polgármester jóváhagyott ütemezés szerinti, vagy attól eltérő szabadsága kivételéről szóló tájékoztatás

156/2019. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat
2020. évre belső ellenőr megbízása

157/2019. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Tompai Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztása

158/2019. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Együttműködési megállapodás védőnő hallgatók szakmai gyakorlatáról

159/2019. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú „Gazdaságfejlesztés Iparterület kialakításával” című projektben felépült iparcsarnokok bérletére vonatkozó pályázati felhívás kiírásával kapcsolatos döntésekLétrehozva
Méret
Letöltve
2020. május 06. szerda, 11:25
124.68 KB
95
pdf1 Kivonat a Képviselő-testület 2019. november 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

134/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

135/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

136/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Közmeghallgatás elrendelése

137/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adott ingatlanok 2019. évi hasznosításáról

138/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Kérelem szociális alapon történő lakás bérléséhez

139/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról

140/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Önkormányzati tulajdonban lévő földterületek haszonbérleti díjának felülvizsgálata

141/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
A 2020. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyása

142/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása

143/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a bölcsődei ellátás 2020. január 1-jétől történő biztosításáról

144/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
A közművelődési szakfelügyeleti jelentéstervezet véleményezése

145/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének módosítása

146/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester szabadságmegváltása

147/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Mezőgazdasági startmunka program indítása

148/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adott ingóság (tűzifa) hasznosításáról

149/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása

150/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
„Modern bölcsődei környezet megteremtése a tompai Bokréta önkormányzati óvodában 3” elnevezésű TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00024 azonosítószámú pályázatra vonatkozó pótfedezet áfatartalmának elfogadásáról szóló határozat hatályon kívül helyezése

151/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Modern bölcsődei környezet megteremtése a tompai Bokréta önkormányzati óvodában 3” elnevezésű TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00024 azonosítószámú pályázatra vonatkozó pénzügyi fedezet elfogadásáról szóló határozat módosításáraLétrehozva
Méret
Letöltve
2020. május 06. szerda, 11:23
475.12 KB
83
pdf2 Kivonat a Képviselő-testület 2019. október 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

128/2019. (X.28.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester programja

129/2019. (X.28.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

130/2019. (X.28.) Képviselő-testületi határozat
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással

131/2019. (X.28.) Képviselő-testületi határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

132/2019. (X.28.) Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testület állandó bizottságainak megválasztása

133/2019. (X.28.) Képviselő-testületi határozat
Tulajdonosi hozzájárulás és kezelésbe történő vétel a „Kisszállás -Tompa az 53.sz. II. rendű főút mellett 74+83,46 – 79+828 km szelvény közötti szakaszon kerékpárút létesítése„ elnevezésű pályázat tervdokumentációjának építési engedélyezési eljárásáhozLétrehozva
Méret
Letöltve
2020. május 06. szerda, 11:19
121.08 KB
87
pdf3 Kivonat a Képviselő-testület 2019. október 7-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

123/2019. (X.7.) Képviselő-testületi határozat
A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00024 azonosító számú projekt keretében „Modern bölcsődei környezet megteremtése a tompai Bokréta Önkormányzati Óvodában” eszközök beszerzésére vonatkozó, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés eredményhirdetése

124/2019. (X.7.) Képviselő-testületi határozat
Tompai Szabó Dénes Általános Iskola tanulók utaztatási költségének finanszírozása

125/2019. (X.7.) Képviselő-testületi határozat
Szociális Étkeztetés Szakmai Programjának elfogadása

126/2019. (X.7.) Képviselő-testületi határozat
Tanyagondnoki Szolgáltatás Tompa I-II. számú Tanyagondnoki körzetek Szakmai Programjának elfogadásaLétrehozva
Méret
Letöltve
2020. május 06. szerda, 11:18
109.55 KB
91
pdf4 Kivonat a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-án tartott munkaterv szerinti nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

105/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Bokréta Önkormányzati Óvoda munkatervének elfogadása a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan

106/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Tompai Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2019. I. félévi tájékoztatója, az Önkormányzat által átadott eszközök használatáról

107/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

108/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

109/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben 2019. I. félévben hozott döntéseiről

110/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Pénzügyi Bizottság beszámolója a 2019. I. félévben végzett munkájáról

111/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Ügyrendi Bizottság beszámolója a 2019. I. félévben végzett munkájáról

112/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság beszámolója a 2019. I. félévben végzett munkájáról

113/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019/2020. évi fordulójához történő csatlakozás

114/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház eszközbeszerzésének támogatási kérelme

115/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Javaslat képviselői laptopok térítésmentes tulajdonba adására

116/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Tulajdonosi hozzájárulás Tompa- Kelebia összekötő szakasz elektronikus hírközlési építmény tervezése, hírközlési építmény kivitelezése GINOP-3.4.1-15-2017-00261

117/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Önkormányzati lakás, piaci alapon történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálása

118/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló az Önkormányzati társulások 2018. évi tevékenységéről

119/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Interreg – IPA Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében meghirdetésre kerülő HUSRB/1903 felhívásra beadandó pályázattal kapcsolatos döntések (Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése)

120/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia) a harmadik pályázati felhívására beadandó pályázattal kapcsolatos döntések (kerékpárút II. szakasz)

121/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Falu - és tanyagondnoki szolgálat támogatására” című alprogramra beadandó pályázattal kapcsolatos döntések

122/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Magyarország-Szerbia IPA CBC határon átnyúló program III. felhívása kapcsán pályázat benyújtásaLétrehozva
Méret
Letöltve
2020. május 06. szerda, 11:16
186.6 KB
87
pdf5 Kivonat a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

99/2019. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Bokréta Önkormányzati Óvoda 2018-2019-es nevelési évéről

100/2019. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Polgármesteri hivatal felújítása” című alprogramra beadandó pályázattal kapcsolatos döntések

101/2019. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat
Denczinger Krisztián Zsolt kérelme szociális alapon történő lakás bérléséhez

102/2019. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat
Horváth-Csikós Anita kérelme szociális alapon történő lakás bérléséhez

103/2019. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat
Lakossági tájékoztató megjelentetése

104/2019. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat
Bokréta Önkormányzati óvoda kérelme gyógypedagógus finanszírozásárólLétrehozva
Méret
Letöltve
2020. május 06. szerda, 11:12
122.51 KB
88
pdf6 Kivonat a Képviselő-testület 2019. szeptember 2-án tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

98/2019. (IX.2.) Képviselő-testületi határozat
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „önkormányzati útfelújítás” című alprogramban beadandó pályázattal kapcsolatos döntésekLétrehozva
Méret
Letöltve
2020. május 06. szerda, 11:10
93.09 KB
84
pdf7 Kivonat a Képviselő-testület 2019. augusztus 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

91/2019. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Tompai Városfejlesztési Kft. beszámolója

92/2019. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

93/2019. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Megállapodás elektromos áram költségmegosztásáról Tompa Város Önkormányzata és a Sárvári és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. között a 6422 Tompa, Kossuth u. 12. szám alatti ingatlanra vonatkozóan

94/2019. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Ivóvíz-szolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás 2020-2034.évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása

95/2019. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
6422 Tompa, Táncsics utca 1./2 önkormányzati ingatlan kiutalása Aggod Norbert részére

96/2019. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
TOP 3.1.1-16-BK1-2017-00023 projekt keretében az ajánlattételi felhívás tárgya szerinti felújítási-építési munkálatok elvégzésére vonatkozó, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés eredményhirdetése

97/2019. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Közszolgáltatási szerződés 1.sz. módosítása településüzemeltetési feladatokra és településfejlesztési feladatok részleges átadására, valamint Vállalkozási szerződés hatályon kívül helyezéseLétrehozva
Méret
Letöltve
2020. május 06. szerda, 11:09
129.66 KB
78
pdf8 Kivonat a Képviselő-testület 2019. augusztus 15-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

90/2019. (VIII.15.) Képviselő-testületi határozat
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „óvodafejlesztés” című alprogramban a Bokréta Önkormányzati óvoda felújítására beadandó pályázattal kapcsolatos döntésekLétrehozva
Méret
Letöltve
2020. május 06. szerda, 11:07
91.89 KB
84
pdf9 Kivonat a Képviselő-testület 2019. július 31-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Letöltés

85/2019. (VII.31.) Képviselő-testületi határozat
„Modern bölcsődei környezet megteremtése a tompai Bokréta önkormányzati óvodában 3” elnevezésű TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00024 azonosítószámú pályázatra vonatkozó pótfedezet áfatartalmának nyilatkozatárólLétrehozva
Méret
Letöltve
2020. május 06. szerda, 11:04
92.81 KB
94